dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Hai Tuần XII Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-9

"Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy".

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn; Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao, ngươi sẽ là một mối chúc lành. Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành cho ngươi, và sẽ chúc dữ cho ai chúc dữ cho ngươi. Nơi ngươi mọi dân nước sẽ được chúc phúc".

Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy, và có ông Lót đi theo. Khi bỏ đất Haran, Abram được bảy mươi lăm tuổi. Ông đem Sarai, vợ ông, và Lót là cháu, cùng với tất cả tài sản và gia nhân mà họ có ở Haran. Họ ra đi đến đất Canaan. Khi họ tới nơi, Abram rảo qua các xứ cho đến Sikem, thung lũng thời danh. Bấy giờ người Canaan đang ở xứ này.

Chúa đã hiện ra với Abram và phán rằng: "Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi". Ông đã dựng ở đó một bàn thờ kính Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với ông. Rồi từ nơi ấy, ông đi đến núi ở phía đông Bêthel mà cắm trại: phía tây của trại là Bêthel và phía đông là Hai. Ông cũng dựng ở đó một bàn thờ kính Chúa, và khấn cầu danh Chúa. Abram cứ tiến dần mãi về (Nageb ở) phía nam. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 12-13. 18-19. 20 và 22

Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: 1) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta. - Đáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Đáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 7, 1-5

"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: 'Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh', và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi". Đó là lời Chúa.

THỨ HAI TUẦN 12 TN
Mt 7,1-5
“XÉT ĐOÁN” CÁCH CỦA CHÚA
“Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,2)

Suy niệm: Nếu có ai đó hỏi bạn rằng bạn có muốn Thiên Chúa xét đoán bạn theo kiểu bạn xét đoán người khác không, hẳn là bạn sẽ trả lời không sau những khoảnh khắc ngập ngừng. Với tất cả tội lỗi của con người mà cứ áp dụng luật vay trả “mắt đền mắt”, thì chẳng những -như có người nói- thế giới sẽ toàn những người mù, mà hẳn là không còn bóng dáng một ai trên cõi đời này. Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Ngài khai mở cho chúng ta một phương thế thoát khỏi cách vòng luẩn quẩn đó: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta từ bỏ lối xét đoán “ăn miếng trả miếng” hẹp hòi của chúng ta, và đối xử với nhau theo lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa thì Ngài cũng sẽ đối xử với chúng ta cách nhân từ và khoan dung gấp bội phần như vậy.

Mời Bạn: Thích nói xấu và nghe nói xấu về người khác là thói quen cố hữu của nhiều người. Thực ra, biết phán đoán điều dở điều hay là điều nhất thiết phải có, nhưng có điều, phán đoán đó phải được thực hiện bởi một trái tim nhân hậu như Thánh Tâm Chúa Giê-su; và đó chính là điều Chúa muốn.

Sống Lời Chúa: Khám phá ưu điểm của người khác thay vì bới móc khuyết điểm của họ nhất là đối với những người mà bạn tự nhiên thấy khó ưa. “Xét đoán” ý tốt cho người khác thay vì đoán ý xấu cho họ.

Cầu nguyện: “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130,3) Xin giúp con biết quảng đại tha thứ cho anh em con, như Chúa luôn nhân từ tha thứ cho con.

2015
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)