dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 
Thứ Năm Tuần I Thường Niên Năm II
 

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11

"Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây chiến, và Israel phải xuất quân chống lại và đóng binh tại gần nơi gọi là Tảng Đá Phù Hộ, còn người Philitinh đóng quân tại Aphê và giàn trận đánh dân Israel. Vừa giáp trận, dân Israel đã phải rút lui trốn khỏi quân Philitinh; và trong trận đó có khoảng bốn ngàn binh sĩ bị giết rải rác khắp đồng ruộng. Khi tàn quân trở về trại, các kỳ lão Israel nói rằng: "Tại sao hôm nay Thiên Chúa sát hại chúng ta trước mặt quân Philitinh? Chúng ta hãy đem hòm bia Thiên Chúa từ Silô đến giữa chúng ta, để cứu chúng ta khỏi tay quân thù".

Rồi dân chúng phái người đến Silô đem hòm bia Thiên Chúa các đạo binh ngự trên các vệ binh thần (tới). Hai con Hêli là Ophni và Phinê cùng đi theo hòm bia Thiên Chúa. Và khi hòm bia Thiên Chúa đến trại, toàn dân Israel lớn tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Quân Philitinh nghe tiếng hoan hô, liền hỏi nhau rằng: "Tại sao trong trại quân Do-thái có tiếng hò la vang dậy?" Khi biết là hòm bia Thiên Chúa đã đến giữa trại, quân Philitinh sợ hãi và nói: "Thiên Chúa đã ngự đến trại quân địch". Rồi chúng kêu than rằng: "Vô phúc cho chúng ta, mấy bữa nay đâu có tiếng hò la như vậy. Thật vô phúc cho chúng ta. Ai sẽ cứu chúng ta thoát khởi tay những vị thần minh cao siêu đó? Đây là những thần minh đã giáng biết bao tai hoạ trên những người Ai-cập nơi hoang địa. Hỡi người Philitinh, hãy can đảm và hiên ngang, đừng chịu làm nô lệ dân Do-thái như chúng đã làm nô lệ chúng ta. Hãy can đảm mà chiến đấu". Vậy người Philitinh giao chiến, và dân Israel bị bại trận, và mạnh ai nấy chạy về trại mình. Và thật là một đại hoạ, bên Israel có đến ba mươi ngàn bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa cũng bị chiếm đoạt. Cả hai con Hêli là Ophni và Phinê cũng tử trận. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 43, 10-11. 14-15. 24-25

Đáp: Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo lòng từ bi của Chúa (c. 27b).

Xướng: 1) Nay Chúa đã xua đuổi và để chúng con đầy nhuốc hổ, Chúa không xuất trận với quân đội chúng con. Chúa đã bắt chúng con phải tháo lui trước quân thù, và những kẻ thù ghét chúng con tha hồ cướp của. - Đáp.

2) Chúa đã để chúng con bị lân bang chế diễu, bị những kẻ chung quanh phỉ báng chê cười. Bị các quốc gia tha hồ chế nhạo, và bị các dân tộc trông thấy lắc đầu. - Đáp.

3) Ôi lạy Chúa, xin hãy tỉnh dậy, sao Chúa vẫn ngủ? Xin hãy bừng tỉnh và đừng xua đuổi chúng con muôn đời. Sao Chúa lại ẩn giấu thiên nhan, Chúa quên lãng cảnh chúng con chịu thống khổ và áp bức? - Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Đó là lời Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 1 TN  Mc 1,40-45
KHI CHÚA MUỐN, MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ

Có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!” Chúa Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!”(Mc 1,40-41)


Suy niệm: Khi đến gần Chúa Giêsu, người phong đã bày tỏ tâm tình gì để xin Ngài chữa lành? - Anh ta đã bày tỏ hai tâm tình: tôn thờ và tin tưởng. Trước hết, anh quỳ xuống trước Chúa Giêsu. Quỳ xuống là dấu hiệu của sự tôn thờ. Kitô hữu cũng dùng tư thế này trong suốt lời truyền phép trong cử hành Thánh Thể, để tỏ lòng tôn sùng thờ phượng, cung kính Đấng Phục Sinh hiện diện. Thứ đến, anh ta thưa với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Anh không nói: “Xin Ngài chữa tôi,” nhưng lại nói: “Nếu Ngài muốn.” Anh nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh của anh, mọi sự tùy thuộc vào Ngài, và chính Ngài cũng muốn cho anh được sạch. Lạ lùng thay sự nhận biết và tin tưởng của anh vào Chúa Giêsu! Chúa Giêsu đã làm điều Ngài muốn là chạm đến anh và làm cho anh nên sạch.


Mời Bạn: Hằng ngày, hoặc ít là mỗi tuần bạn có cơ hội hiện diện trước Thánh Thể. Thái độ của bạn thế nào? Khiêm cung và tin tưởng vào Chúa Giêsu chứ? Ước gì thái độ của bạn thể hiện được niềm tin tuyệt đối của bạn vào Chúa Giêsu Thánh Thể.


Sống Lời Chúa: Tôi siêng năng, sốt sắng viếng Chúa Thánh Thể, bày tỏ tâm tình khiêm tốn phó thác vào Ngài.


Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của đời con và của toàn thể nhân loại. Xin hãy làm cho con điều Chúa muốn. Amen.

trích 5 phút suy niệm lời Chúa 2014

THỨ 5 SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN - NĂM C
CHÚA GIÊSU – ĐẤNG CHỮA LÀNH NHỮNG NỖI ĐAU


* LỜI CHÚA : “Chúa Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.” (Mc 1,41-42)


* CHIA SẺ :
Nỗi đau, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nghiệm. Có những nỗi đau trong thân xác vì bệnh tật, nhưng cũng có những nỗi đau trong tâm hồn vì sự bỏ rơi, thờ ơ, lãnh đạm, dửng dưng, vô tâm, những lời nói xúc phạm của anh chị em dành cho mình.
Người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay, mang cả hai nỗi đau thân xác lẫn tâm hồn.
Thân xác anh bị căn bệnh phong cùi hành hạ, lông mày bị rụng, da dẻ bị sần sùi, thối rữa, những ngón tay, ngón chân bị co quắp, rụng xuống. Anh đớn đau, kiệt sức.
Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, anh bị cộng đoàn, đồng loại xa lánh, bỏ rơi, dửng dưng, thờ ơ, lãnh đạm, vì họ cho rằng, anh mắc bệnh phong cùi chính là do tội lỗi của anh đã gây nên. Tâm hồn anh buốt đau, anh sống mà như đã chết. Đi đâu, anh cũng phải kêu lên, ô uế, ô uế, để mọi người tránh xa, không liên lụy.
Trong tận cùng của nỗi đau, anh đã can đảm, bất chấp mặc cảm mình là người phong cùi, anh đến gặp Chúa Giêsu, và sấp mình xuống van xin, cầu xin thống thiết với Ngài. Vì anh tin, Giêsu Nadarét là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Thế mà toàn dân đang mong đợi. Chính nhờ đức tin này, mà anh đã được Chúa Giêsu chữa lành. “Chúa Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.” (Mc 1,41-42)
Chúa Giêsu chạnh lòng thương vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài đến để cứu chữa tất cả những tâm hồn đang đau khổ, tan nát, “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10) Chỉ cần một cái chạm tay của Chúa Giêsu vào con người anh ta, tức thì căn bệnh phong cùi biến mất. Sự đụng chạm đến Thiên Chúa bao giờ cũng mang lại cho con người ơn cứu độ và hạnh phúc dạt dào, vì Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc vô biên.
Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta cũng có những nỗi đau trong thân xác vì bệnh tật, có những nỗi đau trong tâm hồn, hãy chạy đến với Chúa Giêsu, cầu xin Người, Người luôn yêu thương, ban ơn, chữa lành và an ủi chúng ta. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28-29)
Mình đã cảm nhận sự buốt xé, tan nát trong nỗi đau, thì đừng gây nên cho anh chị em mình những nỗi đau khác. Nhưng hãy cố gắng sống yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau, để cùng nhau xoa dịu nỗi đau cho mỗi người, cho anh chị em.


* CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, xin ban ơn cho con có một tâm hồn rộng mở, để con biết sẻ chia, nâng đỡ những anh chị em đang gặp khổ đau. Amen.

chaPhong FB4
    <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)