dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 
Thứ Sáu Tuần I Thường Niên Năm II
 

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a

"Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: "Nay ông đã già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác".

Lời ấy làm cho Samuel phật lòng, vì họ đã nói: "Ông hãy cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi". Samuel cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa phán cùng ông rằng: "Ngươi cứ nghe theo dân trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không còn cai trị họ nữa".

Vậy Samuel đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua. Người nói: "Đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi: Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người thì chỉ huy một ngàn, người thì chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ thì cày ruộng gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa. Còn con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh. Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi, để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi tuyển chọn, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua!"

Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel, và nói với người rằng: "Không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác; nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi, và sẽ đánh giặc cho chúng tôi". Samuel nghe tất cả những lời dân nói, và thưa lại cùng Chúa. Nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: "Ngươi cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 16-17. 18-19

Đáp: Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Xướng: 1) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. - Đáp.

2) Vì Chúa là vinh quang, quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Israel. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

Đó là lời Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 1 TN Mc 2,1-12
CON ĐÃ ĐƯỢC THA TỘI RỒI!

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”(Mc 2,5)

Suy niệm: Người bại liệt không đi được, phải khiêng. Người khiêng không chen vào được, phải trổ mái nhà để có thể đặt bệnh nhân xuống trước mặt Đức Giêsu. Thật là vất vả. Niềm hy vọng được Đức Giêsu chữa bệnh thật lớn biết bao! Nhưng sự đáp ứng của Người thoạt xem ra dường như ‘trật khớp’: thay vì chữa bệnh, Người lại...tha tội! Có lẽ không chỉ những kinh sư mà cả bệnh nhân lẫn đám đông có mặt ở đấy đều bị bất ngờ. Nhưng đấy lại là một sứ điệp lớn mà Chúa muốn truyền đạt:
1/ Lành bệnh là điều quan trọng, nhưng được giải phóng khỏi tội lỗi là điều quan trọng hơn nhiều. (Chính tội lỗi là căn nguyên của đau khổ, bệnh tật, và sự chết).
2/ Đức Giêsu thực là Đấng tha tội, bởi Người chính là Thiên Chúa.

Mời Bạn: Tự vấn về cảm thức tội lỗi nơi mình. Bạn có nhìn nhận mình là tội nhân? Bạn cảm nhận nỗi khổ đến mức nào do tình trạng tội của mình (chẳng hạn, trong so sánh với những nỗi khổ do nghèo túng, bệnh tật, cô đơn...)? Giữa bao nhiêu vấn đề cần giải quyết hiện nay trong đời sống của bạn, vấn đề khẩn cấp nhất là tội lỗi. Bạn hãy đến với Chúa Giêsu. Chỉ có Người mới có thể giải phóng cho bạn khỏi sự ràng buộc do tình trạng tội nơi mình.

Chia sẻ: Có lúc bạn ngại đến với Bí tích Hoà giải, có lúc bạn xưng tội cách khô khan. Bạn tìm lý do tại sao.

Sống Lời Chúa: Thành tâm sám hối về tội lỗi mình và quyết tâm đổi mới cuộc sống ngày từ bây giờ. Bạn sẵn sàng để lãnh bí tích Hòa Giải sớm hết sức có thể mỗi khi phạm tội trọng.

Cầu nguyện:Đọc Kinh Ăn Năn Tội.

trích 5 phút suy niệm lời Chúa 2014

THỨ 6 SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN - NĂM C
BẠI LIỆT TRONG TÂM HỒN

* LỜI CHÚA : “Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.” (Mc 2,4)

* CHIA SẺ :
Bại liệt, tình trạng người bệnh khó có thể di chuyển hoặc không thể cử động được. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bại liệt, như nhiễm virút poliovirus, tai biến mạch máu não, tai nạn giao thông … Hiện nay, dầu khoa học phát triển tột bậc, các bác sĩ có tài giỏi đến mấy, cũng không thể nào chữa lành một người bị bại liệt có thể đi được như bình thường.
Thế mà, hôm nay, trong bài Tin Mừng thánh Máccô thuật lại, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh bại liệt cho một người và bảo anh ta đứng dậy vác chõng mà về. Tình thương và quyền năng Thiên Chúa đã làm biết bao điều kì lạ.
Người bại liệt không thể đi được, anh ta không nói được, không kêu xin được, không tuyên xưng đức tin được, thế nhưng, nhờ đức tin của những người thân, những người chung quanh nâng đỡ, chia sẻ, mà Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh bại liệt cho người thanh niên này. Họ tin vào Chúa Giêsu, chỉ nơi Giêsu Nadarét, mới cứu chữa người thân của họ, nên họ đã chứng tỏ đức tin của mình, là dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Chúa Giêsu ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Đức tin của cộng đoàn đã cứu chữa người bại liệt. “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)
Ngày nay, có thể chúng ta không bị bệnh bại liệt nơi thân xác của mình, nhưng có thể chúng ta bị bệnh bại liệt nơi tâm hồn, khi mình có thái độ sống thờ ơ, dửng dưng, lãnh đạm trước nỗi đau của anh chị em của mình.
Khi thấy người anh em đang đau khổ, chúng ta không biết cảm thông, sẻ chia, ủi an, có thể chúng ta đang bị bại liệt nơi con tim, vô cảm trước nỗi đau người khác.
Khi thấy người anh em đang đói khổ, không đủ cơm ăn áo mặc, trong khi mình cơm dư gạo thừa, ngày ngày yến tiệc linh đình, nhậu nhẹt say sưa bí tỉ, không mở tay, mở lòng sẻ chia với họ, có thể chúng ta đang bị bại liệt đôi bàn tay, bại liệt trong tâm hồn.
Khi thấy người anh em của mình làm sai, không đóng góp ý kiến, khuyên bảo, để họ quay về đường ngay nẻo chính, chúng ta sống ích kỷ nhỏ nhen, thờ ơn, theo chủ nghĩ “mác-kê-no” mặc kệ nó, không liên quan đến mình, có thể môi miệng chúng ta đang bị bại liệt.
Còn nhiều triệu chứng bại liệt trong tâm hồn nữa. Chúng ta hãy chạy đến cầu xin với Chúa Giêsu ban ơn tha thứ và chữa lành chúng ta, để chúng ta được bình an, mạnh khỏe, hưởng hạnh phúc đời đời.

* CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ cho con, vì nhiều lần trong cuộc sống, con đã thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau của anh em mình. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con được trong sạch và thánh thiện, để con được đến với Chúa và đến với anh chị em của mình. Amen.

cha Phong FB4

    <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)