dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 
Thứ Năm Tuần III Thường Niên Năm II
 

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 18-19. 24-29

"Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đình tôi là chi?"

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Sau khi Nathan nói với Đavít xong, vua Đavít đến ngồi trước Thiên Chúa mà nói rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, con là ai và gia đình con là chi mà Chúa dẫn con đến đây? Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa, như thế Chúa còn cho là ít, nên Chúa còn nói đến nhà tôi tớ Chúa trong tương lai lâu dài, vì lạy Chúa, đó là thường tình của loài người.

"Chúa đã thiết lập dân Israel làm dân Chúa đến muôn đời, và lạy Chúa, chính Chúa trở thành Thiên Chúa của họ. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, xin hãy thực hiện mãi mãi lời Chúa đã nói về tôi tớ và về nhà của nó, và hãy làm như Chúa đã phán, để danh Chúa được ca khen đến muôn đời, và được truyền tụng rằng: 'Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel'. Xin cho nhà tôi tớ Chúa được vững chắc trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã mạc khải cho tôi tớ Chúa biết những lời này: 'Ta sẽ xây dựng cho ngươi một ngôi nhà', vì thế, tôi tớ Chúa vững tâm thốt lên lời khẩn nguyện trên đây. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, và lời Chúa thì chân thật, vì Chúa đã tỏ ra cho tôi tớ Chúa những điều hạnh phúc ấy. Giờ đây, xin hãy khởi sự chúc phúc cho nhà tôi tớ Chúa, để nhà tôi tớ Chúa tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời, vì lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã phán và xin giáng phúc cho nhà tôi tớ Chúa đến muôn đời". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Đáp: Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người (Lc 1, 32a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, để thương Đavít, xin Chúa nhớ đến mọi nỗi ưu tư của người: người đã thề như thế nào với Chúa, người đã khấn hứa cùng Đấng toàn năng nhà Giacóp rằng: - Đáp.

2) "Tôi sẽ không vào lều trại nhà tôi, tôi sẽ không bước lên giường nằm, tôi sẽ không nhắm mắt ngủ, không để cho mi mắt tôi được nghỉ an, cho tới khi tôi gặp được nơi ngự điện cho Chúa, gặp được cung lâu cho Đấng Toàn năng nhà Giacóp". - Đáp.

3) Chúa đã thề hứa cùng Đavít một lời hứa quả quyết mà Người sẽ chẳng rút lời, rằng: "Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người con cháu thuộc dòng giống của ngươi". - Đáp.

4) "Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta và những luật lệ mà Ta ban ra dạy chúng, thì cả con cháu chúng cũng được muôn đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi". - Đáp.

5) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán: "Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích". - Đáp.

ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25

"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

Đó là lời Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 3 TN-Mc 4,21-25
QUI LUẬT CHO VÀ NHẬN

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.”(Mc 4,24)

Suy niệm: “Không ai là một hòn đảo,” chân lý đó là bất di bất dịch: ngay cả Daniel Defoe khi viết truyện “Robinson một mình trên hoang đảo” cũng đã tạo ra cho Robinson một nhân vật để bầu bạn là chàng thổ dân mà ông đặt tên là “Sáu”. Sống là sống cùng, sống với. Thiên Chúa đã không tạo dựng những con người cô độc, Ngài cũng không cứu rỗi con người cách riêng rẽ; trái lại, Ngài tập họp họ thành một dân tộc để nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Chân lý đó của cuộc sống kéo theo qui luật cho và nhận: cái gì đã được ban không thì cũng phải cho không. Từ sự sống, tình yêu, đến đức tin, và sự sống đời đời,… những điều đó, chúng ta có đều đã lãnh nhận cách dư đầy từ Thiên Chúa; vậy chúng ta cũng phải chia sẻ cho nhau cách quảng đại như vậy. Ngài cũng sẽ tiếp tục hành xử cách ấy đối với chúng ta: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy”.

Mời Bạn: Nhận lãnh sự sống, bạn cũng có sứ mạng bồi đắp sự sống cho anh em. Nhận được ánh sáng đức tin, bạn cũng phải chiếu tỏa ánh sáng đó cho tha nhân ở chung quanh bạn. Qui luật cho và nhận kéo theo một qui luật khác, đó là càng biết chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng, thì bạn lại càng đón nhận được nhiều ánh sáng, nhiều ơn Chúa.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: Tôi luôn sẵn sàng và quảng đại chia sẻ với tha nhân, Chúa sẽ ban lại cho tôi gấp trăm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời con là một chiếc đèn. Xin cho đời sống Kitô hữu nơi con được tỏa sáng rạng ngời, để có thể thắp lên những ngọn đèn khác nơi anh chị em con.

trích 5 phút suy niệm lời Chúa 2014

Suy niệm: Mark Zuckerberg, sáng lập viên và là tổng giám đốc công ty mạng xã hội facebook, trong dịp con gái đầu lòng chào đời đã quyết định tặng 99% tài sản của mình (45 tỉ USD) để thành lập một quỹ từ thiện với mục đích phát triển môi trường giáo dục và y tế cho các trẻ em trên thế giới. Trong lá thư rất xúc động gởi con gái, Mark cho biết mình “có trách nhiệm rất lớn trong việc tạo ra một thế giới tốt lành hơn cho con và cho tất cả trẻ em.” Thiên Chúa cho con người được trở nên vô cùng giàu có khi Ngài tặng ban cho họ vũ trụ này làm gia sản; và hơn thế nữa, Ngài còn ban cho chúng ta Người Con duy nhất để đền bù tội lỗi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy dùng cái “đấu quảng đại” ấy của Ngài mà đong đầy tình thương cho anh em, và đáp lại Ngài cũng dùng chính đấu tình thương ấy mà đong lại cho chúng ta.

Mời bạn: Là Ki-tô hữu, bạn luôn được mời gọi làm toả sáng các giá trị Tin mừng qua những nỗ lực xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp hơn; bằng sự quảng đại dấn thân và cho đi để phục vụ người khác. Nhờ đó bạn cũng được giàu lên trong đời sống đức tin của mình.

Chia sẻ: Điều bạn có thể quảng đại cho đi trong cuộc sống hiện nay là gì?

Sống Lời Chúa: Đọc lại lời ĐGH Phanxicô trong ngày bế mạc đại hội giới trẻ thế giới (2013): “Ai trao niềm vui đức tin sẽ nhận được niềm vui, đừng sợ sống quảng đại với Đức Kitô và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng đại, biết mở lòng ra với Chúa và biết mở lòng ra đón nhận anh em mỗi ngày. Amen.

THỨ 5 SAU CN 3 TN - NĂM C
HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC MẾN LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC TIN
* LỜI CHÚA : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” (Mc 4,21-22)


* CHIA SẺ :
Sự thường, người ta thường để bóng điện lên trên cao, để ánh sáng được tỏa xuống và lan tỏa ra xung quanh.
Ngọn đèn cũng vậy, người ta không thể đặt cái đèn dưới cái thùng hay dưới gầm giường, vì như thế, ánh sáng không thể tỏa ra được, bóng tối vẫn còn che phủ không gian, nhưng lại tốn dầu, còn bị người khác cười chê, vì không biết sử dụng.
Hình ảnh đó được Chúa Giêsu dùng trong bài Tin Mừng hôm nay, để dạy bảo mỗi người chúng ta rằng, hãy trở nên là ánh sáng cho thế gian, bằng đời sống chứng nhân với tất cả tình yêu thương và lòng bác ái.
Là người Kitô hữu, chúng ta không chỉ sống đời sống đức tin, nhưng phải thể hiện đời sống đức tin ra bên ngoài bằng chính đời sống của đức ái, như lời thánh Giacôbê Tông đồ đã nói : “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: ‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no’, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.” (Gc 2,14-17)
Hành động của đức tin phải thể hiện qua đức mến, là sự cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong đời sống giữa con người với con người. Hành động của đức mến là ánh sáng của đức tin được chiếu tỏa.
Thấy anh chị em mình bị đau khổ, mà không đến viếng thăm, cũng là một cái lỗi.
Thấy anh chị em mình đói khổ, không có đủ cơm ăn áo mặc, trong khi mình hằng ngày cơm dư gạo thừa, yến tiệc linh đình, mà không chia sẻ với họ, đó cũng là cái lỗi.
Thấy những việc bác ái mà người khác làm, mình không ủng hộ mà còn lên án, chỉ trích phê bình, đó cũng là một cái lỗi.
Dửng dưng, thờ ơ, lãnh đạm, bàng quan trước nỗi đau của người khác, đó cũng là một cái lỗi, cái tội.


* CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi và ban cho con một trái tim biết yêu thương anh chị em của mình, để con xứng đáng là con của Chúa. Amen.

cha Phong4

    <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)