dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
 

BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46

"Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại".

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông.

"Vậy ai mắc bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 31, 1-2. 5. 11

Đáp: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ (c. 7).

Xướng: 1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian! - Đáp.

2)  Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con". - Đáp.

3)  Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 10, 31 - 11, 1

"Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia

PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. Đó là lời Chúa.

CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – B
Mc 1,40-45
CHÚA GIÊ-SU ĐẤNG CHỮA LÀNH

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. (Mc 1,41-42)

Suy niệm: Bệnh tật là nỗi khổ luôn đeo bám con người, bao lâu chúng ta còn sống trong kiếp nhân sinh. Thật vậy, ai mà không có lần khổ sở vì bệnh tật hành hạ, phải đôn đáo tìm thầy chạy thuốc? Và ai đã thấm thía thế nào là nỗi khổ do bệnh tật mà lại không khao khát được khỏi bệnh? Chúa Giê-su thấu hiểu được nỗi đau đó của bệnh nhân và Ngài còn mong muốn hơn họ nữa để chữa lành họ, để họ được vui sống trong cuộc đời hiện tại. Hơn nữa, Ngài còn muốn chữa lành căn bệnh tâm linh, đó là giải thoát con người khỏi xích xiềng của tội lỗi, là căn nguyên của sự ác dưới mọi hình thức. Vì thế, khi người phung van xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi lành sạch”, anhđã nói đúng ý Chúa, vì quả thật, Chúa muốn như thế, và anh đã được Ngài chữa lành.

Mời Bạn: Trái tim Chúa Giê-su đầy lòng thương xót, Ngài luôn mong muốn chữa lành những ai đau khổ vì bệnh hoạn tật nguyền và nhất là những người đang vướng trong vòng tội lỗi. Để trở nên giống Chúa Ki-tô, chúng ta cũng phải mặc lấy tâm tình của Ngài: biết chạnh lòng thương xót đối với những anh chị em gặp phải đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào. Mang trong tim mình lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ có sự nhạy bén để biết phải làm gì và sẽ có tấm lòng quảng đại sẵn sàng dấn thân hoạt động để làm vơi nhẹ đi những đau khổ cho anh chị em mình.

Sống Lời Chúa: Đi thăm viếng một bệnh nhân, và cầu nguyện cho một người đang sống xa Chúa trước khi lựa lời khuyên bảo người ấy.

Cầu nguyện:Đọc kinh “Kính Mến”.

5 phút suy niệm 2015  

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)