dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Chúa nhật năm C
 
 
Chúa Nhật II Thường Niên Năm C
 
<<<    

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5

"Người chồng sẽ vui mừng vì vợ".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư.

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac.

Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc tụng danh Người. - Đáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. - Đáp.

4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 4-11

"Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 2, 1-12

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

<Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.>

Đó là lời Chúa.

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - C

MỜI CHÚA GIÊSU ĐẾN Ở VỚI GIA ĐÌNH MÌNH

* LỜI CHÚA : “Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.” (Ga 2,1-2)

* CHIA SẺ :
Người ta thường nói : “Còn cha gót đỏ như son. Đến khi cha chết gót con đen sì.” Hạnh phúc của những người con trong gia đình là được ở trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương của cha mẹ.
Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy, con người được hạnh phúc khi có Chúa trong tâm hồn của mình, có Chúa hiện diện trong gia đình của mình. Đôi bạn trẻ trong tiệc cưới Cana thật là hạnh phúc khi Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Tông đồ đến dự tiệc cưới, chia sẻ và chúc phúc cho tình yêu của họ. “Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.”
Khi tiệc cưới đang vui, thì rượu lại hết. Chắc chắn, gia nhân, những người thân trong gia đình và đôi bạn trẻ sẽ cảm thấy lo lắng, vì rượu hết, tiệc cưới sẽ không còn vui nữa. Với trái tim từ ái của một người mẹ, Mẹ Maria đã hiểu thấu sự băn khoăn lo lắng này, Mẹ thương cho gia đình và đôi bạn trẻ, Mẹ nói với Chúa Giêsu : “Họ hết rượu rồi.” và Mẹ cũng nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Chỉ đơn giản như thế thôi, Chúa Giêsu đã vâng nghe theo lời của Mẹ Maria, chúc phúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ, hóa nước thành rượu ngon hảo hạng. Tiệc cưới không dừng lại. Tiệc cưới đã vui nay lại vui hơn.
Quả thật, nếu như đôi bạn trẻ, gia đình không mời Mẹ Maria, Chúa Giêsu và các Tông đồ đến chung vui thì tiệc cưới sẽ mất vui, đôi bạn trẻ sẽ không lãnh nhận tình yêu, phép lạ hóa nước thành rượu mà Chúa Giêsu đã chúc phúc cho họ. Hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, Chúa Giêsu đã đến ban ơn và chúc phúc cho tình yêu của họ.
Trong đời sống của mỗi người chúng ta, có quá nhiều điều băn khoăn lo lắng, có những sự mệt mỏi thất vọng chán chường, vì chúng ta chưa mời Chúa Giêsu đến và ở với mỗi người chúng ta.
Khi gia đình mình hạnh phúc, mời Chúa Giêsu đến để chia vui với gia đình, xin Chúa chúc phúc cho gia đình.
Khi gia đình mình gặp gian nan thử thách, mời Chúa Giêsu đến để Ngài ban ơn và ở lại với gia đình, vì khi có Chúa hiện diện, chúng ta sẽ được bình an.
Bất cứ hoàn cảnh nào, sự kiện nào, chúng ta cũng mời Chúa Giêsu hiện diện với gia đình mình. Vì khi có Chúa Giêsu ở với chúng ta, chúng ta sẽ được Chúa Giêsu ban ơn, chúc phúc và nâng đỡ chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ được hạnh phúc và bình an. Vì chỉ nơi Chúa Giêsu, con người mới được hưởng hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc đời đời.
Xin Chúa Giêsu đến và ngự trị trong gia đình mỗi người, để chúng ta được bình an và hạnh phúc.


* CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa Giêsu! Con mời Chúa đến và ở lại trong tâm hồn và gia đình mỗi người chúng con. Amen.a.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)