Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27-33

"Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người?" Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20

Đáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

2) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Đáp.

3) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 31-36

"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy". Đó là lời Chúa.

 

tháng 04/2016

 

5 phút suy niệm:                 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS
Ga 3,31-36
TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
“Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36)
Suy niệm: Người ta không thể sống mà không tin vào bất cứ ai, hoặc bất cứ cái gì. Những người như thế chỉ còn cách ra hoang đảo mà sống. Nếu chỉ để sống cuộc đời “tạm” này mà con người còn cần phải có niềm tin, thì huống hồ là để được sống đời đời, con người tất yếu cũng phải tin. Tin để được sống đời đời, cuộc sống siêu việt, thì niềm tin ấy cũng phải đặt vào Đấng Siêu Việt, Đấng là chính sự sống đời đời. Đấng ấy chính là “người Con” của Thiên Chúa, là Đức Giê-su Ki-tô. Thực ra sự sống đời đời đã được ban cho con người ngay từ thuở ban đầu nhưng con người đã phạm tội và đánh mất nó; nay nhờ Con Thiên Chúa chịu chết và phục sinh, sự sống đời đời được ban lại cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Chính vì thế Chúa Giê-su đã khẳng định: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,36).
Mời Bạn: Thánh Phao-lô lặp lại chân lý ấy: Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Chân lý ấy không chỉ để phát biểu, mà bạn và tôi còn cần đón nhận và “sống” nó nữa. Đó là gắn kết thành một thân thể với Ngài qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và đi theo Ngài qua việc thực hành giáo huấn của Ngài.
Chia sẻ: Bạn đã thật sự tin vào Chúa Giêsu hay chưa? Nếu đã tin, bạn nghĩ phải sống thế nào cho phù hợp?
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa, lãnh nhận Thánh Thể và thực hành bác ái huynh đệ đó là việc thường ngày của bạn nếu bạn muốn là Ki-tô hữu thực sự.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là sự sống đời đời của con. Xin cho con vững tin vào Ngài. Amen.

THỨ 5 SAU CN 2 PS - C
CHÚA GIÊSU – ĐẤNG MÊSIA
* LỜI CHÚA : “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)
* CHIA SẺ :
Cây ớt thì sinh quả ớt.
Cây ổi thì sinh quả ổi.
Không có chuyện cây ổi mà sinh ra quả ớt, hay cây ớt lại sinh ra quả ổi.
Thế mà, dẫu biết rằng, con người từ bụi đất mà ra thì trở về bụi đất. Nhưng bụi đất đó mang giá trị làm người, dù cho mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi thấp hèn, nhưng bụi đất đó đã đứng dậy làm người, được giá máu của Chúa Giêsu Kitô – Đấng từ trời xuống – là Đấng Mêsia đã đổ ra để cứu chuộc con người.
Chỉ nơi Chúa Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa làm người – Đấng từ trời xuống đưa con người về trời, để hưởng sự sống muôn đời.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu Kitô ! Xin cho con biết tín thác cuộc đời của con cho Chúa. Chỉ có Chúa mới đem lại cho con nguồn hạnh phúc viên mãn. Chỉ có Chúa mới cho con được sự sống muôn đời. Lạy Chúa ! Xin ban ơn cứu độ cho con. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)