Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-15

"Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là "của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria", và những người khác từ xứ Cilicia và Tiểu Á, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Họ xúi giục một số người nói lên rằng: "Chúng ta đã nghe nó nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa". Họ xách động dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ; rồi họ tuôn đến bắt Têphanô điệu tới công nghị. Họ đưa ra những người làm chứng gian nói rằng: "Tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi nghe nó nói rằng: 'Ông Giêsu Nadarét sẽ phá nơi này, và thay đổi các tập tục Môsê truyền lại cho chúng ta'". Toàn thể cử toạ trong công nghị chăm chú nhìn Têphanô, thấy mặt người giống như mặt thiên thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30

Đáp: Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Dầu vua chúa hội lại và buông lời đả kích, tôi tớ Ngài vẫn suy gẫm về thánh chỉ Ngài. Vì các lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh chỉ Ngài là những bậc cố vấn của con. - Đáp.

2) Con đã trình bày đường lối của con và Chúa nghe con, xin dạy bảo con các thánh chỉ của Ngài. Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. - Đáp.

3) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 6, 22-29

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh ?sau khi Chúa dâng lời tạ ơn?. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến". Đó là lời Chúa.

 

tháng 04/2016

 

5 phút suy niệm:                 THỨ HAI TUẦN 3 PS
Ga 6,22-29
VƯỢT LÊN TRÊN CÁI TẦM THƯỜNG
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh… Việc Thiên Chúa muốn là các ông tin vào Đấng người đã sai đến.” (Ga 6,27.29)
Suy niệm: Con người hôm nay hầu như ai nấy đều bị thu hút vào công việc nhằm tạo ra thật nhiều của cải để có thể ăn ngon, mặc đẹp, sức khỏe tốt, cuộc sống ngày càng kéo dài: thuốc chống lão hóa, kỹ thuật dinh dưỡng, kỹ thuật ướp xác chờ hồi sinh… Nhưng tất cả vẫn còn là một ẩn số. Con người vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Đúc Giê-su khơi dậy những khao khát tốt đẹp đang ngủ quên nơi con người: cơn đói này còn kinh khủng hơn cả đói thân xác, đó là đói khát Thiên Chúa. Chúa Giê-su chính là nguồn sống đáp ứng được sự đói khát của con người. “Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”.
Mời Bạn: Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải vượt lên những cái tầm thường của cuộc sống. Ngoài lương thực hằng ngày, chúng ta còn cần lương thực thiêng liêng. Bánh hằng sống chính là Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể: bánh của trời và vĩnh cửu chứ không phải bánh của đất và hữu hạn. Hãy đến với Giê-su, hãy tin vào Giê-su.
Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm gì khi rước Chúa? Đức Ki-tô có thực sự là lương thực cho bạn sống không?
Sống Lời Chúa: Đừng để công việc chi phối bạn đến đỗi bạn lơ là đời sống đạo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được sự phong phú của kho tàng trên trời là chính Đức Giê-su, Đấng chúng con phải tin thờ.

THỨ 2 SAU CN 3 PS – C
TÌM CHÚA
* LỜI CHÚA : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,26)
* CHIA SẺ :
Đói, người ta tìm kiếm của ăn. Khát, người ta tìm kiếm của uống.
Đói khát thể xác, con người dễ dàng nhận ra. Nhưng đói khát tinh thần, con người không dễ gì cảm nhận được.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no nê, Người đã sang bên kia bờ Biển Hồ. Không thấy Chúa Giêsu ở đâu, dân chúng kéo đi tìm Người. Họ đi tìm Người không phải để nói lời tạ ơn, để tin vào Chúa, nhưng là để thỏa mãn cơn đói thể xác đang dày vò họ. “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” “Chúa” của họ là cái bụng. Họ chỉ muốn được hưởng thụ, tìm kiếm những gì chóng qua cho thân xác của mình.
Thế nên, Chúa Giêsu đã khiển trách họ. “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Chúa Giêsu mời gọi họ, hãy tin vào Chúa, tín thác mọi sự cho Ngài, hãy lo đi tìm kiếm sự công chính trước, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho.
Chuyện kể rằng,
Có hai người bạn chia tay nhau đi tìm điều qúy giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại sau khi đã tìm thấy.
Người thứ nhất đi tìm viên ngọc qúy. Bất cứ nơi nào bán đá qúy, anh đều tìm đến. Cuối cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc qúy, anh trở lại quê hương chờ bạn.
Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm được Chúa.
Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh nhìn dòng sông lững lờ: một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm con, thì bày con lại cứ muốn rời mẹ đi tìm ăn riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bầy con và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mải mê tìm con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.
Khi người bạn hỏi điều qúy mà anh đã tìm được là gì mà khiến gương mặt anh rạng rỡ như thế. Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên:
- Điều qúy giá mà tôi đã tìm thấy, đó là trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã đi tìm tôi.
Quả thật, trước khi chúng ta đi tìm Chúa, Chúa đã đi tìm chúng ta. Tình yêu của Ngài luôn đi bước trước để tìm kiếm chúng ta. Hãy tín thác đường đời cho Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho chúng ta.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác vào Ngài. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)