Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 44-52

"Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: 'Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất' ". Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

ALLELUIA: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 14, 7-14

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 

5 phút suy niệm:                                   THỨ BẢY TUẦN 4 PS
Ga 14,7-14
THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9)
Suy niệm: Truyện cổ Nhật Bản kể có đôi vợ chồng rất yêu thương nhau, họ sinh được một cô con gái hiền dịu và xinh đẹp giống mẹ như đúc. Một ngày người mẹ qua đời và trao lại cho con gái một chiếc gương soi với lời dặn “Khi soi gương con sẽ nhìn thấy mẹ và mẹ sẽ phù hộ con”. Hằng ngày cô gái cố gắng làm việc tốt và nói chuyện với mẹ trong gương: “Hôm nay con đã làm được điều tốt như mẹ mong muốn”. Khi nói “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”, Đức Giê-su cho thấy mình chính là khuôn mặt của Chúa Cha. Như mở đầu Tông chiếu Năm thánh về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Chúa Giê-su Ki-tô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha… Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giê-su thành Na-da-rét, và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài.”
Mời Bạn: Nhận biết Thiên Chúa chính là nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa Cha nơi con người Giê-su “qua lời nói, hành động và toàn bộ con người của Ngài.” Bạn được mời gọi chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Giê-su để có tâm tình và hành động xót thương như Chúa. Đó là động lực của đời sống đức tin và nền tảng của Giáo hội.
Chia sẻ: Chia sẻ một kinh nghiệm bạn đã cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa hoặc một hành động được thúc đẩy bởi Lòng Thương Xót của Chúa.
Sống Lời Chúa: Xét mình để thấy mình đã cảm nghiệm Lòng Thương xót trong mùa Phục Sinh này như thế nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thần Khí thánh hiến con, để giúp con cảm nghiệm được Lòng Thương xót của Chúa và biết sống Lòng Thương Xót ấy nơi những người chúng con gặp gỡ.

THỨ 7 SAU CN 4 PS – C
CHÚA GIÊSU ĐỒNG BẢN THỂ VỚI CHÚA CHA
* LỜI CHÚA : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9)
* CHIA SẺ :
Thấy, khả năng nhận biết những sự vật, sự kiện trong vũ trụ và trong đời sống của con người.
Có những cái thấy mang yếu tố thể lý, hữu hình như thấy màu sắc, hình dáng …
Có những cái thấy mang yếu tố tâm linh, vô hình như thấy tình yêu, sự quan tâm của người khác dành cho mình, thấy lòng dạ của người khác …
Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để thấy những điều lạ lùng bằng chính đôi mắt đức tin của mình : nhìn thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Quả thật, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, là Đấng Vô Hình, với mắt phàm con người không thể nào thấy được, “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống. Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. Rồi Ta sẽ rút tay lại, và ngươi sẽ xem thấy lưng Ta, còn tôn nhan Ta thì không được thấy.” (Xh 33,20.22) Thế nhưng, con người vẫn có thể nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô – Con Một Thiên Chúa – Đấng xuống thế làm người, trở nên một con người hữu hình như chúng ta. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa Vô Hình đã trở nên hữu hình; Thiên Chúa là Chủ Thời Gian đã trở nên hữu hạn trong thời gian; Thiên Chúa là Nguồn Sự Sống đã trở nên Đấng ban sự sống.
Thế nên, với khát vọng được nhìn thấy Thiên Chúa Cha, tông đồ Philipphê đã hỏi Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Qua câu hỏi này, Chúa Giêsu mặc khải trọn vẹn thiên tính của Ngài, “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, vì Ngài và Chúa Cha là một (Ga 10,30).
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Xin ban ơn đức tin cho con, để con luôn vững tin và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Chúa Cha sai đến, là Đấng Cứu Độ trần gian. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)