Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6

"Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ". Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.

Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo đoàn, các Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: "Phải cắt bì cho những người dân ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê". Các Tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"(c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. - Đáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. - Đáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 5 phút suy niệm:                                   THỨ TƯ TUẦN 5 PS
Ga 15,1-8
GẮN KẾT VỚI ĐỨC KI-TÔ
“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5)
Suy niệm: Ca dao Việt Nam: “Đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây hãy về” nói lên rằng một tình yêu muốn triển nở thật sự cần có sự gắn kết mật thiết, tình yêu này ở trong tình yêu kia. Trong dụ ngôn cây nho, Chúa Giê-su dùng hình ảnh “cành liền cây” để minh hoạ cho sự gắn kết sâu xa đó đến mức “anh em ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong anh em.” Và hiệu quả của sự gắn kết này là nhiều hoa trái trổ sinh. Nhưng làm thế nào một con người tội lỗi có thể “ở lại” trong Chúa là Đấng Thánh mà không bị coi là bất tương hợp kiểu một tế bào lạ được đưa vào cơ thể một người? – Tình yêu là câu trả lời cho vấn nạn này: Vì yêu, Chúa “trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế” và chịu chết trên thập giá để xoá bỏ tội chúng ta (Pl 2,7-8); và phần chúng ta được mời gọi chết đi đối với tội lỗi (Rm 6,11) để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài (Pl 3,10).
Mời Bạn: Không thiếu những người vẫn ngần ngại đến với Chúa để được ở lại trong Ngài. Có nhiều lý do: vì chưa tin, vì sợ phiền toái rầy rà, vì muốn nhìn thấy một phép lạ… Những lý do ấy không phải là không có cơ sở, nhưng người ấy nên đánh liều một phen để rồi sẽ được Chúa đáp ứng vì không ai phải thất vọng trước một tình thương vô vị lợi của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Sống phương châm của Mẹ Tê-rê-xa: “Tôi muốn là cây bút chì trong bàn tay Thiên Chúa” đến và sống gắn kết với Chúa cách trọn vẹn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con luôn gắn kết với Chúa để con sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)