Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34

"Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Được lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các ngài lại.

Đến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều mở tung, và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, thì rút gươm toan tự vẫn, vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu lớn tiếng rằng: "Anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây". Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù, và run rẩy sấp mình dưới chân Phaolô và Sila; đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát?" Hai ngài đáp: "Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ".

Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết thương, và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Đáp: Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành (c. 7c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. - Đáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. - Đáp.

3) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều; và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử". Đó là lời Chúa.

27/05/14                                                                           
THỨ BA TUẦN 6 PS
Ga 16,5-11
ĐẤNG VẠCH TỘI THẾ GIAN ĐỂ CỨU THẾ GIAN
“Khi Đấng Bảo trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16,8)

Suy niệm: Đấng Bảo Trợ đến an ủi, hướng dẫn, làm chứng cũng là Đấng đến vạch trần tội của thế gian, là tội không tin vào Đức Giê-su. Tội thế gian vừa là tội của những kẻ từ chối Đức Giê-su, đã đóng đinh Ngài, vừa là tất cả tội lỗi trong lịch sử nhân loại. Luận tội thế gian nhưng để cứu thế gian khỏi án phạt đời đời: Chúa Giê-su đến để cứu độ chứ không phải để luận phạt. Cũng thế, Đấng Bảo Trợ đến luận tội thế gian là để tiếp tục công việc cứu độ này của Đức Giê-su. Khi lên tiếng luận tội, Thánh Thần đưa dẫn thế gian vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Giê-su để những ai tin Ngài thì được cứu thoát. Và chỉ những ai đặt mình trước mầu nhiệm thập giá, dám ghé vai vác lấy thập giá mới được soi sáng thấy rõ tội lỗi của mình mà từ bỏ.

Mời Bạn: Thường tình thật khó chấp nhận người khác vạch ra lỗi mình. Vì thế người ta cũng bị cám dỗ tránh đối diện với Thiên Chúa, sợ Ngài vạch trần tội lỗi. Hoặc chí ít, có thể bạn lại rất hời hợt khi tiếp xúc với Chúa. Bạn có kinh nghiệm về những điều đó không?

Chia sẻ: Theo bạn, lúc bắt đầu cầu nguyện các tín hữu đọc kinh Chúa Thánh Thần, là có ý nài xin Ngài ban ơn gì vậy?

Sống Lời Chúa: Trước khi xét mình, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn nhớ lại tất cả các tội đã phạm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin cho con dám nhìn nhận tội lỗi của con. Xin đổ mưa ơn thánh Chúa tưới dội tẩy sạch lòng trí con và biến đổi con trở nên người mới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

THỨ BA TUẦN 6 PS-Ga 16,5-11
ÂN HUỆ THÁNH LINH

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em… Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai [Đấng Bảo Trợ] ấy đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Các môn đệ Chúa Giê-su đau buồn xao xuyến vì sắp chia tay Thầy; thế mà Chúa Giê-su lại trấn an họ rằng việc ra đi của Ngài là “có lợi” cho các ông. Quả vậy, qua cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa Giê-su khơi nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại. Nhưng để nguồn sống mới đó thấm nhập được nơi các tâm hồn, Chúa Cha sẽ ban Thánh Linh đến và ở cùng Giáo Hội luôn mãi. Thánh Linh sẽ giúp cho các môn đệ hiểu biết giáo huấn của Chúa Giê-su, ban cho các ông sức mạnh để làm chứng về Ngài. Chính Thánh Thần sẽ ban muôn ơn huệ dồi dào làm cho Giáo Hội xinh đẹp, sống dồi dào và luôn hiệp nhất với nhau để tiếp tục sứ vụ sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giê-su ở trần gian. Như vậy Thánh Linh là Đấng đến để hoàn tất sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Như Chúa Giê-su đã nói, Thánh Linh là mối lợi lớn lao nhất, cần thiết nhất cho Giáo Hội và nhân loại. Thế nhưng, chúng ta có nhận ra được điều này không hay chúng ta chỉ tìm những mối lợi tiền bạc của cải trước mắt và không màng chi tới mối lợi tuyệt vời là ơn huệ Thánh Linh?

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, tôi luôn luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và bàn hỏi với các vị chủ chăn để chọn lựa những gì phù hợp với thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” Giữa một thế giới chạy theo lợi nhuận vật chất, xin cho con biết nhận ra và quí trọng những ân huệ thiêng liêng Chúa ban. Trong cuộc sống chung nhiều bất hòa và tranh chấp, xin cho con biết âm thầm phục vụ.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)