Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 13-21

"Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Đức Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: "Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa". Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Đức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: "Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe". Nhưng họ lại đe doạ hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21

Đáp: Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân:Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.- Đáp.

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần. - Đáp.

3) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Đây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi, và đã trở nên Đấng cứu độ tôi. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 117, 24

Alleluia, alleluia! - Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15

"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". Đó là lời Chúa.

 

tháng 04/2016

 

5 phút suy niệm: THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS
Mc 16,9-15
ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH ĐANG SỐNG
Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,9-15)
Suy niệm: Những người được diễm phúc thấy Đức Giê-su phục sinh thuộc ba nhóm khác nhau: Ma-ri-a Mác-đa-la và các phụ nữ theo Chúa, hai môn đệ thuộc nhóm 72 môn đệ và nhóm 12 tông đồ. Nhưng họ cũng có một điểm chung: tất cả đã theo Chúa, đã ở với Ngài, đã nghe lời Ngài giảng, thấy các việc kỳ diệu Ngài làm, đặt nhiều hy vọng nơi Ngài cũng như đã từng thất vọng trước cái chết của Ngài. Chúa Ki-tô phục sinh hiện đến để cho họ thấy Đấng phục sinh hôm nay cũng chính là vị Thầy của họ hôm qua, Ngài không phải là một Đức Ki-tô khác, nhưng là một Đức Ki-tô đã đổi khác.
Mời Bạn: Hãy nhớ lời căn dặn của Đức Ki-tô phục sinh: rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Bạn hãy làm như những người được gặp Đức Ki-tô phục sinh: loan đi, kể lại cho người khác niềm vui này, như chị Ma-ri-a Mác-đa-la, như hai môn đệ Em-mau … Niềm vui phục sinh không thể là niềm vui riêng của bạn.
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng chia sẻ đồ dùng, tiền bạc, v.v… cho người đang gặp khó khăn, nhưng trước tiên, biết chia sẻ niềm vui cho người khác nhất là người đang đau khổ, buồn sầu. Có như thế bạn mới có thể chia sẻ cho người khác niềm vui có Chúa Phục sinh trong đời bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, xin cho con hiểu rằng niềm vui Chúa Phục Sinh không được giữ lại cho riêng con, nhưng con phải loan báo, chia sẻ niềm vui ấy cho anh em con nữa.

THỨ 7 TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – C
CHÚA GIÊSU PHỤC SINH GỌI TÊN TỪNG NGƯỜI CHÚNG TA
* LỜI CHÚA : “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.” (Mc 16,9)
* CHIA SẺ :
Bin, Bo, Tí, Tèo … tên gọi dễ thương mà cha mẹ đặt tên cho những đứa trẻ. Khi nghe gọi như thế, nó mang một tình cảm trìu mến mà người thân dành cho đứa bé.
Maria Mácđala, một cái tên thật đẹp giống như tâm hồn của bà. Bà là người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.”
Nhìn lại cuộc đời của Maria Mácđala, chúng ta cảm nhận ra sự yếu đuối của con người, cũng như lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu. Quả thật, Maria Mácđala là một con người bị quỉ ám đầy tội lỗi, nhưng cũng là một môn đệ đi theo Chúa Giêsu trên những nẻo đường rao giảng Tin Mừng Nước Trời. “Sau đó, Chúa Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ.” (Lc 8,1-2)
Sau khi được Chúa Giêsu trừ bảy quỉ, giải thoát ra khỏi ách thống trị của tội lỗi, Maria Mácđala cảm nhận lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu, bà đã thể hiện sự ăn năn sám hối của mình. “Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.” (Lc 7,37-38)
Được Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi, Maria Mácđala đã bỏ tất cả mọi sự đi theo Chúa Giêsu để được hưởng ơn cứu độ đời đời. Vào ngày thứ 6 ảm đạm thê lương trên đồi Gôngôtha, trong khi các Tông đồ, môn đệ chạy trốn vì sợ hãi, Maria Mácđala đã trung kiên đứng bên Thánh Giá cùng với Mẹ Maria và Tông đồ Gioan. Và khi táng xác Chúa Giêsu, Maria Mácđala và bà Maria vợ ông Cơlôpát đã ngồi trước mộ thánh. Tình yêu của một thụ tạo dành cho Đấng Hằng Hữu luôn luôn nối kết Maria Mácđala với Chúa Giêsu. Vì thế, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với bà trước hết và gọi chính tên của bà. “Chúa Giêsu gọi bà: ‘Ma-ri-a!’ Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: ‘Ráp-bu-ni!’ (nghĩa là ‘Lạy Thầy)” (Ga 20,16)
Như thế, Maria Mácđala là một trong những môn đệ của Chúa Kitô, trong kinh nghiệm yếu đuối của con người, ngài đã khiêm nhường cầu xin Chúa thương xót, và đã được Chúa Giêsu tha thứ, để rồi tiếp tục đi theo Chúa mà trở thành một nhân chứng về điều này: tình thương xót của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi và sự chết.
Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang gọi tên mỗi người chúng ta, và trao cho chúng ta một sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Ước gì, mỗi người chúng ta hãy cố gắng đem niềm vui phục sinh đến cho anh chị em xung quang của mình, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ như chúng ta.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Này con đây, xin Ngài cứ sai con đi. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)