dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Tết Việt Nam
 

MỒNG BA TẾT
Ngày cầu cho công việc làm ăn

BÀI ĐỌC I:  St  2, 4b-9. 15
"Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa".
Trích sách Sáng Thế.
Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nảy mầm ngoài đồng ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, tưới khắp mặt đất. Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành dữ. Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:   Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14-16

Đáp: Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra (17c)    

1)   Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài.   -  Đáp.

2)   Thực ngàn năm ở trước Thiên Nhan, tợ hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người".    -  Đáp.

3)   Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng, cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều, nó bị xén đi và nó héo khô.   -  Đáp.

4)   Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.   -  Đáp.

5)   Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời chúng con. Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài.   -  Đáp.

BÀI ĐỌC II:  Cv 20, 32-35
"Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: "Bây giờ, tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, Người là Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hoá. Tôi đã không ham muốn bạc, vàng, hay y phục của ai hết, như chính các ông đã biết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng, thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những người yếu đuối, và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: "Cho thì có phúc hơn là nhận".  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA VÀ CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM
(Mùa Chay: bỏ Alleluia) Mt 11, 28
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho". - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 5, 16-20
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat. Nhưng Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha Mình, coi Mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự Mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc Mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục".
Đó là lời Chúa.

Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm Mt 25,14-30
BIẾT CÁCH SINH LỜI

“Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” (Mt 25,20)

Suy niệm: Với một người có đầu óc kinh doanh -  như ông chủ trong bài Tin Mừng - thì việc nhận cả vốn lẫn lời gấp đôi từ đầy tớ là điều không thể tốt hơn. Tốt cho ông và cũng tốt cho chính người được ông tin tưởng giao của cải cho. Phần ông, ông biết được người đầy tớ nào trung tín, cần mẫn để giao cho những công việc quan trọng hơn; phần người được giao, anh ta trưởng thành hơn trong việc sử dụng của cải, thứ mà anh phải vay mượn lúc đầu. Tin Mừng không cho biết anh làm lời bằng cách nào, chỉ biết là anh đã có cả vốn lẫn lời để hoàn lại cho ông chủ. Anh được chủ khen thưởng vì anh biết cách sinh lời. Để được kết quả như thế, chắc chắc anh phải suy nghĩ, động não, bàn hỏi với nhiều người, vận dụng mọi thời cơ nếu không muốn mất cả chì lẫn chài! Anh đã phải khôn khéo trên thị trường lắm lúc khốc liệt tựa như là chiến trường!

Mời Bạn: Sau những ngày xuân, bạn sẽ bước vào một năm mới để “kinh doanh” số vốn Chúa tin tưởng giao phó cho bạn: khả năng, thời giờ, của cải... Bạn hãy coi lại số vốn đó là gì, bao nhiêu, và sẽ phải đầu tư như thế nào.

Chia sẻ: Có ba bước để đầu tư đem lại lợi nhuận thiêng liêng là xin: cầu nguyện, tìm: học hỏi, và gõ: thực hành điều ta học được nơi Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín câu Lời Chúa sau đây: “Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giao cho con số vốn là những gì con đang có. Xin giúp con biết nhận ra con chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ nhân, và tìm cách làm lời cho Chúa và cho con trong năm Ất Mùi này.

tết Tân Sửu 2021
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)