dongcong.net
 
 


Tương quang giữa giáo dân và hàng giáo phẩm

Công đồng viết:

37: Như mọi Kitô hữu khác, giáo dân cũng có quyền được các chủ chăn có chức thánh ban phát dồi dào ơn trợ lực chứa đựng trong kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội, đặc biệt là Lời Thiên Chúa và các bí tích. Như con cái Thiên Chúa và như anh em trong Chúa Kitô, họ cũng sẽ trình bày vớị các vị ấy những nhu cầu và khát vọng của mình một cách tự do và tín cẩn. Nhờ sự hiểu biết, khả năng chuyên môn và uy tín của họ, họ có thể và đôi khi còn có bổn phận phảị bày tỏ cảm nghĩ mình về những việc liên quan đến lợi ích của Giáo Hội, họ nên thực hiện điều đó. Nếu cần nhờ các cơ quan đã được Giáo Hội thiết lập nhằm mục đích ấy luôn luôn với lòng chân thành, can đảm, khôn ngoan, kính trọng và yêu mến những người thay mặt Chúa Kitô vì nhiệm vụ thánh của các ngài.

Như mọi tín hữu khác, với tinh thần vâng lời của người Kitô hữu, giáo dân cũng hãy mau mắn chấp nhận những điều các chủ chăn có nhiệm vụ thánh đại diện Chúa Kitô, đã quyết định với tư cách những thầy dạy và những nhà lãnh đạo trong Giáo Hội. Làm như thế, họ đã theo gương Chúa Kitô, Ðấng đã vâng lời cho đến chết, để mở đường hạnh phúc của sự tự do con cái Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Giáo dân đừng quên dùng lời cầu nguyện phó dâng các vị lãnh đạo cũa mình cho Thiên Chúa, để các ngài hoan hỉ mà không than phiền thi hành nhiệm vụ chăm sóc linh hồn chúng ta, như những người sẽ phải trả lẽ.

Phần các chủ chăn có chức thánh, các ngài phải nhìn nhận và nâng cao phẩm giá và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo Hội. Các ngài nên sẵn sàng chấp nhận những ý kiến khôn ngoan của họ, tin cẩn giao cho họ những công tác để họ phục vụ Giáo Hội, cho họ tự do và quyền hạn để hành động, hơn nữa, các ngài còn nên khuyến khích họ tự đảm nhận công việc. Với tình cha con, các ngài hãy cẩn thận xem xét, trong Chúa Kitô, những đề nghị thỉnh cầu và khát vọng của họ. Ðàng khác, các chủ chăn phải nhìn nhận cách thận trọng sự tự do chính đáng của mọi người trong lãnh vực trần thế.

Hy vọng rằng, sự liên lạc mật thiết giữa giáo dân và chủ chăn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Giáo Hội. Thực vậy, nhờ sự liên lạc đó, giáo dân ý thức trách nhiệm mình một cách vững vàng hơn, lòng hăng say của họ được phát triển và họ góp sức dễ dàng hơn vào công việc của các chủ chăn. Phần các chủ chăn, nhờ sự trợ lực kinh nghiệm của giáo dân, các ngài có thể phán đoán minh bạch và đúng đắn hơn về những vấn đề thiêng liêng cũng như trần thế; như vậy, toàn thể Giáo Hội được vững mạnh nhờ tất cả mọi chi thể, sẽ chu toàn hữu hiệu hơn sứ mệnh mình cho thế gian được sống.

38: Giáo dân, linh hồn của thế giới.

Trước mặt nhân loại, mỗi giáo dân phải là chứng nhân của sự phục sinh và sự sống của Chúa Giêsu, đồng thời là dấu hiệu của Thiên Chúa hằng sống. Tất cả và mỗi người phải góp phần nuôi dưỡng thế giới bằng những hoa trái thiêng liêng (x. Gal 5,22) và truyền bá cho thế gian tinh thần cho những người nghèo khó, hiền lành và hiếu hòa, những người được Phúc Âm Chúa tuyên bố là có phúc (x. Mt 5, 3-9). Tóm lại “ người Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống như linh hồn làm cho thân xác sống”.

Công đồng đưa ra nguyên tắc rất tốt đẹp giữa giáo dân và hàng giáo phẩm. Giáo dân phải theo tinh thần Kitô giáo mà trọng kính tuân phục giáo phẩm, và giáo phẩm cũng phải biết thẳng thắn tiếp nhận giáo dân, biết lấy tinh thần kính trọng và bác ái lắng nghe họ, biết thừa nhận và đề cao điạ vị và trách nhiệm của giáo dân trong Giáo Hội, Giáo Hội cũng phải tôn trọng sự tự do chính đáng của người giáo dân nơi trần thế.

Gợi ý chia sẻ

1) - Ðể rao giảng tin mừng theo lệnh truyền của Chúa Kitô, người giáo dân cộng tác với giáo phẩm trong tinh thần như thế nào?

2) - Khi cộng tác với hàng giáo phẩm, giáo dân đem lại lợi ích gì trong việc rao giảng Tin Mừng?

3) - Ðể là chứng nhân của Tin Mừng Chúa Giêsu, người giáo dân phải có thái độ sống như thế nào?

Bài học hỏi và chia sẻ 2 (PHẠM QÚI MINH)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)