dongcong.net
 
 


Di Sản Đồng Công
của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ nơi tôi

Mừng Quan Thày Dòng 15/9/2009
Quí Mến Biệt Tặng
những tâm hồn đang và đã theo đuổi Lý
Tưởng Thánh Đồng Công,
Anh Em Tu Sĩ Đồng Công, Anh Chị Em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và Anh Em Thân Hữu Đồng Công
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

 Di sản đồng Công (8)
8 + + +
"Giới trẻ đang băng hoại hiện nay là một 'hiện tượng' mà thôi, chứ không phải là một 'thực tại'. Đã là một 'hiện tượng', tất nhiên, theo bản chất của mình, nó sẽ qua đi, chứ không thể nào vĩnh tồn và vĩnh hằng như chính cái được gọi là 'thực tại'. Sở dĩ có 'hiện tượng' giới trẻ băng hoại ngày nay, là vì mầm mống Chân Thiện, khát vọng Chân Thiện, tận đáy lòng của con người chúng, như cũng đã được nhận định trên, chưa được thỏa hay không được thỏa, trái lại, nhiều khi mầm mống và khát vọng Chân Thiện này còn bị bóp nghẹt, dập tắt, bởi những gian ác của cuộc đời đầu độc. Bởi vậy, muốn cứu vãn giới trẻ, cần phải chiếu sáng Chân Thiện là 'thực tại' đời đời mới có thể xua tan 'hiện tượng' đêm tối huyền hoặc đang chập chúng bao trùm và vồ vập đám giới trẻ vô tội đáng thương. Vì chỉ có 'chân lý', chứ không phải bất cứ một thần tượng hay chủ thuyết trần gian nào, dù là khuynh hướng hiện sinh, khoa học thực nghiệm hay kỹ thuật tân kỳ, mới có khả năng chiếu sáng để hoàn toàn 'giải cứu' (Jn.8:32) con người một cách dứt khoát và toàn vẹn mà thôi.

 "Đúng thế, cái 'giải cứu' con người, 'giải cứu' giới trẻ là 'chân lý', là Chúa Kitô, chứ không phải chính chúng ta, thành phần Tông Đồ Giới Trẻ đang quan tâm đến giới trẻ, đang lo cho giới trẻ, đang hết mình phục vụ giới trẻ, mà chúng ta không nên sợ rằng, tự chúng ta không thể nào chinh phục được giới trẻ, không thu hút được giới trẻ, không hiểu được giới trẻ, và không đối thoại được với giới trẻ. Chúa Kitô chính là 'đường lối' (Jn.14:6) để thành phần Tông Đồ Giới Trẻ chúng ta đến gặp gỡ giới trẻ, và cũng để giới trẻ có thể đến gặp gỡ chúng ta, cũng như Người luôn là 'đường lối' để 'Thiên Chúa là Đấng vô hình' (Col.1:15) tỏ mình cho con người, đồng thời để con người 'đến cùng Cha' (Jn.14:6).
 "Chúa Kitô chẳng những là 'đường lối' mà còn là chính 'chân lý', là đối tượng khát khao của lòng con người. Do đó, nếu chung con người và riêng giới trẻ không tìm đâu ra 'chân lý' ngoài Chúa Kitô, để 'được sống viên trọn' (Jn.10:10), thì những người có trách nhiệm giáo dục giới trẻ nói chung, nhất là thành phần phục vụ giới trẻ trong các phong trào Công Giáo Tiến Hành nói riêng, không còn cách nào hơn là 'mặc lấy Chúa Giêsu Kitô' (Rm.13:14) mà đến với giới trẻ, để giới thiệu Chúa Kitô cho họ. Bảo đảm giới trẻ sẽ nhận ra Chúa Kitô nơi bạn, và sẽ hết sức 'welcome' (tiếp nhận) bạn, cần đến bạn và thích gần gũi với bạn. Bởi vì, 'chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta' (Jn.10:27). Thế nhưng, làm sao để cho giới trẻ nhận ra Chúa Kitô nơi tôi, nghe thấy tiếng Chúa Kitô qua tôi, nhờ đó, họ có thể ngoan ngoãn đi theo Người?" (trang 42-43).

 "Nếu chúng ta phục vụ giới trẻ với tư cách là một 'tôi tớ xin vâng' (Lc.1:38), chắc chắn chúng ta sẽ trở thành nơi gặp gỡ giữa Chúa Kitô và giới trẻ, như Mẹ Maria đã là điểm hội ngộ đất trời, giữa Thiên Chúa và loài người, khi 'Lời đã hóa thành nhục thể' (Jn.1:14) trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ vậy. Một khi, nhờ và qua thành phần Tông Đồ Giới Trẻ chúng ta, giới trẻ gặp được Chúa Kitô, thì bấy giờ chính Chúa Kitô sẽ trực tiếp làm việc nơi mỗi một tâm hồn người trẻ. Như thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu Chúa Kitô cho các môn đệ của ngài thế nào, phận sự của thành phần Tông Đồ Giới Trẻ chúng ta cũng là việc chỉ cho giới trẻ mà mình có trách nhiệm biết đâu là Chúa Kitô đích thực, để chúng an tâm theo Người mà không sợ đi theo 'những tên phản Kitô' (1Jn.2:18). Còn về phần giới trẻ, sau khi nhận ra Chúa Kitô do thành phần Tông Đồ Giới Trẻ chúng ta làm tiền hô giới thiệu, họ tự nhiên sẽ nghe thấy tiếng Chúa Kitô mời gọi 'hãy đến mà xem' (Jn.1:39), để mạnh dạn đến ở với Người (x.Jn.1:39), rồi về tìm nhau và rủ nhau cùng đến với Người nữa (x.Jn.1:40-51)." (trang 44-45).

Thật vậy, giới trẻ đã rủ nhau đến với Chúa như 2 trường hợp điển hình sau đây. Trường hợp thứ nhất đó là ngay sau 2 Khóa Tĩnh Huấn 1 và 2 liền cuối năm 1992, các em ở từng Đoàn, bắt đầu từ Đoàn Đức Mẹ Carmêlô Los Angeles (1993), rồi tới Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Pomona (1994), sau đó là Đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte (1995) và cuối cùng là Đoàn Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel (1997) , những đoàn sinh hoạt vào chiều Chúa Nhật, trước Lễ hằng tuần của Cộng Đoàn, (trừ Đoàn Đức Mẹ Truyền Tin Torrance có lễ của cộng đoàn vào tối Thứ Bảy hằng tuần), đã tự động rủ nhau tập họp lại vào mỗi tối Thứ Bảy trong tháng để cầu kinh Mân Côi và chia sẻ sống đạo. Vì Liên Đoàn đã tổ chức Thứ Bảy Đầu Tháng rồi, nên không dám thúc đẩy các em làm thêm vào các Thứ Bảy hằng tuần tại đoàn, không ngờ chính các em, sau 2 khóa tĩnh huấn này, dường như đã “bị thấm đòn” linh thao Fatima, đã tự nghĩ ra, tự khởi xướng và tự rủ nhau đến với Chúa Kitô. Tôi cảm thấy càng phấn khởi và càng cảm phục các em hơn nữa. Để rồi, tôi đã “nhào vô“ với các em, đồng hành với các em trong các cuộc “đi đêm” sống đức tin này của các em.

Trường hợp thứ nhất đó là hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 5/9/2009, Cha Antôn Lê Ngọc Đức Phúc, SVD, vị linh mục đầu tiên xuất thân từ TNF, tuyên hứa làm huynh trưởng TNF ngày 29/11/1992, được thụ phong ngày 27/5/2006, và đã xung phong tình nguyện sang Thái Lan phục vụ anh chị em bị nhiễm chứng liệt kháng AIDS hay HIV ở một nơi hẻo lánh nghèo nàn, nhân dịp về  thăm gia đình ở Costa Mesa California sau 3 năm 1 lần, đã chia sẻ trong bài giảng với 45 em TNF tham dự Thánh Lễ ngài dâng hôm ấy tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont-Pomona về ảnh hưởng của TNF nơi ngài. Ngài cho biết khi vừa về nhận địa sở mới, ngài đã phải tìm kiếm và sử dụng giới trẻ để giúp ngài trong mọi sự; ngài đã tổ chức Thứ Bảy Đầu Tháng, với Tượng Mẹ Fatima, cùng giới trẻ tới các gia đình cầu kinh Mân Côi; ngài đã thành lập nhóm giới trẻ, chính thức từ 8/2009, và tìm những câu tâm niệm cho nhóm này, đa số lấy từ 10 Điều Tâm Niệm của TNF; ngài tổ chức trại cho giới trẻ, bề ngoài cũng ao thun đồng phục như TNF, nhưng bề trong phải có thánh lễ và học hỏi đạo đức nữa chứ không phải chỉ nguyên vui chơi; trong nhóm giới trẻ khoảng từ 15 đến 20 em này, có 3 em mới trở lại 1 năm rưỡi, 2 em lớp 11 và 1 em nhiễm HIV, lên xe đi đâu cũng nhắc cha lần hạt Mân Côi.

4.3- Tinh thần bình dân phục vụ của tôi nơi Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

Tinh thần bình dân liên quan tới việc phục vụ không hưởng thụ là Di Sản Đồng Công nơi tôi chẳng những được thể hiện và gặt hái được dồi dào hoa trái qua thời gian tôi giúp việc ở Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt và dẫn dắt giới trẻ Thiếu Nhi Fatima ở TGP/LA, mà còn nơi cả chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống nữa.

Phải thú thực rằng riêng bản thân tôi (trong nhóm anh chị em Thân Hữu Đồng Công từ 6 người từ đầu còn 4 người cho tới nay) mất rất nhiều giờ cho hoạt động tông đồ truyền thông này, với mọi thứ kiêm nhiệm chính yếu, bao gồm cả việc tự động lo tất cả mọi thể lệ hành chánh liên quan tới cả Tiểu Bang lẫn Liên Bang để thành một tổ chức bất vụ lợi - non-profit, mang tên gọi là Hiệp Hội Tin Mừng Sự Sống - Good News of Life Association, nhờ đó có thể gây quĩ sau này.

 Để liên tục thực hiện việc loan truyền Tin Mừng Sự Sống qua các buổi phát thanh nửa tiếng hằng tuần vào giờ đắt đỏ - primary time, tôi phải kiêm nhiệm đủ mọi thứ việc, như việc dọn bài phát thanh chủ đề, việc thâu phát thanh chung nhóm, việc edit phát thanh từng bài, (có những lần bị trục trặc về máy móc đến gần như bị nhỡ giờ phát thanh), và việc liên lạc với đài phát thanh (Sài Gòn Radio Hải Ngoại ở Orange County California).

 Để có đủ phương tiện vật chất cho việc phát thanh đắt đỏ, tôi còn phải lo tự mình thảo thư và gửi thư quyên tiền một năm hai lần, một vào dịp kỷ niệm khai trương (17/9/2000) và một vào ngày quan thày Mẹ Thai Lời 25/3, và cùng với nhóm lo gây quĩ hằng năm ở Ngày Thánh Mẫu Missouri của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Chưa hết, sau khi nhận được số tiền ủng hộ đóng góp lớn nhỏ của bất cứ ai, tôi lại phải lo đốt CD về buổi phát thanh có lời tri ân cảm tạ họ, với label CD mầu in tên của từng người, kèm theo Bức Thư "Acknowledgement of the Contribution", bằng một tờ letterhead trang trọng mầu sắc, để họ được miễn trừ thuế lợi tức hằng năm.

Thấy tôi vất vả quá với việc trân trọng thành phần ân nhân này, tôi đã được khuyên nên làm vừa phải thôi, thậm chí cũng chẳng cần làm như vậy vì người cho cũng chẳng cần biết đến và ghi ơn v.v. Nghe thấy những lời khuyên đầy thông cảm ấy, tôi đã thành thật bày tỏ cảm nghĩ của tôi rằng tại sao chúng ta tha thiết kêu gọi người ta đóng góp cho mình, để rồi sau đó coi thường họ như vậy, nếu ở vào trường hợp mình là ân nhân thì sao? Cho dù thành phần ân nhân làm ơn kiểu tay phải không cho tay trái biết, về phần kẻ nhận ơn, vẫn cần phải bày tỏ lòng trân quí của mình đối với những gì họ cho và đối với người cho.

Phần tôi, sở dĩ cần phải làm việc ấy một cách kỹ lưỡng như thế, không phải chỉ vì lòng biết ơn, mà còn để sáng tỏ vấn đề vẫn thường và vẫn dễ “lem nhem” này. Thế nhưng, đối với tôi, lý do chính yếu thúc đẩy tôi sẵn sàng bỏ giờ ra thực hiện việc bày tỏ lòng trân quí của mình mỗi khi nhận được quà tặng là vì các vị ân nhân quả thực là bàn tay của Đấng Quan Phòng Thần Linh giơ ra trao cho tôi những gì cần thiết, vào thời điểm của Ngài, để những gì Ngài muốn chúng tôi làm được tiếp tục theo như ý muốn huyền diệu của Ngài.

Rồi, với tư cách là Thủ Quĩ của tổ chức bất vụ lợi chính thức này, tôi còn phải hằng năm tường trình lợi tức cho chính quyền Liên Bang, cách riêng cho Tiểu Bang Missouri sau mỗi lần gây quĩ ở Ngày Thánh Mẫu, và phải tường trình những gì thay đổi về cơ cấu tổ chức cho chính quyền Tiểu Bang nữa. Có những lần tôi mất cả ngày để hoàn tất chỉ một mẫu giấy được chính quyền đòi hỏi mà thôi, vì tôi cần phải lục lại tất cả hồ sơ giấy tờ từ đầu để hoàn tất làm sao cho hết sức chính xác chỉ duy một con số sau bao nhiêu là đợt cộng trừ nhân chia nhức cả đầu.

Thú thật, nếu không có tinh thần phục vụ không hưởng thụ, nhất là lòng tin tưởng vào Chúa - Mẹ theo gương Cha Thủ, tôi không thể nào tiếp tục với việc tông đồ giáo dân "quá" ư là vất vả này. Đó là chưa kể đến mấy lần tưởng đã không còn trên thế gian này nữa, vì xẩy ra tai nạn xe chết bất đắc kỳ tử, ở chỗ, sau một ngày làm việc mệt mã rồi ghé thâu phát thanh ở Orange County đến khuya, trên đường về xa cả tiếng đồng hồ, vì khua khắt và quá buồn ngủ, bị lạc cả đường về nhà, mở mắt ra đã sang freeway khác hay đã quá mấy exit rồi... 

Có những lúc tôi phải tự nhủ và trấn an cả bản thân mình lẫn anh chị em trong nhóm là "hãy nhìn lên Chúa để có thể làm việc của Ngài, chứ đừng nhìn chung quanh mình", "anh chị em mình chỉ làm được tới đó thôi, Chúa chỉ ban cho họ bằng ấy nén thôi, họ chỉ có thiện chí như thế thôi, phần còn lại mình cố gắng kiêm nhiệm bao nhiêu có thể, rồi phó hết mọi sự cho Chúa, việc của Ngài thì Ngài sẽ lo"; "nếu Chúa không ban cho nhóm mình đầy đủ nhân số và dồi dào tài năng thì Ngài sẽ ban cho mình tinh thần phục vụ”, “làm việc cho Chúa cần phải có máu tử đạo"...

 5- Di Sản về Lời Chúa của Cha Thủ nơi tôi

Tuy nhiên, 4 di sản Đồng Công nổi bật của riêng Cha Thủ liên quan tới đời sống hoạt động tông đồ giáo dân của tôi trên đây: 1) lòng tôn sùng Mẹ Maria, liên quan tới Fatima; 2) lòng tôn sùng Đức Thánh Cha, hoàn toàn gắn bó với Giáo Hội; 3) lòng tin tưởng vào Chúa, liên quan tới tinh thần Tận Hiến, và 4) tinh thần bình dân phục vụ không hưởng thụ, có thể nói và phải nói rằng không thể nào phát triển đến độ phong phú như thế trong cuộc đời "tu xuất" của tôi, thành phần vẫn bị mang tiếng là "nhất ma, nhì quỉ, thứ ba tu xuất", nếu không được nuôi dưỡng bằng 2 di sản khác của Cha Thủ nơi tôi liên quan tới đời sống nội tâm. Đó là việc đọc Lời Chúa hằng ngày và lần hạt Mân Côi hằng ngày.

Đúng thế, theo tục lệ của Dòng Đồng Công, mỗi ngày hết mọi tu sĩ Đồng Công buộc phải đọc mấy câu Phúc Âm để suy niệm và sống Lời Chúa, cũng như phải lần một tràng 150 kinh Mân Côi, nếu không bận trở từ 5 tiếng trở lên. Sở dĩ tu sĩ Đồng Công lần hạt Mân Côi mỗi ngày 1 tràng 150 kinh là để thay thế cho việc nguyện Kinh Thần Vụ, vì Kinh Thần Vụ bao gồm chính yếu 150 Thánh Vịnh, một con số Thánh Vịnh được thay thế bằng 150 Kinh Mân Côi là kinh được đơn giản hóa cho giới bình dân để họ có thể cầu nguyện hằng ngày theo tinh thần của Kinh Thần Vụ cùng với Giáo Hội.

đọc tiếp bài 9.

Cao Tan Tinh (phuong)

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)