dongcong.net
 
 


Cảm nghiệm sống
dongcongnet - sưu tầm

54-MỘT NGƯỜI BẠN TÍN CẨN

Một người bạn là người luôn bên cạnh,
Là một người mà anh có thể tâm tình
Là một người yên ủi nỗi buồn anh,
Và biến đổi u sầu thành vui vẻ...

Một người bạn biết đồng hành liên lỉ,
Biết chăm lo chân thật, biết quan tâm,
Là một người luôn đem đến một hồng ân,
Đến nâng đỡ khi tim anh trĩu nặng...

Khi anh nản và ê chề tuyệt vọng,
Người bạn thân luôn có mặt gần bên,
Không rầy la hay trách móc, than phiền,
Nhưng luôn biết lắng nghe và thông cảm...

Nếu anh có một người bạn tín cẩn,
Và cho đến cùng vẫn ở cạnh bên mình,
Anh hãy tạ ơn Thiên Chúa với lời kinh,
Vì anh giàu có còn hơn nhà tỉ phú đấy !

Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN

DongcongNet sưu tầm 25- tháng 11-2010

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)