Lm Trần Việt Hùng
 dongcong.net
 
 
Lm Trần Việt Hùng, Bronx, NY- năm A
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa vọng, mùa Chay       Thường Niên
           
Vọng 1a Lễ Mẹ Thiên Chúa 2012    
Vọng 2a     11 thường niên C
Vọng 3a     13 thường niên
Vọng 4a     12 thường niên
           
        Lễ thánh tâm Chúa C
        Lễ kính mình máu Chúa C
++Mục lục bài cũ năm AB     Lễ sinh nhật Gioan Baotixita
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)