dongcong.net
 
 
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, năm A
   

 

 

   
  <<<  
  mùa vọng, giáng sinh   mùa chay, phục sinh   thường niên năm A
           
          17 TN-năm A
          15 TN-năm A
          14 TN-năm A
Lễ thánh gia thất năm A       10 TN-năm A
Lễ Giáng Sinh năm A       08 TN-năm A
vọng 04 năm A 18 TN-năm A   06 TN-năm A
vọng 03 năm A     05 TN-năm A
vọng 02 năm A     04 TN-năm A
vọng 01 năm A   03 TN-năm A
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)