dongcong.net
 
 
Lm Hồ Bạc Xái, năm A
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Vọng & Giáng Sinh   Mùa Chay & Phục Sinh   Mùa Thường Niên
           
  vọng 01 năm A Thứ Tư Lễ Tro   01 TN-năm A
  vọng 02 năm A 1 chay năm A   02 TN-năm A
  vọng 03 năm A 2 chay năm A   03 TN-năm A
  vọng 04 năm A 3 chay năm A   04 TN-năm A
  Lễ Giáng Sinh năm A 4 chay năm A   05 TN-năm A
  Lễ Mẹ Dâng Con 5 chay năm A   06 TN-năm A
  Lễ thánh gia thất năm A Lễ Lá   07 TN-năm A
    CN 1 Phục sinh   08 TN-năm A
  Lễ Chúa Ba Ngôi năm A CN 2 Phục sinh   09 TN-năm A
  Lễ Hiện Xuống năm A CN 3 Phục sinh   12 TN-năm A
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa CN 4 Phục sinh   13 TN-năm A
  Lễ Các Thánh Tử Đạo VN CN 5 Phục sinh   14 TN-năm A
  Lễ khánh nhật truyền giáo CN 6 Phục sinh   15 TN-năm A
          16 TN-năm A
          17 TN-năm A
          18 TN-năm A
        19 TN-năm A
30 TN-năm A 25 TN-năm A   20 TN-năm A
31 TN-năm A 26 TN-năm A   21 TN-năm A
32 TN-năm A 27 TN-năm A   22 TN-năm A
33 TN-năm A 28 TN-năm A   23 TN-năm A
34 TN-năm A 29 TN-năm A   24 TN-năm A
           
           
          September 28, 2023

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)