dongcong.net
 
 
   
 
   
 
 
December 29, 2017
 

 

 
Suy Niệm Lời Chúa Năm B
 
  <<<  
     
     
  Chúa Nhật 33 Thường niên 18-11-2018
  Tri ân và mừng các thánh tử đạo tổ tiên - Lm Anton Độ
  Tận thế - Trầm Thiên Thu
  Chứng nhân anh dũng - Lm Đinh Lập Liễm
  Tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu - Lm Ngà
  Thế giới này sẽ qua đi - Lm Hồ Bạc Xái
  Các thánh tử đạo Việt nam - Toà báo ttdm
  Con người thích thỏa hiệp - Lm Tạ Duy Tuyền
  Thi ca cầu nguyện 33b - Lm Việt Hùng
     
  Chúa Nhật 32 Thường niên 11-11-2018
  Tấm gương bà góa - Lm Hồ Bạc Xái
  Tình yêu lớn lao - Toà báo ttdm
  Đồng xu bà goá - AM Trần Bình An
  Tuần 32b - 2 đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Tuần 32b - Lm Jude
  Ánh mắt Thiên Chúa - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Cho bằng tấm lòng - Lm Tạ Duy Tuyền
  Thi ca cầu nguyện 32b - Lm Việt Hùng
  Nghèo khó phúc âm - Huy Khanh
  Bà già bán rau - Lm Nguyễn Hữu An
  Của ít lòng nhiều - Lm Đinh Lập Liễm
  Làm việc nhỏ với tình yêu lớn - Lm Ngà
  Sẻ chia tận tình - Huệ Minh
  Đồng tiền bà góa - Lm Nguyễn Thái
     
  Lễ Các Thánh Nam Nữ 1-11-2018
  Lễ các thánh - Huệ Minh
  Lễ các thánh - 2 đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Theo bước chân các ngài - Lm Mark Link sj
  Hân hoan mừng lễ các thánh - Lm Anton Độ
  Cách học theo các vị thánh - sưu tầm
  Lễ các thánh - Toà báo ttdm
  Lễ các thánh - Lm Hưng Lợi, dcct
  Noi gương các thánh - Lm Nguyễn hữu An
  Lạy Chúa, con chon tất - AM Trần Bình An
  Lễ cầu hồn - Huệ Minh
  Lễ cầu hồn - Toà báo ttdm
  Mến Chúa yêu người - Lm Hưng Lợi, dcct
  Lễ cầu hồn - Trầm Thiên Thu
  Đừng bất công với linh hồn - Lm Tạ Duy Tuyền
  Những ngôi nhà - sưu tầm
     
    Chúa nhật 31 thường niên, 4 tháng 11-2018
  Tuần 31b - Trầm Thiên Thu
  Tuần 31b - Tâm Phương
  Tuần 31b - Toà báo ttdm
  Tuần 31b - Minh Vận
  Tuần 31b - Lm Hồ Bạc Xái
  Lễ Các Thánh nam nữ - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 31b - Lm Đan Vinh 2015
  Luật bóp chết con tim - Lm Tạ Duy Tuyền
  Gia đình - Lm vũđình Tường
  Giới răn mến Chúa yêu người - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 31b - Nguyễn Văn Nội
  Tuần 31b - Minh hoạ Lời Chúa
  Tám mối phúc thật - Lm Jude
  Luật tối thượng - Tgm Ngô Q. Kiệt
     
  Chúa Nhật 30 Thường Niên 28-10-2018
  Gặp được Chúa sẽ có nguồn vui - Lm Anton Độ
  Ôi lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt - Huệ Minh
  Bàn tay Mẹ Hằng Cứu Giúp - Huệ Minh
  Tuần 30b - Lm Tạ Duy Tuyền
  Tuần 30b - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 30b - Trầm Thiên Thu
  Tuần 30b - Toà báo ttdm
  Tuần 30b - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 30b - Lm Jude
  Xin cho con sáng mắt - Lm Đan Vinh 2015
  Tuần 30b - Nguyễn Văn Nội
  Tới nguồn sự sáng - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Sáng đôi mắt đức tin - Thiên Phúc
  Ngọn đèn cho thân xác - AM Trần Bình An
  Đôi mắt đức tin - Lm Nguyễn Hữu An
  Bác ti mê được sáng - Lm Hưng Lợi, dcct
  Can đảm - Lm vũđình Tường
  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh - Lm Nghĩa
  Xin cho con được sáng - Lm Ngà
  Tuần 30 - 2 đoản khúc suy tư - Mai Tá
  30b - Minh hoạ Lời Chúa
  Vị khách lạ lủi thuỉ - Lung Linh-Khổng Nhuận
  Thi ca cầu nguyện 30b - Lm Việt Hùng
     
  Chúa Nhật 29 Thường Niên 21-10-2018
  Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian - Lm Anton Độ
  Hãy loan báo tin mừng - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Chạy ghế - AM Trần Bình An
  Tuần 29 - Nguyễn Văn Nội
  Tuần 29 - Lm Jude
  Tuần 29 - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 29 - Trầm Thiên Thu
  Tuần 29 - Toà báo ttdm
  Tinh thần truyền giáo - Lm Nguyễn Hữu An
  Phục vụ - Lm Hưng Lợi, dcct
  Tuần 29 - Lm Đan Vinh
  Truyền giáo bằng cách sống - Lm Tạ Duy Tuyền
  Tuần 29 - 2 đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Tuần 29 - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 29 - Lm Mark Link, SJ
  Phục vụ - Thiên Phúc
  Truyền giáo: chuyện không của riêng ai - Huệ Minh
  29b - Minh hoạ Lời Chúa
     
  Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 2018
  Huyền nhiệm ơn gọi - Lm Vũ Xuân Hạnh
  Khôn ngoan đích thực - Huệ Minh
  Tuần 28 - Lm Jude
  Hãy tìm kiếm nước trời - Lm Hưng Lợi
  Phần thưởng - Lm vũđình Tường
  Vĩnh cửu và tạm thời - Lm Anton Độ
  Tuần 28 - Trầm Thiên Thu
  Tuần 28 - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 28 - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 28 - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 28 - Thiên Phúc
  Tuần 28 - Toà báo ttdm
  Tuần 28 - 2 đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Tuần 28 - Lm Tạ Duy Tuyền
  Tuần 28 - Lm Nguyễn Hữu An
  Tuần 28 - Lm John Nguyễn Tươi
  Thi ca cầu nguyện 28b - Lm Việt Hùng
  Tuần 28 - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa Nhật XXVII Thường Niên 2018
  Một mình - Lm Vũđình Tường
  Hôn nhân được Thiên Chúa chúc lành - Lm Jude
  Tuần 27 - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 27 - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 27 - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Sự gì Thiên Chúa kết hợp - Toà báo ttdm
  Chung thủy trong tình yêu - Thiên Phúc
  Mầm mống ly di .. - Tâm Phương
  Đến với Chúa - AM Trần Bình An
  Để vợ chồng giữ luật Chúa - Lm Đan Vinh
  Vấn đề gia đình - Trầm Thiên Thu
  27b - Huệ Minh
  Thi ca cầu nguyện - Lm Việt Hùng
  27b - Lm Tạ Duy Tuyền
  27b - Minh hoạ Lời Chúa
  Tuần 27b - Lm Mark Link, SJ
     
  Kinh Mân Côi - Gm Bùi Tuần
  Lễ Mẹ Mân Côi - Lm Vũ Xuân Hạnh
  Lễ Mẹ Mân Côi - Lm Anton Độ
  Lễ Mẹ Mân Côi - AM Trần Bình An
  tháng 10 - Trầm Thiên Thu
  Lễ Mẹ Mân Côi - Huệ Minh
  Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu - Lm Tạ D. Tuyền
     
  Chúa Nhật XXVI Thường Niên 2018
  Xin cho đời các em sáng tựa trăng rằm - Lm Anton Độ
  Bỏ đi và cho đi - AM Trần Bình An
  Lối ứng xử của môn đệ chân chính - Lm Đan Vinh
  Óc bè phái, cục bộ - Lm Hồ Bạc Xái
  Tránh gương xấu và dịp tội - Lm Đinh Lập Liễm
  Hãy yêu như Giêsu - Lm Tạ D. Tuyền
  Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Bạn & thù - AM Trần Bình An
  Làm cớ vấp phạm - Lm Nguyễn hưng Lợi, dcct
  Gương xấu và dịp tội - Toà báo ttdm
  Giải phẫu - Thiên Phúc
  Nghiêm luật - Trầm Thiên Thu
  Diệt trừ gương xấu - Lm Trần Ngà
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Cân nhắc - Lm Vũđình Tường
  Hãy cầu nguyện nhân danh Chúa - Lm Jude
  Thiên đàng toàn thành phần .. - Tâm Phương
  Tránh thói bè phái - Lm Đan Vinh
  Nghiêm luật - Trầm Thiên Thu
  Một ly nước lã - Lm John Nguyễn Tươi
  Ích kỷ - Huệ Minh
  26b - Minh hoạ Lời Chúa
  Tuần 26b - Lm John Nguyễn Tươi
  Tuần 26b - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa Nhật XXV Thường Niên 2018
  Danh vọng - Lm Trần V. Hùng
  Ghen Tỵ - Huệ Minh
  Vô tư phục vụ - AM Trần Bình An
  Tuần 25b- Lm Đan Vinh
  Tuần 25b- Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 25b- Lm Đinh Lập Liễm
  Máu làm quan - Lm Tạ D. Tuyền
  Nền văn minh mới - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Hiểu lầm - Toà báo ttdm
  Thủ lãnh là người tôi tớ - Lm Minh Vận
  Người lớn nhất - Thiên Phúc
  Danh lợi - Trầm Thiên Thu
  Con đường dẫn tới vinh quang - Lm Trần Ngà
  Não trạng đại gia - Lam Thy
  Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ - Lm Anton Độ
  Miếng tiếng - Lm Vũđình Tường
  Người lớn nhất - Lm Nguyễn Hưng Lợi, dcct
  Tuần 25b - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa Nhật XXIV Thường Niên 2018
  Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình - Lm Anton Độ
  Nói không với chính mình - AM Trần Bình An
  Tình bạn là mãi mãi - Lm Tạ D. Tuyền
  Con Thiên Chúa - Lm Minh Vận
  Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều - Lm Thu Băng
  Những viện ngọc giả - Toà báo ttdm
  Thần tượng của ta là ai? - Lm. Anmai, CSsR
  Tưởng lầm - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Thầy là ai? - Lm Trần V. Hùng
  Yêu và ghét - Trầm Thiên Thu
  Từ bỏ chính mình - Thiên Phúc
  Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? - Lm Jude Siciliano, SJ
  Tuần 24b- Lm Đan Vinh
  Tuần 24b- Lm Hồ Bạc Xái
  Minh hoạ Lời Chúa - Nguyễn Hiếu
  Tuần 24b - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa Nhật XXIII Thường Niên 2018
  Ôi! Đẹp thay bao việc Chúa làm - Lm Anton Độ
  Ephata, hiệp thông với Chúa và tha nhân - AM Trần Bình An
  Hãy mở lòng ra - Lm Tạ D. Tuyền
  Lạy Chúa Trời xin mở miệng con - Huệ Minh
  Hãy mở ra - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Chúa luôn yêu thương....- Lm Jude Siciliano, SJ
  Xin hãy mở tai mở miệng mở lòng con ra - Lm Đan Vinh
  Hãy cao rao tình yêu Thiên Chúa - Lm. Anmai, CSsR
  Hãy mở ra - Lm Nguyễn Hữu An
  Câm điếc tâm linh - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa Nhật XXII Thường Niên 2018
  Cái tâm - Lm Nguyễn Hữu An
  Lề luật là dấu tình thương của Thiên Chúa - Lm Anton Độ
  Tuần 22b - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 22b - Thiên Phúc
  Tuần 22b - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 22b - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 22b - Trầm Thiên Thu
  Tuần 22b - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tuần 22b - Minh họa Lời Chúa - Hiếu Nguyễn
  Tuần 22b - Lm John Nguyễn
     
  Chúa Nhật XXI Thường Niên 2018
  Tuần 21b - Trầm Thiên Thu
  Tuần 21b - Thiên Phúc
  Tuần 21b - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 21b - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 21b - Lm Tạ Văn Tuyền
  Tuần 21b - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 21b - Lm Đan Vinh
  Tuần 21b - Lm Vũđình Tường
  Tuần 21b - Lm Jude
  Tuần 21b - Nhiều tác giả
  Tuần 21b - Minh họa Lời Chúa - Hiếu Nguyễn
  2 suy tư - Mai Tá
     
  Chúa Nhật XX Thường Niên 2018
  Tuần 20 tn - Lm Trần Nghĩa
  Tuần 20 tn - Lm Trần Ngà
  Tuần 20 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 20 tn - Lm Jude
  Tuần 20 tn - AM Trần Bình An
  Tuần 20b - TTĐM
  Tuần 20 tn - Thiên Phúc
  Tuần 20b - Trầm Thiên Thu
  Tuần 20b - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 20b - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 20b - Lm Tạ Văn Tuyền
  Tuần 20b - Lm Đan Vinh
  Tuần 20b - Lời Chúa Hàng Tuần
  Tuần 20b - Lm Vũđình Tường
     
  Chúa Nhật XIX Thường Niên 2018
  Tuần 19 tn - AM Trần Bình An
  Tuần 19 tn - Lm Anton Độ
  Trường sinh bất tử - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tuần 19 tn - Lm Vũđình Tường
  Tuần 19 tn - Lm Jude
  Tuần 19 tn - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 19 tn - Lm Trần Ngà
  Tuần 19 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 19 tn - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 19 tn - Minh họạ Lời Chúa - Nguyễn Hiếu
  Tuần 19 tn - Lời Chúa Hàng Tuần
  Tuần 19 tn - Thiên Phúc
  Tuần 19b - Lm Đan Vinh
  Tuần 19b - Lm Tạ Văn Tuyền
     
  Chúa Nhật XVIII Thường Niên 2018
  Tuần 18 tn - AM Trần Bình An
  Hãy tìm bánh hằng sống - Lm Anton Độ
  Tuần 18 tn - Lm Minh Vận
  Tuần 18 tn - Lm Jude
  Tuần 18 tn - Lm Vũđình Tường
  Tuần 18 tn - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tuần 18 tn - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 18 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 18 tn - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 18 tn - Lm Trần Ngà
  Bánh ban sự sống - Thiên Phúc
  Ẩm thực - Trầm Thiên Thu
  Lương thực vĩnh cửu - TTĐM
     
  Chúa Nhật XVII Thường Niên 2018
  Chính anh em hãy cho họ ăn - Lm Anton Độ
  Hãy cho họ ăn - AM Trần Bình An
  Minh họa lời Chúa - thanhlinh.net
  Tuần 17 tn - Lm Nguyễn Hữu An
  Tuần 17 tn - Trầm Thiên Thu
  Tuần 17 tn - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 17 tn - Thiên Phúc
  Tuần 17 tn - ns-ttđm
  Tuần 17 tn - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tuần 17 tn - Lm Minh Vận
  Tuần 17 tn - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 17 tn - Lm Jude
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần V. Hùng
  Tuần 17 tn - Lm Vũđình Tường
  Tuần 17 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  2 suy tư - Mai Tá
     
  Chúa Nhật XVI Thường Niên 2018
  Tuần 16b - Lm Vũđình Tường
  Tuần 16b - Trầm Thiên Thu
  Tuần 16b - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 16b - Thiên Phúc
  Tuần 16 tn - Lm Nguyễn Hưng Lợi
  Tuần 16 tn - Lm Vũđình Tường
  Tuần 16 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  Khi con tim lao xao - AM Trần Bình An
  Bốn vị mục tử - Lm Mark Link, SJ
  Khiêm hạ và nhiệt tình phục vụ... - Lm Đan Vinh
  Xin đừng vô cảm - Lm Tạ D. Tuyền
  Họ như đàn chiên không người chăn - Lm Thu Băng
  Nghỉ ngơi một chút - ns-ttđm
  Mẫu gương mục tử - Lm Minh Vận
  Chúng ta là tông đồ của Chúa...- Lm Jude Siciliano, SJ
  Mục tử - Lm Trần V. Hùng
  Nhịp sống Kitô hữu - Tgm Ngô Q. Kiệt
     
  Chúa Nhật XV Thường Niên 2018
  Tuần 15b - Lm Hồ Bạc Xái
  2 suy tư - Mai Tá
  Tuần 15 tn - Lm Đan Vinh
  Tuần 15b - Thiên Phúc
  Hành trang đi gieo - AM Trần Bình An
  Chứng nhân mạnh hơn thầy dạy - Lm Đan Vinh
  Hành trang người môn đệ - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Bài sai - Lm Trần V. Hùng
  Sống thanh thoát - Lm Tạ D. Tuyền
  Lên đường thi hành sứ vụ với Chúa Giêsu - Lm Ngà
  Hãy rao giảng bằng chứng nhân...- Lm Jude Siciliano, SJ
  Siêu thoát bản ngã - Lm Minh Vận
  Tuần 15 tn - Lm Nguyễn Hưng Lợi
     
  Chúa Nhật XIV Thường Niên 2018
  Tuần 14b - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 14b - Lm Trần Ngà
  Tuần 14b - AM Trần Bình An
  Tuần 14b - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 14b - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 14b - Lm Minh Vận
  Tuần 14b - Thiên Phúc
  Tuần 14b - báo ttdm
  Tuần 14b - Lm Jude Siciliano, SJ
  Tuần 14 tn - Lm Mark Link, SJ
  Tuần 14 tn - Lung Linh
  Tuần 14 tn - Lm Đan Vinh
  Cường điệu - Lm Vũđình Tường
  Họ cứng lòng khiến Chúa - Lm Anton Độ
  2 suy tư - Mai Tá
  Minh họa Lời Chúa - H.N.
  Dán nhãn - Huệ Minh
     
  Chúa Nhật XIII Thường Niên 2018
  Tuần 13 tn - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 13 tn - Thiên Phúc
  Tuần 13 tn - Lm Đan Vinh
  Tuần 13 tn - Lm Jude Siciliano
  Tuần 13 tn - tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 13 tn - Lm Minh Vận
  2 suy tư - Mai Tá
  Tuần 13b - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 13b - Lm Trần Ngà
  Tuần 13b - báo ttdm
  Tuần 13b - Lm Vũđình Tường
  Tuần 13b - Lm Jude Siciliano, SJ
  Tuần 13b - Ngọc Nga sưu tầm
  Tuần 13 tn - Lm Mark Link, SJ
  Chúa là sự sống - Lm Anton Độ
  Chúa Giêsu tiếp tục làm phép lạ - AM Trần Bình An
  Gặp gỡ - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Lễ Hai thánh Phêrô và Phaolo - Lm Anton Độ
  Nhỏ lại - Huệ Minh
  Đừng sợ, hãy cứng tin - Huệ Minh
  Hai tảng đá nền tảng - Huệ Minh
  Minh họa Lời Chúa - H.N.
     
  Chúa Nhật XII Thường Niên 2018
  Khi Đức Giêsu ngủ say - AM Trần Bình An
  2 suy tư - Mai Tá
  Thi Ca Cầu nguyện 12 tn - Lm Trần V. Hùng
  Tuần 12 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 12 tn - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Tuần 12 tn - Lm Minh Vận
  Tuần 12 tn - Trầm Thiên Thu
  Tuần 12 tn - Huệ Minh
  Tuần 12 tn - Tgm Ngô Q. Kiệt
  Tuần 12 tn - Lm Mark Link, SJ
  Tuần 12 tn - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 12 tn - Lm Đan Vinh
  Tuần 12 tn - Thiên Phúc
  Tuần 12 tn - Ngọc Nga sưu tầm
  Tuần 12 tn - Lm Jude Siciliano
  Tái tạo - Lm Vũđình Tường
  Tuần 12 tn - báo ttdm
  Lễ sinh nhật thánh Gioan tẩy giả - Lm Anton Độ
     
  Chúa Nhật XI Thường Niên 2018
  Hạt giống thiên quốc - AM Trần Bình An
  Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa - Lm Anton Độ
  Hạt giống đức tin - Lm John Nguyễn
  Góp phần phát huy sức sống của hạt cải...- Lm Đan Vinh
  Gia trị của những việc nhỏ - ns-ttđm
  2 suy tư - Mai Tá
  Tuần 11 tn - Lm Jude Siciliano
  Tuần 11 tn - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 11 tn - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Tuần 11 tn - Lm Tạ D. Tuyền
  Tuần 11 tn - Huệ Minh
  Tuần 11 tn - Trầm Thiên Thu
  Tuần 11 tn - Lm Mark Link, SJ
  Tuần 11 tn - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 11 tn - Thiên Phúc
  Thi Ca Cầu nguyện 11 tn - Lm Trần V. Hùng
  Lễ Thánh Tâm Chúa GIêsu - Lm Tạ D. Tuyền
  Lễ Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ - Huệ Minh
  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm Anton Độ
     
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2018
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Trầm Thiên Thu
  2 suy tư - Mai Tá
  Này là Mình Ta. Này là Máu Ta - Lm Độ
  Bánh Bởi Trời - AM Trần Bình An
  Luôn kết hiệp với Chúa trong mọi lúc - Lm Jude OP
  Ta là Bánh - Lm Trần Ngà
  Hy lễ thập giá - Lm Tạ D. Tuyền
  Có gieo có gặt - Lm Tạ D. Tuyền
  Này là Máu Ta - TGM Kiệt
  Của ăn bổ dưỡng chia sẻ - ns-ttđm
  Lễ Mình Máu Chúa - Lm Thu Băng
  Lễ Mình Máu Chúa - Lung Linh
  Lễ Mình và Máu Chúa - Huệ Minh
     
  Lễ Chúa Ba Ngôi 2018
  Mầu nhiệm tình yêu - TGM Kiệt
  Ba Ngôi Thiên Chúa là tình yêu - Lm Tạ D. Tuyền
  Hiệp nhất trong yêu thương - Lm Ngà
  Lễ Chúa Ba Ngôi - Mai Tá
  Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm đan Vinh
  Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm Hồ Bạc Xái
  Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm Nguyễn H. An
  Lễ Chúa Ba Ngôi - Lung Linh
  Chúa Ba Ngôi - Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
  Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Lễ Ba Ngôi - Thiên Phúc
  Hiệp nhất trong yêu thương - Lm đinh Lập Liễm
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần Việt Hùng
  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Lm Độ
  Hãy đi và làm cho muôn dân...- Lm Jude OP
  Lễ Ba Ngôi - Trầm Thiên Thu
  Người mang Thiên Chúa - Lm Minh Vận, CMC
  Ba Ngôi - mầu nhiệm tình yêu - Lm John Nguyễn
     
  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống 24-5-2015
  đức Kitô thứ năm - Lm Link
  Lễ Hiện xuống - Mai Tá
  Canh tân thế giới- Lm Minh Vận, cmc
  Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần - Lm Nghĩa
  Cuộc sáng tạo mới - Lm Ngà
  Ra đi - tha thứ - TGM Kiệt
  Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất - Lm Hồ Bạc Xái
  Xin ơn hiệp nhất - Lm Tạ D. Tuyền
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần Việt Hùng
  Thời đại Chúa Thánh Linh - AM Trần Bình An
  Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến - Lm Độ
  Luồng gió mới - Huệ Minh
  Lễ Hiện xuống - Lm đan Vinh
  Lễ Hiện xuống - Trầm Thiên Thu
  Lễ Hiện Xuống - Thiên Phúc
     
  Chúa nhật Lễ Chúa Lên Trời 17-5-2015
  Thiên Đường và Địa Ngục - Lm Tạ D. Tuyền
  Lễ Chúa Lên Trời - Mai Tá
  Nên một như trong Thiên Chúa - Lm Độ
  Góp phần kiến tạo Thiên Đường...- Lm Đan Vinh
  Ngước mắt nhìn trời - TGM Kiệt
  Hướng về trời cao - Lm Trần Ngà
  Sứ vụ trọng đại - AM Trần Bình An
  Chúng không thuộc về thế gian - ns-ttđm
  Chúa luôn mời gọi chúng ta...- Lm Jude OP
  Xin cho chúng nên một - Lm Thu Băng
  Hướng lòng về trời cao - Huệ Minh
  Con đường về trời - Thiên Phúc
  Chuyển sang một giai đoạn mới - Lm Hồ Bạc Xái
  Khởi điểm cho kỷ nguyên mới - Lm Đinh Lập Liễm
  Người không mặt - Lm Vũđình Tường
  Thời gian chỉ là quán trọ - Lm John Nguyễn
  chứng từ và việc rao giảng - Lm Link
     
  Chúa nhật VI Phục Sinh 10-5-2015
  PS 6 - Thiên Phúc
  Mối quan hệ thánh - Trầm Thiên Thu
  Yêu như thầy yêu - Lm Độ
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  PS 6 - ns-ttđm
  PS 6 - Lm Hồ Bạc Xái
  PS 6 - TGM Kiệt
  PS 6 - Tâm Phương
  PS 6 - Lm Đinh Lập Liễm
  PS 6 - Lm Nguyễn H. An
  PS 6 - Lm Jude OP
  PS 6 - Lm Vũđình Tường
     
  Chúa nhật V Phục sinh 3-5-2015
  Cây nho hiệp nhất - AM Trần Bình An
  Để sinh trái phải kết hợp với cây Giêsu - Lm Độ
  PS 5 - ns-ttđm
  PS 5 - Tâm Phương
  PS 5 - TGM Kiệt
  PS 5 - Lm Hồ Bạc Xái
  PS 5 - Lm Đan Vinh
  PS 5 - Trầm Thiên Thu
  PS 5 - Thiên Phúc
  PS 5 - Lm Jude OP
  PS 5 - Lm Tạ D. Tuyền
  Kết hợp với Chúa - Huệ Minh
  Thánh Giuse lao công - Lm Tạ D. Tuyền
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  PS 5 - Lm Vũđình Tường
     
  Chúa nhật IV Phục sinh 26-4-2015
  Chủ chăn hoàn hảo - AM Trần Bình An
  Mục tử tốt lành - Lm Độ
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  PS 4 - Lm Hồ Bạc Xái
  PS 4 - Lm Đinh Lập Liễm
  PS 4 - Trầm Thiên Thu
  PS 4 - Lm Tạ D. Tuyền
  PS 4 - Lm Minh Vận cmc
  PS 4 - ns-ttđm
  PS 4 - Tâm Phương
  PS 4 - TGM Kiệt
  PS 4 - Lm Hồ Bạc Xái
  PS 4 - Lm Đan Vinh
  PS 4 - Thiên Phúc
  PS 4 - Lung Linh
  PS 4 - Lm Jude OP
  Chiên lành - Huệ Minh
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần Việt Hùng
     
  Chúa nhật III Phục sinh 19-4-2015
  Chứng nhân hiện đại - AM Trần Bình An
  Chúa giải thích kinh thánh - Lm Độ
  PS 3 - Thiên Phúc
  PS 3 - Lm Tạ D. Tuyền
  PS 3 - Lm Đan Vinh
  PS 3 - Lm Jude OP
  PS 3 - Lm Minh Vận cmc
  PS 3 - ns-ttđm
  PS 3 - Lm Mark Link, SJ
  PS 3 - Lm Nguyễn H. An
  PS 3 - Tâm Phương
  PS 3 - TGM Kiệt
  PS 3 - Lm Hồ Bạc Xái
  PS 3 - Lm Đinh Lập Liễm
  PS 3 - Lung Linh
  PS 3 - Trầm Thiên Thu
  Bình an đích thực - Lm John Nguyễn
  Đấng phục sinh ở giữa ngươi - Huệ Minh
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần Việt Hùng
  Gặp Chúa giữa lòng đời - Lm Trần Ngà
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
     
  Lễ kính Lòng Thương xót Chúa -2 PS
  Bình an của Chúa - AM Trần Bình An
  Thấy bằng trái tim - Thiên Phúc
  Phục sinh II - Tâm Phương
  Phục sinh II - Lm Đinh Lập Liễm
  Phục sinh II - Lm Hồ Bạc Xái
  Phục sinh II - Lm Minh Vận cmc
  Phục sinh II - ns-ttđm
  Phục sinh II - TGM Kiệt
  Phục sinh II - Lm Nguyễn H. An
  Phục Sinh II - Trầm Thiên Thu
  Phục sinh II - Lm Đan Vinh
  Phục sinh II - Lm Jude OP
  Phục sinh II - Lm Mark Link, SJ
  Phục sinh II - Huệ Minh
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Con mắt đức tin - Lm John Nguyễn
  Con mắt thứ ba - Lm Trần Ngà
  Lòng từ bi Chúa tồn tại muôn đời - Lm Độ
  Định nghĩa lòng thương xót - Lm Tạ D. Tuyền
  Đặt tay vào cạnh sườn thầy - Lung Linh
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần Việt Hùng
     
  Lễ Phục sinh -
  Phục sinh - AM Trần Bình An
  Tin mừng phục sinh - Thiên Phúc
  Vui lên toàn trái đất - Lm Độ
  Nhìn với cặp mắt trong sạch - Lm Nguyễn H. An
  Phục sinh - Lm Đinh Lập Liễm
  Phục sinh - Lm Hồ Bạc Xái
  Phục sinh - Lm Đan Vinh
  Phục sinh - Lm Minh Vận cmc
  Phục sinh - Lung Linh
  Phục sinh - ns-ttđm
  Sự biến đổi kỳ diệu - Lm Mark Link, SJ
  Sống lại với Chúa phục sinh - Lm Trần Ngà
  Tìm Đấng Phục Sinh - Trầm Thiên Thu
  Phục sinh - Lm Tạ D. Tuyền
  Thi ca cầu nguyện - Lm Trần Việt Hùng
  Ánh sáng và bóng tối - TGM Kiệt
     
    Tam Nhật Thánh
  thôi đừng giết Chúa - TGM Kiệt
  Thứ Sáu tuần thánh - Lm Tạ D. Tuyền
  Thứ Năm tuần thánh - Lm Tạ D. Tuyền
  Thứ Năm tuần thánh - Lm Độ
  Tình yêu và thập giá - Lm Độ
  Thứ Năm tuần thánh - Lm Jude OP
  Tam nhật thánh - Trầm Thiên Thu
  Nụ hôn - Lm Vũđình Tường
  Cầu nguyện tuần thánh - Lm Hưng Lợi, dcct
     
  Chúa nhật Lễ Lá - 29 tháng 3 năm 2015
  Lễ Lá - BS Cảnh
  Lễ lá - Lm Tạ D. Tuyền
  Lễ lá - Trầm Thiên Thu
  Lễ Lá - Tâm Phương
  Lễ Lá - Thiên Phúc
  Lễ Lá - ns-ttđm
  Lễ Lá - TGM Kiệt
  Lễ lá - AM Trần Bình An
  Lễ lá - Lm Đinh Lập Liễm
  Lễ lá - Lm Trần Ngà
  Lễ lá - Lm Hồ Bạc Xái
  Lễ lá - Lm Mark Link, SJ
  Lễ lá - Lm Hưng Lợi, dcct
  Lễ lá - Lm Vũđình Tường
  Lễ lá - Lm Đan Vinh
  Lễ lá - Lung Linh
  Lễ lá - Lm Jude OP
  Chiêm ngưỡng mầu nhiệm thập giá - Lm John Nguyễn
  Ta là ai trong vụ án... - Huệ Minh
  Tại sao Chúa chết ... - Lm Độ
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Minh họa Lời Chúa - thanhlinh.net NH
     
  Sứ điệp truyền tin - Trầm Thiên Thu
  Lễ mẹ nhận tin - Huệ Minh
  Thánh Giuse: lặng lẽ nơi nầy - Huệ Minh
     
  Chúa nhật V Mùa Chay - 22 tháng 3 năm 2015
  Để được ơn nghĩa Chúa ... - Lm Độ
  Hạt lúa chết đi - AM Trần Bình An
  Tuần 5 mùa chay - Lm Trần Ngà
  Tuần 5 mùa chay - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Tuần 5 mùa chay - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 5 mùa chay - Lm Minh Vận, cmc
  Tuần 5 mùa chay - Thiên Phúc
  Tuần 5 mùa chay - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 5 mùa chay - Lm Nguyễn H. An
  Tuần 5 mùa chay - Trầm Thiên Thu
  Tuần 5 mùa chay - Tâm Phương
  Tuần 5 mùa chay - ns-ttđm
  Tuần 5 mùa chay - TGM Kiệt
  Tuần 5 mùa chay - Lung Linh
  Tuần 5 mùa chay - Lm Mark Link, SJ
  Tuần 5 mùa chay - Lm Jude OP
  Tuần 5 mùa chay - Lm Vũđình Tường
  Tuần 5 mùa chay - BS Cảnh
  Vượt qua sự chết - Lm Đan Vinh
  Hạt giống vâng phục - Huệ Minh
  Minh họa Lời Chúa - thanhlinh.net NH
     
  Chúa nhật IV Mùa Chay - 15 tháng 3 năm 2015
  Nào ta hãy vui mừng ... - Lm Độ
  Ưu tiên cho ánh sáng - Lm Hưng Lợi, dcct
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Tuần 4 mùa chay - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 4 mùa chay - Lm Tạ D. Tuyền
  Khi ông Maisen giương con rắn - AM Trần Bình An
  Tuần 4 mùa chay - Lm Trần Ngà
  Tuần 4 mùa chay - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Tuần 4 mùa chay - Lm Minh Vận, cmc
  Tuần 4 mùa chay - Thiên Phúc
  Tuần 4 mùa chay - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 4 mùa chay - Lm Nguyễn H. An
  Tuần 4 mùa chay - Lm Đan Vinh
  Tuần 4 mùa chay - Lm Vũđình Tường
  Nhìn lên thánh giá Chúa Kitô - Lm John Nguyễn
     
  Chúa nhật III Mùa Chay - 8 tháng 3 năm 2015
  nhiệt tâm vì nhà Chúa thiêu đốt tôi .. - BS Cảnh
  Đền thờ di động - Huệ Minh
  Xua đuổi và đạp đổ - AM Trần Bình An
  Tuần 3 mùa chay - Lm Tạ D. Tuyền
  Tuần 3 mùa chay - Lm Nghĩa
  Tuần 3 mùa chay ... - Lm Hồ Bạc Xái
  Tuần 3 mùa chay... - Lm Minh Vận, cmc
  Ánh sáng và bóng tối - Thiên Phúc
  Đền thờ của Thiên Chúa - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 3 mùa chay - Trầm Thiên Thu
  Tuần 3 mùa chay. - TGM Ngô Kiệt
  Tuần 3 mùa chay... - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Thanh tẩy đền thờ tâm hồn mùa chay - Lm Đan Vinh
  Dầu thánh - Lm Vũđình Tường
  Sự nhiệt tâm yêu mến Thiên Chúa - ns-ttđm
  Thi ca suy niệm 3 mùa chay - Lm Trần Việt Hùng
  Tuần 3 mùa chay - Lm Trần Ngà
  Tuần 3 mùa chay - Lung Linh
     
  Chúa nhật II Mùa Chay - 1 tháng 3 năm 2015
  Tuần 2 mùa chay - AM Trần Bình An
  Hãy nghe lời Người - Lm Đan Vinh
  Thử thách trong cuộc sống - Lm Đinh Lập Liễm
  Chữ tình... - Lm Nguyễn Văn Nghĩa
  tuần 2 mùa chay. - TGM Ngô Kiệt
  Từ Tabor đến Golgotha. - Thiên Phúc
  Hạnh phúc thiên đàng ... - Lm Minh Vận, cmc
  Chỉ vì thương... - Lm Hồ Bạc Xái
  Chữ tình - Lm Nghĩa
  Tin để lên núi - Huệ Minh
  Chúa biến hình trên núi Tabor - Lm John Nguyễn
  Thế giới nào là ảo ? - Lm Tạ D. Tuyền
  Chúa Kitô là ai ? - ns-ttđm
  Moriah, Tabor, Calvary... - BS Cảnh
  Tuần 2 mùa chay - Trầm Thiên Thu
  Con yêu dấu - Lm Vũđình Tường
     
  TẾT NGUYÊN ĐÁN 19-2-2015
  Giao thừa : giao cuộc đời cho Chúa - Huệ Minh
  Giao thừa , mùng một và mùng hai tết - Lm Đan Vinh
  Giao thừa giây phút linh thiêng - Lm Hưng Lợi, dcct
  Chầu Thánh Thể tất niên đón tết Ất Mùi - Nguyễn Ngọc Biển
  Tết nguyên đán - Trầm Thiên Thu
  Các bài suy niệm ngày Tết... - Lm Độ
  Dê trắng - dê đen ... - Lm Nguyễn H. An
  Ý nghĩa ba ngày Tết - Lm Tạ D. Tuyền
  Chia sẻ tin mừng ngày mùng một Tết - AM Trần Bình An
     
  Chúa nhật I Mùa Chay - Lễ Tro 2015
  Chay tịnh và cầu nguyện - AM Trần Bình An
  Giữ Chay thế nào cho đẹp lòng Chúa - Nguyễn N. Biển
  Lễ Tro - Trầm Thiên Thu
  Sự cám dỗ - Lm Tạ D. Tuyền
  kiếp người vô thường - Lm Tạ D. Tuyền
  Mùa chay - Trầm Thiên Thu
  Lịch sử mùa chay thánh... - Lm Độ
  Xét tật mình... - JM Lam Thy ĐVD.
  Chỉ vì thương... - Lm Hồ Bạc Xái
  Hãy sám hối - Lm Đinh Lập Liễm
  Vào hoang địa - Tgm Kiệt
  Lễ tro- cùng chiến đấu với Chúa Giêsu - Lm Trần Ngà
  Chiến thắng cám dỗ với Đức Giêsu - Lm Trần Ngà
  Cầu nguyện để vượt qua cám dỗ - Huệ Minh
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Thần lành - thần dữ - Lm Vũđình Tường
  Xin Chúa ở bên con.. - Lm Jude Siciliano
  Món ăn năn .. - Lm Nguyễn H. An
  Tuần 1 mùa chay - Lm Mark Link, SJ
  Tuần 1 mùa chay .. - Lm Nguyễn H. An
  Lễ tro - ns-ttđm
  Chúa vào sa mạc - ns-ttđm
  Thi ca suy niệm 1 mùa chay - Lm Trần Việt Hùng
     
  Chúa nhật VI thường niên, 15-2-2015
  Tuần 6 tn - Trầm Thiên Thu
  Vâng phục, tín thác và tri ân - AM Trần Bình An
  Valentine - Trầm Thiên Thu
  Tình thương là thánh thiện - Lm Nguyễn H. An
  Tìm gặp Đức Kitô - Lm Jude Siciliano
  Cứu chữa khỏi bệnh - Lm Trần Ngà
  Hai suy tư - Mai Tá
  Minh họa Lời Chúa 6b - thanhlinh.net NH
  "sạch" và "dơ" - Lm Hồ Bạc Xái
  Hãy được lành - Lm Mark Link, SJ
  Người anh em phong hủi - Lm Đinh Lập Liễm
  Bệnh phong tâm hồn - Tgm Kiệt
  Chúa chữa người phong cùi - Lm Hưng Lợi, dcct
  Niềm vui tăng - Lm Vũđình Tường
  Thi ca suy niệm 06 tn-b - Lm Trần Việt Hùng
  Hãy chia sẻ nỗi đau của đồng loại - Huệ Minh
     
  Chúa nhật V thường niên 8-2-2015
  Tuần 5 tn - Trầm Thiên Thu
  Cầu nguyện, yêu thương và phục vụ - AM Trần Bình An
  Đi gieo tin mừng - Tgm Kiệt
  Ơn chữa lành - Lm Vũđình Tường
  Tiếp xúc với cha trên trời - Lm Đinh Lập Liễm
  Sứ vụ rao giảng tin mừng - Lm Jude Siciliano
  sống vì mọi người - Lm Trần Ngà
  Tuần 5 tn-b - ns-ttđm
  Tránh nhưng không trốn đau khổ - Lm Nghĩa
  Hãy siêng năng làm việc - Lm Hồ Bạc Xái
  Nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu - Lm Nguyễn H. An
  Sống tình liên đới - Lm Tạ D. Tuyền
  Thi ca suy niệm 05 tn-b - Lm Trần Việt Hùng
  Hai suy tư - Mai Tá
  Tuần 5 tn-b - Huệ Minh
  Giải đáp của Chúa Giêsu về đau khổ- Lm John Nguyễn
  Minh họa Lời Chúa 5b - thanhlinh.net NH
  Nhiệt tình chu toàn sứ mạng - Lm Đan Vinh
  Nghỉ ngơi và yên tĩnh - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa nhật IV thường niên-1-2-2015
  Lễ dâng Chúa vào đền thánh... - Lm Độ
  Lễ dâng Chúa vào đền thánh... - Lm Giuse Trần Việt Hùng
  Dâng mình cho Chúa .. - Huệ Minh
  Lễ nến - Trầm Thiên Thu
  Lễ Mẹ dâng Chúa... - BS Cảnh
  Sức mạnh của Lời Chúa... - BS Cảnh
  Thắng tà thần nhờ quyền năng Chúa - Huệ Minh
  Chúa quyền năng, vì Chúa là Đấng Thánh.. - Lm Độ
  Chuyện lạ - Trầm Thiên Thu
  Chạy theo tà thần - Huệ Minh
  Sức mạnh siêu phàm - Thiên Phúc
  Ma quỷ ngày nay - Lm Tạ D. Tuyền
  Hai suy tư - Mai Tá
  Lời giảng quyền uy và tân kỳ - AM Trần Bình An
  Uy quyền - Lm Vũđình Tường
  Ma quỷ thời đại mới - Tgm Kiệt
  Hãy tin theo Đức Giêsu - Lm Đinh Lập Liễm
  Sức mạnh của Lời - Lm Jude Siciliano
  Tuần 4 tn - Lm Trần Ngà
  Là ngôn sứ - Lm Nghĩa
  Hãy theo Đức Giêsu - Lm Hồ Bạc Xái
  Không còn nô lệ - Lm Nguyễn H. An
  Thi ca suy niệm 04 tn-b - Lm Trần Việt Hùng
  Tuần 4 tn-b - ns-ttđm
  Tuần 4 - Lm Mark Link, SJ
  Chuyên lo việc Chúa - Lung Linh
  Hiến thân phụng sự Đức Kitô - Lm Đan Vinh
  Minh họa Lời Chúa 4b - thanhlinh.net NH
  sức mạnh Lời Chúa - Lm John Nguyễn
  Tuần 4 tn - tâm phương
  Giảng huấn của Thánh Phaolo... - BS Cảnh
     
  Chúa nhật III thường niên 25-1-2015
  Sám hối và sẵn sàng - Huệ Minh
  Thời giờ đã mãn - Lm Nguyễn Thái
  Thời đại mới - AM Trần Bình An
  Đổi mới cuộc đời - Tgm Kiệt
  Tiếp tục chủ đề kêu gọi - Lm Hồ Bạc Xái
  Hai suy tư - Mai Tá
  Bướng bỉnh và ngoan ngoãn - Trầm Thiên Thu
  Tuần 3 thường niên.. - Lm Jude Siciliano
  Bỏ nghề chài lưới mà theo Chúa Giêsu.. - Lm Hưng Lợi
  Theo Chúa Giêsu, sám hối.. - Lm Độ
  Theo tiếng Chúa kêu gọi - Lm Đinh Lập Liễm
  Sống và chia sẻ niềm tin - Thiên Phúc
  Các ngươi tìm gì ? - ns-ttđm
  Hãy sám hối - Thiện Mỹ, CMC
  Minh họa Lời Chúa - thanhlinh.net NH
  Thi ca suy niệm 03 tn-b - Lm Trần Việt Hùng
  Họp đoàn - Lm Vũđình Tường
  Đáp trả lại lời sám hối của Chúa - Lm Trần Bình Trọng
  tuần 3 - Lm Tạ D. Tuyền
  Lời sám hối chân thành - Lm John Nguyễn
  Hãy sám hối... - Lm Vinh Đan
  Tuần 3 - Lm Mark Link, SJ
     
  Chúa nhật II thường niên 18-1-2015
  Đây là Chiên Thiên Chúa .. - Lm Độ
  Ở lại - Huệ Minh
  Hành trình của đức tin.. - Lm Vinh Đan
  Hãy đến mà xem.. - Lm Hưng Lợi
  Cái giá phải trả.. - BS Cảnh
  Tiếng Chúa gọi - AM Trần Bình An
  Chúa gọi con người hợp tác - Lm Đinh Lập Liễm
  Hãy đến mà xem - Lm Trần Ngà
  Vai trò trung gian - Lm Nguyễn văn Nghĩa
  Hành trình ơn gọi - Tgm Kiệt
  Hãy quên đi cái tội - Lm Tạ D. Tuyền
  Cuộc hội ngộ thần linh - Tâm Phương
  Giới thiệu Chúa cho anh em mình - Thiên Phúc
  Tuân phục thánh ý Chúa - Trầm Thiên Thu
  tuần 2 thường niên - Lung Linh
  Nghề mai mối - Lm Tạ D. Tuyền
  Chúa kêu gọi con người hợp tác - Lm Hồ Bạc Xái
  Trở nên đền thờ Thiên Chúa - ns-ttđm
  Đáp lại tiếng gọi của Chúa - Lm John Nguyễn
  Họ xem chỗ Người - Lm Nguyễn Thái
  Tuần 2 thường niên - Lm Mark Linh, SJ
  Trở nên môn đệ.. - Lm Jude Siciliano
  Chiên Thiên Chúa ... - Lm Vũđình Tường
     
  Lễ Chúa chịu phép rửa 11-1-2015
  Lễ Chúa chịu phép rửa - Lm Hồ Bạc Xái
  Sống bí tích thanh tẩy - Huệ Minh
  Tính đặc thù của phép thanh tẩy - BS Cảnh
  Để được thanh tẩy - AM Trần Bình An
  Lễ Chúa chịu phép rửa - Lm Nguyễn Hữu An
  Một cuộc đổi mới - Lm Đinh Lập Liễm
  Khúc dạo đầu tình yêu - Thiên Phúc
  Chúa chịu phép rửa - Lm Độ
  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Trầm Thiên Thu
  Lễ Chúa chịu phép rửa - Nguyễn Văn Nội
  Sứ mệnh của người đã chịu phép rửa - Tgm Kiệt
  Chúa chịu phép rửa - Lm Trần Ngà
  Ta hài lòng về con - Lm Nguyễn văn Nghĩa
  Phép rửa - Lm Đan Vinh
  2 suy tư Lễ Chúa chịu phép rửa - Mai Tá
  Liên đới tội nhân - Lm Tạ D. Tuyền
  Chúa chịu phép rửa - Lm Trần Việt Hùng
  Quan trọng của bí tích rửa tội - Lm Trần Bình Trọng
  Ba sứ vụ - Lm Vũđình Tường
  Hãy trở nên ánh sáng cho mọi người - Lm Jude Siciliano
  Lễ phép rửa - tâm phương dịch
  Tái tạo địa cầu - ns-ttđm
  Tuần 1 thường niên - Lung Linh
  Chúa chịu phép rửa - Lm Nguyễn Thái
     
  Lễ Hiển Linh 4-1-2015
  Lễ hiển linh - Lm Mark Linh, SJ
  Lễ Ba Vua - BS Cảnh
  Lễ Hiển Linh - Lung Linh
  Lễ Hiển Linh - Nguyễn Văn Nội
  Hãy làm cho ánh sáng tỏa sáng ra - Lm Độ
  Khát khao - Lm Trần Việt Hùng
  Hành trình ba vua - AM Trần Bình An
  Lễ Hiển Linh - Mai Tá
  Lễ Hiển Linh - Trầm Thiên Thu
  Lý do Chúa làm người - Lm Tạ D. Tuyền
  Lễ hiển linh 2012 - Lm Jude Siciliano
  Theo ánh sao lạ - Lm Hưng Lợi, dcct
  Hãy là ánh sao nhỏ - Lm Đinh Lập Liễm
  Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời - Lm Trần Ngà
  Ánh sáng chiếu soi muôn dân - Lm Hồ Bạc Xái
  Tôi đi tìm Thiên Chúa - Lm Minh Vận, CMC
  Ánh sáng đức tin - Thiên Phúc
  Từ tối tăm tới ánh sáng - ns-ttđm
  Lễ Hiển Linh - Lm Nguyễn Hữu An
  Chúa tỏ mình ra - Tgm Kiệt
  Ngôi sao dẫn đường - Lm John Nguyễn Tươi
  Là ánh sáng chiếu soi muôn dân - Lm Đan Vinh
     
  Lễ Mẹ Thiên Chúa 1-1-2018
  Lễ Mẹ Thiên Chúa - Trầm Thiên Thu
  Mẹ Hòa Bình - AM Trần Bình An
  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời - Lm Độ
  Ngọt ngào tình mẹ - Lm Tạ D. Tuyền
  Lễ Mẹ Thiên Chúa - ns-ttđm
     
  Lễ Thánh Gia thất 31-12-2017
  Lễ thánh gia thất - Mai Tá
  Gia đình thánh gia - Lm Hồ Bạc Xái
  Gia đình thánh - Lm Hưng Lợi, dcct
  Mái ấm gia đình - Lm Vũđình Tường
  Nhìn ngắm gia đình Chúa Giêsu - Lm Trần Ngà
  Lễ thánh gia - Lm Jude Siciliano
  Gia đình trong chương trình cứu độ - Lm Nguyễn Độ
  Thánh hóa gia đình - AM Trần Bình An
  Gia đình sống an bình - ns-ttđm
  Tổ ấm - Trầm Thiên Thu
  Xây dựng gia đình kitô hữu - Lm. Lập Liễm
  Dung mạo Chúa Cứu Thế - Thiên Phúc
  Gia đình cầu nguyện - Lm Mark Link, SJ
  Noi gương gia đình thánh gia - Lm John Nguyễn
  Minh họa Lời Chúa - thanhlinh sưu tầm
  Học theo gương thánh gia - Tuyết Mai -
     
  Đại Lễ Giáng Sinh 25-12-2017
  Giáng Sinh món quà tuyệt vời - Lm. Nguyễn H. Lợi, dcct
  Khám phá của Emmanuel - Lm Mark Link, SJ
  Đánh mất cơ hội ngàn vàng - Lm Trần Ngà
  Thiên Chúa làm người - Lm. Hồ Bạc Xái
  Lễ Giáng Sinh - Lung Linh
  Này con trẻ đã sinh ra... - BS Nguyễn T. Cảnh
  Vinh danh Thiên Chúa trên trời - tgm Kiệt
  Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Lm. Lập Liễm
  Mầu nhiệm tình thương - Lm Minh Vận, CMC
  Lễ Giáng Sinh - Tâm Phương
  Đấng cứu độ đã sinh ra - Lm Jude Siciliano, OP
  Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời - Lm Đan Vinh
  Ước mơ đêm giáng sinh - Lm Tạ D. Tuyền
  Lễ Giáng sinh - Trầm Thiên Thu
  Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh - Lm Nguyễn Độ
  Thiên Chúa tìm kiếm con người - Thiên Phúc
  Kẻ chăn chiên - ns-ttđm
     
  CN IV mùa vọng 24-12-2017
     
  Tuần 4 mùa vọng - Lung Linh
  Trở nên dụng cụ của Chúa - Lm. Lập Liễm
  Làm sao để giải quyết vấn đề Maria. - BS Nguyễn T. Cảnh
  Nữ tỳ của Chúa - AM Trần Bình An
  Vui lên , hỡi Đấng đầy ân sủng - Lm Nguyễn Độ
  Xin Vâng - Thiên Phúc
  Thiên Chúa viếng thăm dân người - Lm Tạ D. Tuyền
  Chuẩn bị gần cho việc Chúa đến - Lm. Hồ Bạc Xái
  Tuần 4 mv - Trầm Thiên Thu
  Xin hãy làm cho tôi như lời người nói - ns-ttđm
  Khiêm nhượng đón nhận - tgm Kiệt
  Sứ Mạng Mẹ Maria - Lm Minh Vận, CMC
  Tuần 4 và giáng sinh - Lm Trần V. Hùng
  Cùng mẹ đón Chúa đến. - Lm Đan Vinh
  Xin vâng. - Lm Nguyễn Hưng Lợi, dcct
  Cuộc hòa đàm lý tưởng - Lm Giuse Nguyễn Hữu An
     
  CN III mùa vọng 17-12-2017
  Tuần 3 vọng - Lm Trần V. Hùng
  Tiếng kêu nơi sa mạc - Lm Minh Vận, CMC
  Hãy vui mừng và chờ đợi . - BS Nguyễn T. Cảnh
  Anh em hãy vui lên - Lm Nguyễn Độ
  Nên chứng nhân ánh sáng... - Lm Đan Vinh
  Chúa đến đem lại niềm vui - Lm Đinh Lập Liễm
  Tuần 3 mùa vọng - Lm Giuse Nguyễn H. An
  Tiếng kêu trong hoang mạc - AM Trần Bình An
  Hãy vui lên - Lm Jude Siciliano, OP
  Chứng nhân của ánh sáng - tgm Kiệt
  Sáng suốt nhận ra dấu chỉ - ns-ttđm
  Vui mừng vì Chúa sắp đến - Lm. Hồ Bạc Xái
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
  Minh Họa Lời Chúa - HN sưu tầm
  Làm chứng cho Đức Kitô - Thiên Phúc
  Bệnh thành tích - Lm Tạ D. Tuyền
  Tuần 3 mv - Trầm Thiên Thu
  Giá trị của lễ Chúa giáng sinh - Lm. Nguyễn H. Lợi, dcct
     
    CN II mùa vọng 10-12-2017
     
  Chắp vá ... Lung Linh
  Dọn tâm hồn đón Đấng Thiên Sai - Lm Đan Vinh
  Dọn đường cho Chúa đến - Lm Đinh Lập Liễm
  Người phu quét lá - Lm Giuse Nguyễn H. An
  Dọn đường cho Chúa - tgm Kiệt
  Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng - Vinc. Ngọc Biển
  Tháo gỡ để giao hòa - Lm Trần Ngà
  Gioan, con người thật lạ lùng - Lm Tạ D. Tuyền
  Con đường của Đức Chúa - AM Trần Bình An
  Gioan tiền hô . . . - BS Nguyễn T. Cảnh
  Dọn đường - Trầm Thiên Thu
  Chuẩn bị đón Chúa - Thiên Phúc
  Dọn đường đón Chúa - Nguyễn Văn Nội
  Hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng..- Lm Nguyễn Độ
  Minh Họa Lời Chúa - HN sưu tầm
  Hãy dọn sẵn tâm hồn - Lm Jude Siciliano, OP
  Sám hối và trở về - ns-ttđm
  Tích cực chuẩn bị đón Chúa đến - Lm. Hồ Bạc Xái
  Tìm gặp Chúa trong sa mạc tâm hồn -Lm Trọng
  Hai đoản khúc suy tư - Mai Tá
     
  Mẹ Vô Nhiễm - Tòa báo ttdm
  Mẹ Vô Nhiễm - Trầm Thiên Thu
  Đóa hồng đồi Mẹ - Lm Tạ D. Tuyền
  Đặc ân Mẹ Vô Nhiễm - Lm Giuse Nguyễn H. An
  Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lm Nguyễn Độ
  Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội - BS Nguyễn T. Cảnh
     
    CN I Mùa Vọng 3-12-2017
  Tỉnh thức và sẵn sàng - AM Trần Bình An
  Kêu xin và chờ mong Chúa đến - Lm. Hồ Bạc Xái
  Ôn lại những kỷ niệm . . . - BS Nguyễn T. Cảnh
  Tỉnh thức để tự cứu mình - Lm Trần Ngà
  Mong đợi ngày Chúa đến - Lm Đinh Lập Liễm
  Tỉnh thức - Lm John Nguyễn Tươi
  Hãy Ngủ Vùi... Lung Linh
  Minh Họa Lời Chúa - HN sưu tầm
  Canh thức và cầu nguyện - Lm Đan Vinh
  Thái độ mong chờ Chúa đến - Lm Antôn Độ
  Tỉnh thức và cầu nguyện - Lm Giuse Nguyễn H. An
  Hãy tỉnh thức - Lm Jude Siciliano, OP
  Câu chuyện cảnh giác - Lm Tạ duy Tuyền 2014
  Tỉnh thức và cầu nguyện - tgm Kiệt
  Hãy tỉnh thức - ns-ttđm
  Ngài là trung tâm lịch sử đời tôi - Huy Khanh
  Thời điểm đuổi thỏ - Lm Cao Tường
  Mong đợi Chúa đến - Lm Minh Vận
  Hãy tỉnh thức và chờ đợi - Thu Băng
  Mong đợi Chúa đến - Thiên Phúc
  Cảm nghiệm Thiên Chúa là Cha - Nội ...
  Hãy coi chừng - Trầm Thiên Thu
  Chuẩn bị ngày Chúa đến - JK...
 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)