Suy Niệm của Tuyết Mai

 

LỄ CHÚA BA NGÔI
(2022)

**
Hằng ngày chúng ta làm dấu thánh giá rất nhiều lần, đó là tuyên xưng một Chúa ba ngôi. Ba ngôi riêng biệt nhưng lại đồng nhất là một Thiên Chúa.

thực ra ban đầu, con người chỉ nhận biết có một TC, Đấng sáng tạo vũ trụ muôn loài. Về sau, chính nhờ Đức Giêsu Kitô là TC nhập thể làm người, mới mạc khải thêm cho nhân loại biết về Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi ngôi vị ấy đều hoạt động cá biệt nhưng liên kết nhau: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Và bài phúc âm hôm nay nói nhiều về Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba TC. Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ đến. Ngài là nguồn chân lý, là Thần Khí sự thật giúp các ông hiểu những lời Chúa dạy.

(Mục vụ tháng 6-2022)

 

dongcong.net June 8, 2022