Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

1-Chúa Kitô sống trong tôi

Trong phụng vụ Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn sau đây:

-Có một ông chủ nọ trồng một vườn nho khi đến mùa hái trái ông sai các đầy tớ đến với các nông dân được ông trao cho nhiệm vụ canh tác vườn nho ấy để thu hoạch hoa lợi, nhưng bọn nông dân túm lấy các đầy tớ họ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông chủ lại sai các đầy tớ khác đông hơn nhưng họ cũng bị đối xử như vậy. Sau cùng, ông sai Người Con đi, nhủ thầm bọn họ sẽ nể nang con mình. Nhưng bọn tá điền vừa trông thấy cậu con ông chủ liền bàn với nhau: ‘Thằng này là con thừa tự đây, chúng ta hãy giết quách nó đi và lấy gia tài của nó. Họ liền túm lấy cậu đem ra ngoài vườn nho và giết nó đi’.

Điều ám chỉ thật rõ ràng, Chúa Giêsu nói về chính Ngài, Ngài chính là người con bị giết đó. Ai trả bằng chính mạng sống mình đều luôn luôn đáng được kính trọng cho dù có thuộc phe nào, hay có tư tưởng nào đi nữa. Ai có khả năng chết đi để khẳng định sự thật sứ điệp của mình thì cũng đáng tin cậy. Thế thì Chúa Giêsu đã bị giết chết vì treo trên một cây thập giá như là một tên tội phạm bị giới lãnh đạo dân Ngài xử tử. Và đây là tin chính của Phúc âm hằng ngàn Kitô Hữu lặp lại tin đó, khi họ làm dấu thánh giá, khi họ cử hành bí tích Thánh Thể, khi họ hướng cái nhìn về Chúa Kitô, chết treo trên thập giá. Tại sao Chúa Giêsu đã lại bị giết? Có thể có nhiều lý do nhân loại, giải thích cho cái chết này. Người ta đã giết Chúa Giêsu bởi vì họ vỡ mộng thấy Ngài không đáp ứng các chờ mong họ đặt để nơi Ngài, họ chờ mong một vị cứu thế chính trị lãnh đạo họ để chống lại đế quốc thực dân Roma thì Chúa Giêsu lại rao giảng tình yêu thương đại đồng tha thứ cho thù địch và làm ơn cho thù địch. Họ giết Chúa Giêsu vì cho rằng lời Chúa Giêsu giảng dậy và cung cách hành xử của Ngài chống lại các cơ cấu xã hội là chỉ trích chế độ. Họ giết Chúa Giêsu vì coi Ngài có đầu óc cách mạng, là thành phần nguy hiểm vì họ ghen tương vì họ thù ghét Ngài v.v…

Tuy nhiên, sự thật cao cả tiềm ẩn sau cái chết của Chúa Giêsu, thật khác hẳn, với cái chết của Chúa Giêsu chương trình vĩ đại của Thiên Chúa được hiện thực, chương trình ấy đã được Chúa Giêsu chấp nhận với lòng tuân phục, gắn bó, tràn đầy yêu thương với Thiên Chúa Cha. Đức Kitô phải đau khổ và chết đi để chúng ta được cứu thoát khỏi án phạt do tội lỗi nguyên thủy gây ra. Thánh sử Marcô ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 45 rằng: “Con Người đến để phục vụ và hiến chính mạng sống mình để chuộc tội cho nhiều người”. Khi chết đi là Chúa Giêsu đã trở thành con người đích thực cho các kẻ khác. Thật vậy cái chết của Ngài đã trở thành sự sống và ơn cứu thoát cho tất cả mọi người. Qua cái chết đó, toàn thể nhân loại được Chúa Giêsu đại diện và gồm tóm trong mình đã nói lên tiếng Xin Vâng với Thiên Chúa Cha, để hủy bỏ tiếng không, để hủy bỏ lời khước từ thời nguyên thủy, nhờ đó toàn nhân loại được ơn tha thứ và được hòa giải. Là Thiên Chúa khi trở thành người, Chúa Giêsu đã trở nên tất cả chúng ta. Vì thế nên Thiên Chúa Cha đã đón nhận lễ tế của Ngài, như lễ tế của một tội nhân và đã phục hồi Ngài hoàn toàn trong tình yêu thương của Chúa và trong các ơn thánh phát xuất ra cho chúng ta do chính tình yêu thương ấy. Hơn thế nữa, các hoa trái cái chết của Chúa Giêsu đã phong phú và tràn đầy đến độ chúng ta có thể nhìn lên thập giá mà vui sướng lặp lại các lời này. Ôi! Tội lỗi có phúc của Adong đã khiến cho chúng tôi được một Đấng Cứu độ như vậy. Đây là các lời ca mừng vui trong phụng vụ vọng Phục sinh. Các lời ca này diễn tả niềm vui được cứu rỗi của chúng ta, những niềm vui này gia tăng tràn bờ khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô đã chiến thắng không những tội lỗi mà cả cái chết nữa. Ngài đã sống lại, như vậy hiện giờ Ngài sống, Ngài hiện diện nơi đây trong lúc này với chúng ta luôn mãi không gì sẽ phân cách chúng ta khỏi Ngài. Thánh Phaolo nói: “Tôi sống không phải là tôi sống, nhưng là Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi”.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn suy niệm và tưởng nhớ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu hàng ngày. Để con sống xứng đáng với ơn gọi Kitô Hữu là làm chứng tá tin mừng cho thời đại mới này. Xin Chúa giúp con đi trọn con đường mà Chúa đã để lại, cho con được ơn bền vững đến cùng. Amen.

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả. - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)