Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

2-Những tập tục hình thức vô ý nghĩa

Một câu chuyện được truyền lại là thuở xưa bên nước Nga. Một hôm Nga hoàng đi dạo trong vườn chợt người thấy một người lính đứng canh nơi một địa điểm thanh vắng, nơi không có vẻ chi cần thiết. Ngài liền kêu ngươì lính lại để hỏi lý do. Người lính trả lời không hiểu, anh ta chỉ thi hành lệnh cấp trên. Nhà vua cho gọi bề trên của anh lính, ông này cũng không biết lý do, ông ta chỉ biết là luật đòi hỏi cắt gác nơi đó. Vì muốn tìm cho rõ nguồn gốc tập tục đó nhà vua cho tìm hiểu khắp nơi trong triều. Sau nhiều tra hỏi những người hiểu biết và nhất là những nhà sử học, người ta khám phá ra là mấy trăm năm về trước, hoàng hậu Catherine đã trồng một luống hồng hiếm ngay chỗ đó, để bảo vệ bông hồng khỏi bị đạp dập, một anh lính được cắt canh gác. Và rồi luống hồng đã tàn theo năm tháng nhưng lính canh vẫn phải thi hành nhiệm vụ một cách vô nghĩa.

Truyền thống, tập tục là phần tử quen thuộc trong nếp sống mọi dân tộc, mọi quốc gia nhưng quen thuộc không hẳn là cần thiết có những tập tục quan trọng trong vai trò bảo tồn hay vổ võ những đức tính tốt xây dựng một xã hội tươi đẹp. Nhưng cũng có những tập tục với tính cách hình thức vô ý nghĩa. Việc canh gác suông trong câu chuyện trên là một thí dụ điển hình. Người lính được cắt phiên che chở khóm bông hồng vậy khi không còn bông hồng nữa sự hiện diện của một người canh thật vô lý. Phải chăng đó chính là bài học Chúa muốn dạy người Do thái khi xưa? Khi bị mấy người Pharisieu và mấy Kinh Sư chất vấn về vấn đề rửa tay khi dùng bữa Chúa Giêsu đã trả lời:

-Còn các ông, tại sao các ông dựa theo truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa dạy ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử, còn các ông các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là phần dâng cho Chúa rồi thì người ấy không phải thảo kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.

Có lời quở trách các ông vẫn còn vang đọng trong lương tâm của nhiều người trong chúng ta, nhiều khi chúng ta vì lợi ích riêng tư đã uốn nắn và lý luận khéo léo lề luật Chúa hay lời Chúa khớp vơí hành động của chúng ta. Chúng ta đã áp dụng lời Chúa không phải để ý Chúa thể hiện nhưng là để bắt bẻ ý Chúa theo ý mình.

Lạy Chúa từ nhân, Chúa thông hiểu mọi sự, Chúa biết chúng con yếu hèn và ích kỷ thay vì biết xả kỷ sống sứ mạng làm sáng danh Chúa, chúng con nhiều khi đã tự tôn mình để làm sai lạc lời Chúa có khi lại còn bắt bẻ ngươì khác trong ý định ngay lành của họ. Xin Chúa tha thứ chúng con, xin Chúa ban ơn thông sáng cho chúng con để chúng ta biết sáng suốt nhận định ra ý Chúa, xin ban ơn can đảm cho chúng con để chúng con nhất quyết sống lời Chúa, dù phải chịu khó khăn bắt bớ. Xin Chúa hãy là ánh sáng duy nhất soi đường cho chúng con đi. Amen.

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả. - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)