Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

7-Đơn Sơ trong trắng như trẻ thơ

“Hãy trở nên như những trẻ nhỏ để vào Nước Trời”.

Trẻ thơ không có gì để cho đi ngoại trừ chính nó và tình thương của nó. Và đó cùn là điều Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta dâng hiến cho Ngài chính bản thân và tình yêu chân thật của chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng toàn thể vũ trụ bằng một lời quyền năng tất cả đều thuộc về Ngài, Ngài không cần chi cả Ngài còn có tạo dựng muôn vật khác nữa để ca tụng và tôn vinh danh Ngài. Nhưng Ngài đã chọn tạo dựng con người có tự do và do đó có khả năng chống lại Ngài. Ngài tạo dựng con người có tự do bởi vì Ngài muốn mỗi người sử dụng tự do tự quyết định yêu tương hay từ chối Ngài, Ngài muốn con người dâng hiến trọn cả bản thân và tình thương thành thật cho Ngài vì thế Ngài đã phán:
“Hãy trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời”.

Trẻ nhỏ không có gì để cho đi ngoại trừ tình thương chúng biết cho đi tình thương một cách tự phát vô vị lợi không tính toán. Thiên Chúa muốn con người sống quảng đại trong tình thương không tính toán. Thiên Chúa không cần gì cả mà chỉ cần tình thương chúng ta, một tình thương chân thành tự do quảng đại một tình thương đích thực ngài không bằng lòng với những lời nói suông, không phải những kẻ nói; “Lạy Chúa, lạy Chúa thì được vào Nước Trời nhưng chỉ những ai thực hiện thánh ý Cha Thầy trên trời thì kẻ ấy mới vào được Nước Trời”. Tình thương của chúng ta đối với Thiên Chúa là giả dối nếu chúng ta sống như thể T.V. nếu chúng ta khinh thường những lời dậy của Ngài, nếu chúng ta không yêu thương thật lòng như những anh chị em chung quanh. Đối với người đời để được một điều gì để thành công và có tiền của chẳng hạn, thì cần phải cố gắng chiến đấu và chiến thắng trở ngại nhưng đối với Thiên Chúa thì ngược hẳn lại. Chúng ta chỉ cần trở nên đơn sơ và sống trong sạch trước nhan Ngài, sống phó thác cho Ngài tới trọn cả tình thương, và thiện chí biết khiêm tốn và sẵn sàng để cho Ngài thực hiện nơi chúng ta những gì tình thương của Ngài như một người cha có thể làm cho con người là con cái Ngài. Hãy để cho tình thương của Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta những gì Ngài muốn trên trần gian này, trên bình diện phát triển nhân cách cần phải trở thành những người lớn bết tự lập để tiến thân, nhưng đối với Thiên Chúa thì ngược lại cần phải trở nên đơn sơ trong trắng như những trẻ nhỏ, hãy trở nên như những trẻ để vào Nước Trời hãy để cho Thiên Chúa được tự do thực hiện điều Ngài muốn và xét là hữu ích cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người làm con cái Ngài với hết tình thương của một người cha đầy quyền năng, để có thể trao ban cho con người sự phong phú và hạnh phúc vô cùng của Ngài. Hãy sống tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời.

Lạy Chúa, xin dậy con yêu mến Chúa thật lòng và sống quảng đại với anh chị em xung quanh xin giúp con sống phó dâng trọn cả cuộc đời cho Chúa. Xin thương hướng dẫn mọi bước đường con đi. Amen.

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, nhóm tác giả, trang 16 - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)