Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

11-Hãy tìm nước trời trước

-Vô tri bất mộ

Đọc phúc âm, chúng ta có thể ghi nhận thái độ hay thay đổi của dân chúng, đối với Chúa Giêsu Kitô, họ tin vào Ngài, vì những phép lạ, và hoan hô Ngài, nhưng cũng cho đóng đinh Chúa vào thập giá. Nhìn vào thái độ của mình đối với Chúa, ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể hành động giống như vậy. Có lúc chúng ta cảm thấy Chúa thật gần, cảm thấy những ơn lành Chúa đã ban cho, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa, hứa với Chúa những điều tốt đẹp, nhưng lại không lâu sau đó chúng ta như quên hết mọi sự. Biết bao lần vừa cầu nguyện tha thiết với Chúa xong, bước ra khỏi nhà thờ là chúng ta trở mặt nói lời phạm thượng, xúc phạm đến Chúa.

Quả thật con người chúng ta cũng dễ thay lòng đổi dạ biết là chừng nào. Tại sao vậy? Một trong những nguyên nhân có thẻ là vì chúng ta chưa hiểu biết Chúa cho đủ. Chúng ta cố gắng học hỏi nhiều kiến thức, để có thể sống và thành công trên trần gian này, nhưng lại không dấn thân đủ để học biết và yêu mến Thiên Chúa, để học biết về vận mệnh của đời mình. Vô tri bất mộ, nếu chúng không biết Thiên Chúa thì làm sao chúng ta có thể yêu mến Ngài được, và nếu không yêu mến Ngài thì làm sao chúng ta có thể sống khắn khít với Ngài, một lòng một dạ với Ngài.

Nguyên do thứ hai có thể là chúng ta thường nghĩ đến cái lợi ngay trước mắt, cụ thể vật chất, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình để đạt cho được điều gì có lợi, dù phải hy sinh những điều khác, và điều lợi đó chúng ta chỉ nhìn theo quan điểm trần tục, vật chất. Chúng ta xếp giá trị đức tin, giá trị của mối liên lạc giữa chúng ta với Thiên Chúa theo quan điểm lợi lộc vật chất trần gian. Tại sao chúng ta không cho rằng tương lai đời đời của con người cũng là một điều thiện hảo quan trọng, quan trọng nhất như viên ngọc quý như kho tàng chôn giấu trong thửa ruộng mà ai khám phá ra về bán hết tất cả những điều khác để mua cho được viên ngọc ấy hay để mua thửa ruộng có kho tàng quan trọng kia, tương lai đời đời chúng ta quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu đã có lần quả quyết nếu được lợi cả thế gian mà thiệt mất phần linh hồn mình thì nào có ích gì, tương lai đời đời chúng ta bắt đầu khi con người từ giã trần gian và tương lai đời đời đó là kết quả của những hành động con người thực hiện trên trần gian. Tin hay không tin tương lai đời đời vẫn có mặt đó và không ngừng cảnh tình con người mời gọi con người hãy suy xét nghiêm chỉnh. Chúng ta không thể nào thay đổi bản tính thiết yếu của con người là một ngôi vị có linh hồn bất tử nếu với đầy đủ tự do và ý thức con người lên tiếng nói những lời xúc phạm đến Thiên Chúa làm nhừn hành động chống lại Thiên Chúa thì trong cõi đời đời con ngươì tách mình ra khỏi Thiên Chúa mãi mãi, nhưng nếu ta chọn sống đời con thảo hiếu với Thiên Chúa chọn sống theo gương Chúa Giesu Kitô thì vào giờ sau hết trên đời này chúng ta được mời vào hưởng hạnh phúc đời đời bên Thiên chúa,. Hôm nay con sống mãi mãi cùng Ta trên Thiên Đàng. Chúng ta đừng để mất thời gian quý báu Thiên Chúa ban cho, nhưng hãy mở rộng đôi mắt khám phá những bằng chứng của tình yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với ta mà hãy tin vào Ngài sống gắn bó mật thiết với Ngài.

Lạy Chúa xin thương hướng dẫn con trở về với Chúa và đừng những lợi lộc vật chất chóng qua trên trần gian này làm cho con mù quáng làm cho con xa lìa Chúa. Lạy Chúa xin hãy giúp con yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)