Suy niem Moi Ngay
 
 

159-Hãy luôn tỉnh thức

Suy niệm mỗi ngày 2007 trang 405
-Mùa vọng, đọc kinh thánh, bão tuyết

Cậu Bế-ry Nai đơ cùng với hai người bạn trai thực hiện một cuộc leo núi bên Hoa Kỳ. Khi leo lên được độ cao 3,000 thước thì bỗng một cơn bão tuyết đổ mạnh xuống trong vùng ba người đang đi bắt buộc họ phải tìm trú trong một hang đá gần đó và rủi thay cơn bão cứ kéo dài mãi, đến ngày thứ 11 lương khô gần cạn , mỗi người chỉ được ngậm một muỗn mật mỗi ngày mà thôi. Trong cơn nguy ngập như vậy, chỉ có một điều duy nhất nuôi dưỡng hy vọng của nhóm đó là cuốn Kinh thánh mà một người trong nhóm đã mang theo. Mỗi người được đọc Kinh Thánh trong vòng 8 tiếng đồng hồ rồi cho những người kế tiếp, cứ như vậy mà nhóm ba người luân phiên nhau đọc Kinh Thánh nhờ chút ánh sáng xuyên qua một lỗ đá nhỏ trong hang đá giữa những tiếng động và tiếng gió hú của cơn bão tuyết đầy hăm dọa. Ba người trẻ đã nhờ quyển Kinh Thánh mà duy trì niềm tin tưởng cho đến ngày thứ 16 khi cơn bão tố chấm dứt và nhóm người tiếp cứu tìm gặp họ.

Qúi vị và các bạn thân mến!

Hình ảnh ba người trẻ tránh bão tuyết trong hang dá và luân phiên nhau đọc Kinh Thánh để tìm lấy và duy trì nghị lực tinh thần cho qua cơn thử thách, hình ảnh đó có thể là một gợi ý hay cho người đồ đệ của Chúa trong mùa vọng này. Mùa Vọng nhắc lại lịch sử của dân Do Thái chờ đợi Đấng Thiên Sai đến cứu rỗi họ và dân Do Thái khiông thể làm gì hthêm để cho Đấng Thiên Sai đến mau hơn, sớm hơn. Họ chỉ phải chờ đợi suy niệm Kinh Thánh và cầu nguyện giữa những thử thách như ba người trẻ bị kẹt bão tuyết trong hang đá, chúng ta cũng đang sống giữa những thử thách của cuộc đời trong khi chờ đợi ngày giờ Chúa đến với mỗi người chúng ta, hoặc đó là giờ chết của cá nhân hoặc đó là giờ kết thúc vũ trụ này. Và thái độ mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta là hãy tỉnh thức và canh chừng. Nơi phúc âm theo thánh Marco 13,33-37 Chúa đã nói như sau:

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức và anh em không biết khi nao thời ấy đến. Cũng như người kia đi phương xa để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến lúc chập tối hay nữa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải tỉnh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói đây với anh em Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải tỉnh thức.

Nhưng chúng ta tỉnh thức với sức mạnh nào đây?  Như ba người trẻ trú bão tuyết trong hang đá không có sức mạnh cuả Lời Chúa trợ giúp chắc chúng ta khó lòng duy trì sức mạnh tinh thần để vượt qua những thử thách, và không phải chỉ có lời Chúa mà thôi còn có Mình Máu Thánh Chúa trong bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta hãy xác tín sử dụng phương thế Chúa ban cho để vượt qua những trở ngại của cuộc đời cho đến ngày mỗi người chúng ta được gặp Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là sức mạnh.  Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa nhất là khi những khó khăn cám dỗ chúng con bỏ cuộc. Xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa khi người đời tẩy chay chúng con hay khi chúng con bị cám dỗ sống ghen ghét chống lại anh chị em. Xin ban cho chúng con đôi mắt của Chúa để chúng con có thể nhìn thấy trong bóng tối hay khi chúng con bị lạc đường. Xin ban cho chúng con chính Chúa vì chúng con đã được dựng nên hướng về Chúa và chúng con sẽ còn thao thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Amen

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả, trang 292 - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)