Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

Hãy tha bảy mươi lần bảy

-Mattheu 18, 21-35

Tại sao phải tha thứ cho nhau không phải chỉ bây giờ ta mới đặt câu hỏi này khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng của tình thương và sự tha thứ thì các môn đệ ngài cũng đã đặt ra câu hỏi tương tự. Như vậy tại sao phải tha thứ và tha thứ bao nhiêu lần Phúc âm theo thánh Mattheu chương 18 câu 21-35 đã kể lại cuộc đối đáp giữa Chúa Giêsu và các môn đệ như sau:

-Bấy giờ ông Phêrô đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa khi anh em lỗi phạm đến con thì con phải tha cho họ mấy lần có tới bảy lần chăng? Chúa Giêsu đáp: Thầy không nói là tới bảy lần nhưng tới 70 lần 7 kia. Vì vậy về Nước Trời cũng ví thể vua kia muốn tính sổ với đoàn tôi tớ lúc đầu người ta dẫn đến cho vua một người kia mắc nợ mười nén vàng người ấy không có gì trả nợ nên ông chủ truyền bán anh ta với vợ con và cả gia tài để trả, đầy tớ ấy sấp mình kêu xin chủ rằng: Xin Ngài khất lại tôi sẽ hoàn đủ số. Chủ tên ấy liền động lòng thương tha cho về và tha luôn cả nợ. Vừa ra ngoài tên đầy tớ ấy gặp anh bạn đồng liêu nợ hắn có một trăm đồng, hắn liền túm lấy anh kia bóp cổ mà rằng: anh trả nợ cho tôi, tên đồng liêu sấp mình kêu van hắn rằng, xin anh cho khất lại tôi sẽ hoàn đủ số nhưng hắn không chịu cứ đem bỏ tù cho tới khi trả xong công nợ. Các bạn đồng liêu thấy công việc xảy ra ai nấy buồn rầu lắm liền đêm hết mọi việc kể lại cho ông chủ. Bấy giờ chủ gọi ngay tên ấy bảo rằng: Hỡi tôi tớ bất lương vì người xin mà Ta đã tha hết nợ người cũng phải xót thương bạn đồng liêu ngươi như chính Ta đã xót thương ngươi vậy chớ, chủ liền thịnh nộ tống giam tên đầy tớ. Cha của Thầy trên trời cũng xử với mọi người trong các con như thế nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em.

Quí vị và các bạn thân mến!
Dụ ngôn trên đã trả lời cho câu hỏi chúng ta đã đặt ra tại sao phải tha thứ và tha thứ cho đến bao nhiêu lần. Chúng ta cần tha thứ luôn luôn cho anh em vì Thiên Chúa Cha luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Tha thứ là sống noi gương của Thiên Chúa Cha Đấng giàu lòng nhân từ, tình thương tha thứ là một phát minh tuyệt vời của Thiên Chúa để giúp con người sống hiệp thông với Ngài và hiệp thông với nhau để xây dựng tốt đẹp một cộng đoàn xã hội. Nếu ngay từ đầu khi con người phạm tội xa cách Ngài mà Thiên Chúa không có biện pháp tha thứ thì chắc chắn sẽ không có tương lai gì tốt đẹp cho con người. Nhưng kể từ giây phút có sáng kiến thực hiện chương trình cứu chuộc, chương trình tha thứ cho con người thì kể từ giây phút đó nhân loại có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn nếu nhân loại biết vâng phục lắng nghe lời dạy của Chúa mà tha thứ cho anh chị em. Vậy mỗi lần ta tha thứ cho anh chị em là mỗi lần ta để tâm hồn mình hòa điệu với Thiên Chúa Đấng giàu lòng nhân từ và hay tha thứ. Mỗi lần ta tha thứ cho anh chị em là mỗi lần ta thoát ra khỏi cảnh làm nô lệ cho những giới hạn ích kỷ của con tim mình, để hòa mình với những tâm tình yêu thương tha thứ vô biên của Thiên Chúa.

Lạy Chúa là cha nhân từ của mọi người chúng con. Chúa đã sai Con Một mình là Chúa Giêsu xuống trần để dạy con người chúng con cách sống yêu thương và tha thứ cho nhau. Xin ban cho con được gặp Chúa và mặc lấy những tâm tình của Chúa để có đủ can đảm sống yêu thương và tha thứ cho anh chị em như Chúa đã nêu gương. Amen.

Nhóm tác giả - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)