Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

 

BẠN NÓI GÌ?  CHÚA NÓI CHI ?

 

Bạn nói: Điều đó không thể được

Chúa nói: Mọi sự đều có thể (Luke 18:27)

Bạn nói: Tôi mệt quá rồi!

Chúa nói: Ta sẽ cho con nghỉ ngơi (Matthew 11:28-30)

Bạn nói: Không ai yêu tôi thực lòng cả
Chúa nói: Ta yêu con
 (John 3:1 6 & John 3:34 )

Bạn nói: Tôi không thể tiếp tục nữa

Chúa nói: Ơn Ta đủ cho con (II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15)

Bạn nói: Tôi không thể hình dung ra làm sao

Chúa nói: Ta sẽ dẫn dắt con từng bước (Proverbs 3:5- 6)

Bạn nói: Tôi không thể làm được điều đó
Chúa nói: Con có thể làm được mọi chuyện (Philippians 4:13)

Bạn nói: Tôi không thể

Chúa nói: Ta có thể (II Corinthians 9:8)

Bạn nói: Không bõ công

Chúa nói: Thực đáng công (Roman 8:28 )

Bạn nói: Tôi không thể tha thứ cho tôi

Chúa nói: Ta tha cho con (I John 1:9 & Romans 8:1)

Bạn nói: Tôi không thể cầm cự được

Chúa nói: Ta sẽ cho con những gì con cần (Philippians 4:19)

Bạn nói: Tôi sợ

Chúa nói: Ta không cho con tinh thần sợ hãi (II Timothy 1:7)

Bạn nói: Tôi hay lo và  nản lòng

Chúa nói: Phó thác mọi lo âu cho Ta (I Peter 5:7)

Bạn nói: Tôi khờ quá

Chúa nói: Ta cho con khôn ngoan (I Corinthians 1:30)

Bạn nói: Tôi thấy lẻ loi

Chúa nói: Ta không bao giờ bỏ con hoặc quên con (Hebrews 13:5)

  Thiên Chúa muốn cùng đi với bạn trong cuộc sống.  Chúa cho bạn người này người nọ, tùy bạn nhận ai hay bỏ ai.

Lạy Cha trên trời, xin chúc lành cho bạn bè chúng con, ban cho họ nhũng gì hôm nay Chúa biết họ cần.  Uớc gì đời họ chan hòa bình an của Chúa, được thăng tiến và sức mạnh họ đang cần trong khi họ tìm để được liên kết gần gũi với Chúa hơn.  Amen!

  Sưu tầm

Bao Loc - trích langthangchieutim@linhthao.com

- trích vietcatholic.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)