Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

suy niệm hằng ngày

nhiều tác giả


Bộ Mặt Bên Ngoài & Con Người Bên Trong
Chua nhat 22 thuong nien B

Người Mỹ dùng cái xiên hay cái chĩa để ăn, còn người Việt Nam chúng ta dùng đôi đũa.  Ăn bằng cái xiên hay ăn bằng đôi đũa đều không có gì là sai cả.  Chúng ta không thể nói với người Mỹ rằng: các ông ăn bằng cái xiên là không đúng; và người Mỹ cũng không thể nói với người Việt Nam chúng ta rằng: tụi bay ăn bằng đôi đũa là sai.  Đó chẳng qua chỉ là phong tục tập quán khác nhau mà thôi; không có gì đúng hay là sai cả.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người Pharisiêu bắt bẻ các môn đệ của Chúa Giêsu tại sao không rửa tay trước khi ăn theo như phong tục của người Do Thái.  Rửa tay hay không rửa tay chẳng có gì là đúng hay sai.  Chúa Giêsu nhân cơ hội đó dạy cho họ và cho chúng ta một bài học:  “Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì ở xa Ta...  Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người” (Mk 7:6-9).

Đối với người Do Thái, việc rửa tay trước khi ăn không chỉ là việc theo lịch sự xã hội, nhưng còn là một tập tục tôn giáo; đó là dấu chỉ bên ngoài nói lên lòng kính mến Chúa ở bên trong.  Những người Pharisiêu vì quá chú trọng vào những phong tục bề ngoài, mà quên đi rằng những phong tục đó phải biểu lộ lòng kính mến và yêu thương ở bên trong.

Chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta quá chú trọng vào những việc bên ngoài, mà lại quên đi cái chính cốt ở trong đạo, đó là giới răn mến Chúa và yêu người.  Mỗi ngày hay mỗi tuần chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đọc kinh cầu nguyện, tham dự hội đoàn này hội đoàn kia, chúng ta làm việc bác ái giúp đỡ người khác.  Những việc đạo đức đó rất tốt, quan trọng và cần thiết, nhưng chúng ta phải xét lại là: những việc bên ngoài đó có thật sự nói lên lòng chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương những người khác hay không?

Nếu chúng ta làm những việc đạo đức đó mà lòng chúng ta lại chứa đựng những thù ghét, nói hành nói xấu, ganh tị, gian dối, bất công, gây chia rẽ cộng đoàn, v.v., thì chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa cảnh tỉnh hôm nay: “Các con thờ kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng các con thì ở xa Ta...”

Trong gia đình cũng vậy, có khi cha mẹ bắt con cái phải như thế này, phải như thế kia; có lúc chúng ta đặt những cái đó lên trên tình yêu cho con cái.  Hay các bạn trẻ đòi hỏi cha mẹ phải cho mình cái này cái kia, phải cho mình lái xe, phải cho mình đi chơi với bạn bè; nhưng đôi khi chúng ta đặt những cái đòi hỏi đó lên trên cái tấm lòng hiếu thảo kính trọng chúng ta phải có đối với cha mẹ.  Rất tiếc là điều này đã làm cho một số gia đình phải đổ vỡ: cha mẹ không nhận con cái, con cái bỏ nhà ra đi.  Những lúc như thế, chúng ta đã đặt những cái tập tục bề ngoài lên trên cái tình yêu ở bên trong; và Chúa Giêsu lại nhắc nhở chúng ta: “Các con thờ kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng các con thì ở xa Ta...”

Nói tóm lại, Chúa Giêsu dạy chúng phải đặt cái giới răn mến Chúa yêu người lên trên những những việc đạo đức bên ngoài.  Những việc bên ngoài phải ăn hợp với lòng chúng ta mến Chúa, ăn hợp với cách chúng ta đối xử yêu thương với tha nhân.  Ước gì chúng ta có thể nói với Chúa rằng:  Lạy Chúa, chúng con thờ kính Chúa ngoài môi miệng, và lòng chúng con cũng luôn gần kề bên Chúa.

Br. Gioan M. Trần Trung Thành, CMC 2009

dongcongnet sưu tầm

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)