Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

Con tim sẵn sàng

-Mùa vọng

Mỗi năm một lần, Giáo hội làm hết sức mình để đánh thức ta khảo khát Thiên Chúa. Trong Mùa Vọng, giáo hội dìm ta vào thế giới những tâm hồn khao khát Chúa: Isaia, Gioan Tẩy giả, Đức Mẹ Maria. Các vị đã sẵn sàng đón nhận nhiều sự cao cả.

Ai đói khát Thiên Chúa đều cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện, là bền chí và thiết tha: “Hãy nên trọn lành như Cha các con là Đấng trọn lành”. Điều này khiến ta loại bỏ những lời cầu xin vụn vặt ! Một châm ngôn cổ và rất tự hào : “Càng có nhiều càng tốt”.

Tôi đã khát mong được sống nhiều hơn, nên tôi đã kêu tới Chúa. Nhưng sau khi đã giết tính tự mãn trong tôi và khơi lên những ước vọng mênh mang, ta sẽ thấy thiếu điều thứ ba, là lòng trông cậy, nó sẽ giúp ta đạt được tất cả.

Ngay khi tôi thấy mình không được Chúa nhận lời, những tư tưởng xấu liền nảy sinh : Thiên Chúa không nghe thấy, chỉ là vấn đề tùy thích của Ngài, Ngài muốn tôi phải qui lụy.

Tôi biết rằng nghĩ như thế là sai, nhưng khi nào toi mới chấp nhận được rằng chính Ngài đưa ra sáng kiến, còn tôi thì phải trông cậy? Ngài muốn tôi đói khát, kiên tâm, tín nhiệm để tôi có được con tim sẵn sàng đón nhận các hồng ân của Ngài.

Kinh thánh chỉ cho ta thấy có nhiều người sẵn sàng đón nhận những hồng ân cao cả của Chúa. Đức Maria đã sẵn sàng như thế. Tôi có sẵn sàng không? Tôi có đủ nghèo nàn chính mình và tin tưởng nơi Thiên Chúa không?

André Sève, Sương Mai - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)