Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

ĐỨC BÁC ÁI KHÔNG KHOE KHOANG

-suy niệm 10 phút mỗi ngày

Anh Goutom Bory có thói quen ghi lại tất cả việc làm tốt của mình vào sổ tay. Đến ngày kết thúc cuộc đời trên trần gian anh xuất hiện trước tòa Chúa và trình lên Ngài một cuốn sổ tay dày cộm, ghi tổng cộng tất cả là 50,000 việc làm tốt. Chúa Giêsu nghiêm trang không phản ứng gì và từ từ mở sổ riêng của Ngài ra, nhìn vào đó hồi lâu rồi mới nói với anh Goutom Bory: con nói là đã làm được 50,000 việc tốt nhưng theo sổ riêng của Ta thì chỉ có một việc duy nhất mà thôi. Con chưa được ở lại đây với Ta mà phải qua thời gian thanh luyện trước đã. Anh Goutom Bory vội vã thanh minh:

-Thưa Chúa con đâu ghi láo mỗi lần làm xong việc tốt và con ghi ngay vào sổ. Quả thật con đã làm tất cả là 50 ngàn việc lành trong suốt đời sống con trên trần gian. Tại sao Chúa chỉ nhận có một còn 49,999 việc kia thì sao?

Bấy giờ Chúa Giêsu chậm rãi giải thích:

-Này con, con đã làm 50 ngàn việc tốt nhưng với ý hướng khoe khoang chớ không phải vì ý ngay lành. Vì tình yêu thương Ta và anh chị em xung quanh, chỉ có một lần duy nhất con làm vì ý ngay lành mà thôi. Lúc con mới được rước Ta vào lòng lần đầu tiên, ý ngay lành rất quan trọng vì nếu không có những việc tốt con làm không có giá trị cứu rỗi. Con đã muốn khoe khoang, muốn được mọi người khen ngợi vì thế 49,999 việc tốt lành kia là những việc khoe khoang mà thôi.

Câu chuyện vui trên nhắc chúng ta nhớ lại bài học của Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc âm cho các môn đệ : Khi cầu nguyện, khi ăn chay hãy làm vì Thiên Chúa đừng làm vì khoe khoang. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ là con hãy vào phòng riêng đóng kín cửa lại mà làm những việc đó vì Thiên Chúa. Cha con Đấng ngự trên trời Ngài nhìn thấy mọi sự con làm vì Ngài hoặc khi Chúa nói:

-Khi tay mặt con làm viẹc tốt thì đừng cho tay trái biết, đừng bắt chước thái độ sống khoe khoang của người biệt phái. Nới rộng tua áo dài ra cho mọi ngươì biết mình thông thái Kinh thánh làm việc bố thí thì rung chuông lên cho mọi ngươì biết. Chúng ta cũng còn nhớ rõ dụ ngôn hai người Phariseu và Publicanô lên đền thờ cầu nguyện người Phariseu tự đắc đứng thẳng người khoe với Chúa: con ăn chay mỗi tuần, con bố thí nhiều hơn luật dạy v.v. Trong khi đó thì anh Publicano tội lỗi chỉ biết ăn năn kêu xin: lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Phải, trước nhan Thiên Chúa tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Ơn cứu rỗi là hồng ân Chúa ban cho không phải vì công nghiệp riêng ta nhưng vì tình thương Chúa. Chúng ta không nên ỷ lại, không nên sống như thế. Chúng ta là kẻ có quyền đòi buộc Chúa phải trả công. Thánh Phaolô nơi thơ 1 Corinto 13,4 đã nhắc các tín hữu về một trong các đức tính của đức bác ái chân thật như sau: Đức bác ái không khoe khoang rình rang và nơi thơ Philipe 2,3 Ngài đã khuyên:

-Chúng ta đừng đi tìm hư danh đừng làm để được khen thưởng đừng làm vì hư danh.

Lạy Chúa xin thương giúp con canh tân thái độ sống của chính mình. Biết âm thầm phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em xung quanh thật lòng vì lý ngay lành vì tình yêu Chúa để danh Chúa được luôn cả sáng hơn mà thôi. Amen.

Nhóm tác giả - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)