Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

 

trích Suy Niệm Hằng Ngày

 

KHÔNG CÓ GIỜ

Tôi quì cầu nguyện, nhưng không lâu,
Có quá nhiều việc phải làm,
Phải vội tới sở làm,
Và các giấy nợ tiền sắp hết hạn,
Nên tôi phải cầu nguyện vội vã,
Và vội chạy.
Bổn phận Công giáo tôi đã làm xong,
Linh hồn tôi cảm thấy dễ chịu.
Suốt cả ngày tôi không có giờ,
Để nói một lời vui vẻ,
Không có giờ để nói với Chúa một câu.
Người ta cười tôi, tôi sợ.
Khi tôi đến trước tòa Chúa,
Tôi đứng cúi mặt xuống đất.
Ngài cầm cuốn sách trong tay:
Cuốn Sách Sự Sống
Chúa nhìn vào sách và nói:
"Ta không tìm thấy tên con,
Ta định viết tên con vào đó,
Nhưng rất tiếc KHÔNG CÒN GIỜ NỮA

Vô Danh

***********************************
Lạy Chúa Giêsu,
con thường thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng thời cũng thấy mình
lãng phí bao thời gian quý báu.
Nhiều khi con tự hỏi
mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày.

 Xin cho con biết quý trọng từng giây phút
đang trôi qua mà con không sao giữ lại được.
Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian,
để con sinh lợi tối đa theo ý Chúa.
Xin cho con luôn làm việc như Chúa :
hăng say, tận tụy và vui tươi,
vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo.
 Vì quá khứ thì đã qua,
và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại.

 Xin cho con thấy Chúa
lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài
bằng những hành động cụ thể.
 Con xin hiến dâng Chúa giây phút này
như một hy lễ,
với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố.
 Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại
để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen.

RABBOUNI

**************************************************

NO TIME

I knelt to pray but not for long:
I had so much to do.
Must hurry off and get to work,
For bills will soon be due.
And so I said a hurried prayer,
And jumped upon my knee:
My Christian duty now was done,
My soul could be at ease.
All through the day I had no time
To speak a word of cheer.
Not time to speak a word for God;

They'd laugh at me, I feared.
And when before The Lord I came
I stood with down cast eyes.
Within his hand He held a book:
The Book of Life.
God looked into his book and said:
"Your name I cannot find,
I once was going to write it down,
But never found the time"

Anonymous

- trích langthangchieutim@linhthao.com

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)