Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

Không còn sợ chết

-“Để mặc kẻ chết chôn cho nguời chết,
còn ngươi cứ đi rao giảng nước Thiên Chúa”. (Mt 9,60)

Xin hãy lắng nghe, lạy Thiên Chúa.
Chưa bao giờ con nói với Ngài;
Nhưng lúc này con muốn hỏi:
“Ngài có khoẻ không?”

Họ bảo con là Ngài chẳng có.
Như một thằng điên convẫn tin có Ngài.
Tối kia, từ đáy một hố bom
Con ngước lên bầu trời của Chúa
Bỗng dưng con thấy họ không biết nhìn

Lạy Thiên Chúa, con tự hỏi
Ngài có đồng ý bắt tay con …
Nhưng con cảm nhận Ngài sẽ hiểu.
Thật không thể tưởng vì sao
Con phải đến cái nơi khủng khiếp này
Trước khi kịp nhìn dung nhan Chúa.
Con yêu Ngài quá đỗi thiết tha
Đó là điều con muốn Ngài hay biết.

Giờ đây sắp diễn ra
Một cuộc chiến rợn rùng
Ai biết được?
Có thể tối nay
Con sẽ đến với Ngài

Cho tới giờ chúng ta chưa là bạn hữu
Con tự hỏi không biết Ngài
Có đứng trước cửa đợi con chăng.
Hay thật, con khóc mất rồi !
Con đây, dầm dề nước mắt !
A ! Nếu con biết Ngài sớm hơn …

Thôi, con phải đi đây !
Thật lạ, từ khi gặp được Ngài
Con không còn sợ chết nữa.

(Bản văn này được tìm thấy nơi xác một quân nhân Mỹ,
trong cuộc đổ bộ đến Bắc Phi).

André Sève, Sương Mai - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)