Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

Làn sóng tình yêu

André Sève, 10 phút suy niệm

Tôi sống trong một cộng đoàn tu, nơi đây các tu sĩ đọc kinh Lạy Cha rất chậm. Những lời kinh này trở nên tròn đầy mà đôi lần sau khi đọc tôi còn nghĩ đi nghĩ lại.

Sáng nay, khi đọc thầm: “Nguyện Nước Cha ngự đến”, tôi thấy rõ hơn hai ý nghĩa của ước nguyện này: “Lạy Cha, xin làm cho Nước Cha ngự đến” và “Lạy Cha, xin thu dụng con vào công trường của Cha”.

Đó chính là một xí nghiệp đa quốc lớn nhất. Biến đổi toàn thế giới thành thế giới tình yêu. Khi tôi nói “Nguyện Nước Cha ngự đến”, tôi nghĩ : Nguyện tình yêu ngự đến. Nhưng nếu tôi không làm một điều gì nhằm mục đích đó, thì lời cầu nguyện của tôi không nghiêm chỉnh lắm.
Làm gì? Màn ảnh truyền hình có thể gợi lên trong đầu tôi nhiều ý nghĩ khi cho tôi thấy ở khắp nơi trên thế giới những bước tiến và những dậm chân tại chỗ của Nước Cha . Quả thực thì nó làm tiêu tan những hứng khởi của tôi. Ba mươi phút nghe đài làm chúng ta chán ngán. Người ta còn có thể nói về tình yêu với cái thế giới chỉ biết có tiền bạc và hận thù này nữa chăng?

Phải, có thể chứ, và nếu tôi nghĩ là không thể, thì Chúa Giêsu sẽ nhắc nhở tôi “Với Thiên Chúa, không gì mà không thể được”.

Ý tưởng “Với Thiên Chúa” tăng thêm nghị lực và sinh khí cho tôi trong cuộc chiến của riêng mình : “Lạy Chúa, với Chúa, con có thể cố gắng chỉ ứng xử bằng tình yêu. Điều ấy cho con được quyền kêu gọi người khác yêu thương ở bất cứ nơi đâu con có được chút ảnh hưởng”.

Mong cho “Nước Cha ngự đến” đòi hỏi tôi mở rộng tầm ảnh hưởng này. Đức cố giáo hòang Gioan Phao-lô II nói đến sự lan tỏa: đi đến khắp nơi, có thiện cảm với tất cả, làm việc với mọi người , để bất cứ mối hận thù nào và bất cứ thói ích kỷ nào cũng nhận được một làn sóng tình yêu.

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)