Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

Như chính mình

-Tình yêu 3 chiều

Những câu 37-39 chương 22 của Thánh Mattheu nói về ba tình yêu: phải yêu Chúa, yêu tha nhân “như chính mình”. Nhưng người ta bỏ rơi mất “tình yêu mình”.

Yêu chính mình ư ? – Ngay lập tức đã xuất hiện những lời cảnh cáo ngược lại : phải đấu tranh chống tính tự ái (ngay cái âm hưởng xấu của danh từ này cũng đã sinh ra lắm chuyện), chống tính ích kỷ, chống thói chỉ yêu riêng mình. Nói cách khác, đó là phải cẩn thận tránh cái việc chỉ lo chăm sóc cho mình.

Thực ra, những chứng bệnh của lòng tự ái đã làm ta quên mất “sức khoẻ tinh thần rất quí báu” giúp ta mến Chúa yêu người một cách tốt đẹp hơn.

Cả ba tình yêu này liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ khi nào ta yêu riêng mình, không kể chi đến lòng mến Chúa và tình yêu anh em, đôi khi còn chống lại họ, thì bấy giờ lòng yêu mình mới ra xấu.

Còn khi làm cho mình nên con cái Chúa tốt hơn, (“một con người sống đàng hoàng là vinh quang của Thiên Chúa”) và nên anh em tốt lành với mọi người, thì việc ấy quí biết bao ! Việc ấy gọi là chí khí tốt lành, hay là có bản lãnh, và chính đó là điều hay đẹp nhất ta có thể trao tặng.

Phải muốn cho mình sung sướng, tức là phải yêu mình, để rồi làm cho người khác sung sướng. Tôi nghĩ tới một nữ bệnh nhân mà tôi gặp trong bệnh viện, chị ấy vừa chịu một cuộc khám bệnh khó khăn : “Chị ấy chỉ nói về những nỗi lo âu của mình”.

Người khác đâu có cần những lo âu, những thất vọng, nỗi khó khăn trong cuộc sống của ta. Yêu tha nhân như chính mình sẽ là chuyện khôi hài, nếu ta không biết yêu mình.

Tin mừng Matheu 22: 37-39
-“Ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi.”
(38) đó là giới luật trọng đại nhất
(39) còn điều luật thứ hai đây, cũng giống như thế : “ngươi phải yêu thương anh em như mình vậy”. (Bản dịch của Cha Đaminh Huân)

André Sève, Sương Mai - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)