Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

Quyền năng ban sự sống

-Thị kiến của ngôn sứ Êdêkien 37, 1-14

Làm thế nào để phát triển niềm tin của chúng ta vào Thánh Thần ? Bằng cách tìm hiểu biết Ngài ư ? Hiểu biết Ngài cách trực tiếp ư ? Không phải vậy. Nhưng phải học biết phân biệt ra quyền năng tác động của Ngài.

Tôi cảm nhận khác được điều đó mỗi khi tôi đọc hoặc nghe đọc lại thị kiến của ngôn sứ Êdêkien 37, 1-14

“Chúa đặt tôi vào một cánh đồng phủ đầy xương . Ngài hỏi tôi: Hỡi con người , những xương này có sống được chăng ? –Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới biết được.

Chúa nói với những xương ấy : ta sẽ đặt thần khí vào các ngươi để các ngươi sống. Các ngươi nói: Hy vọng của chúng tôi đã sinh hoa kết quả, thế là chúng tôi đã được như ước nguyện. Ta sẽ mở mồ ra cho các ngươi, Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào các ngươi và các ngươi sẽ sống”.

“Các ngươi sẽ sống”. Lạy Thánh Thần, quyền năng ban sự sống.

Thật khó mà hình dung ra Chúa, nhưng chúng con biết Chúa là Đấng thực hiện nơi chúng con lời này “Các ngươi sẽ sống”.

Chúa có mặt trong mọi chiều kích và mọi giây phút của cuộc đời chúng con.

Khi nói về Chúa, người ta bảo là Chúa tràn đầy : “Được tràn đầy Thánh Thần”.

Chúa thâm nhập lòng trí chúng con cách êm dịu như dầu và như hương thơm.

Chúa là mưa rơi dạt dào, là dòng thác đổ tràn tới mạnh mẽ như gió cuốn, như lửa bốc cháy bừng.

Con nhận biết Chúa khi con cảm thức rằng Chúa là quyền năng ban sự sống.

André Sève, Sương Mai - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)