Suy niệm 10 phút Mỗi Ngày
 
 

Sự sống đầy quyền năng

-Bánh sự sống (Ga 6)

Chương 6 Tin Mừng Gioan nói về bánh sự sống. Tôi phải soạn một bài giảng về chủ đề này. Nhưng khi đọc đoạn văn trên đây tôi vấp ngay phải những lời chống đối của những người nghe Chúa Giêsu giảng: “Ông ta bảo mình là bánh sự sống và phải ăn ông ta, thật là hết chịu nổi”.

Họ chẳng hiểu gì. Nhưng còn tôi, nếu tôi đã hiểu thì tại sao tôịại đón nhận Thánh Thể một cách chia trí quá như vậy?

“Ta là sự sống, hãy ăn Ta đi”. Mỗi lần đến với Thánh Thể tôi phải - thức tỉnh mình bằng những câu hỏi : tôi có đói không, tôi có đức tin không?

Phải có đức tin. “Ai tin Ta sẽ không bao giờ đói”. Điều đó có nghĩa là cần phải đói để thiết tha khao khát sự sống, sự sống mà người ta ăn bằng hàm răng đức tin. Tin sẽ mang một nội dung rất mạnh khi đức tin và sự đói cũng nhờ nhau mà lớn lên.

Phải thấy đói. Tôi có vô số những ước ao trực tiếp và gián tiếp. Tôi luôn luôn có thể thấy mình đói thực sự bằng những ước ao lớn ! Ước ao sống tràn đầy sinh lực và ước ao không phải chết.

Và tôi sẽ tìm được giải đáp trong chương 6 Tin Mừng Gioan. Chúa Giêsu hỏi tôi : Phải chăng con, con tin rằng Chúa Cha đã sai Ta đến để làm cho các con sống triệt để và khai mở sự sống vĩnh hằng cho các con? Phải chăng khi nhìn ngắm Ta con tin rằng Ta sống sung mãn và tin rằng đó chính là sự sống mà Ta muốn thông chuyển cho con? Sự sống đó là một hồng ân. Thánh Thể của Ta hoàn toàn là hồng ân : Đó là dấu chỉ về sự sống của Ta được trao ban và dấu chỉ về lời Ta mời gọi đến đón nhận hồng ân. Thánh Thể ở đó là dành cho con, đó là sự sống đầy quyền năng. Con hãy đến mà ăn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy bồi dưỡng cho linh hồn con được vững mạnh trong đức tin, cậy, mến . Con muốn sự sống Thánh Thể. Đói khát Thánh Thể. Vì Thánh Thể là bảo đảm cho con được sống đời đời.

André Sève, Sương Mai - Việtnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)