Gương Yêu Mẹ
 
 


01. Thánh Gregory, Wonderworker

Gregory (231-268), con nhà giàu học giỏi, nhưng rất khiêm nhượng. Sau 7 năm học với triết gia Origen ở Giêrusalem trở về quê, Neocaesarea, một thành thờ bụt thần và nhiều nết xấu. Đức TGM muốn truyền tức LM và GM cho Gregory, ông nghĩ mình bất xứng, liền trốn lên rừng, nhưng sau cùng phải về chịu chức, vì trên rừng cầu nguyện rất nhiều với Đức Mẹ, nên được biết Chúa chọn mình. Trong địa vị GM thời ngài, vấn đề Chúa Ba Ngôi là nhức nhối nhất, nên ngài hằng tha thiết xin Đức Mẹ chỉ dạy. Một thời gian lâu, một hôm đang nguyện ngắm, ngài thấy một ông già khác lạ đến, nói là đến để giúp GM hiểu vấn đề Chúa Ba Ngôi. Còn đang ngỡ ngàng, ông già liền chỉ tay lên, Gregory ngước lên, liền thấy Đức Mẹ hiện ra, đẹp lạ lùng. Mẹ gật đầu tỏ dấu bằng lòng với Gregory, và bảo thánh Gioan TĐ (ông già) dạy cho Gregory về Chúa Ba Ngôi... Cả đời GM của ngài, Gregory luôn luôn biết ơn thánh Gioan, nhất là biết ơn Đức Mẹ, cầu nguyện và tin tưởng Mẹ Maria luôn ở bên để giúp đỡ mình chu toàn chức vụ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)