Gương Yêu Mẹ
 
 


05. Thánh Phanxicô X (1506-1552)

Hầu hết các nhà Truyền giáo đã dùng phương pháp "Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu" để Truyền giáo. Xin đan cử sơ lược về Vị Tông đồ Truyền giáo nổi danh bậc nhất: Thánh Phanxicô Xavier (1506-1552). Ngài là vị Truyền giáo đã suốt đời tận tụy ngày đêm, nên đã cứu được cả triệu linh hồn. Thánh nhân có một bí quyết nội tâm là kết hợp với Đức Mẹ trong công cuộc Truyền giáo. Đức Hồng Y Celse Costanti - Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh - kể về Thánh Phanxicô: Người thường có thói quen mang theo bên mình mẫu ảnh Đức Trinh Nữ Maria, và đặt ảnh ngay trước mặt mình khi giảng bảo dạy khuyên người ta. Thánh nhân thường hay ra vườn cạnh nhà thờ để cầu nguyện ban đêm. Một hôm cha sở nhận ra, liền lên tiếng: "Cha Phanxicô, không nên ra vườn ban đêm, vì quỉ sẽ trêu chọc và hại cha!" Cha Phanxicô mỉm cười, trở vào, và để chắc ăn hơn, cha đem theo Antôn, một cậu trai giúp việc, cho cậu ngủ bên trong cửa nhà nguyện, để canh chừng cha sở, trong khi Phanxicô đi cầu nguyện. Cậu Antôn chẳng những không ngủ mà còn quan sát và lắng nghe Cha Phanxicô cầu nguyện suốt đêm: "Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, sao Mẹ lại không tới giúp con?" Thánh Phanxicô Xavier và các vị Truyền giáo Trung Quốc quen dùng tràng hạt để chiến đấu với sự phá quấy và đánh đập của quỉ. Do đó, các Tín hữu, theo gương các ngài, cũng dùng tràng hạt để cương nghị giữ vững Đức Tin trong những cuộc bắt bớ tù đày. Thánh Phanxicô dạy họ năng than thở cầu xin với Đức Maria: "Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin cứu giúp con!"

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)