Gương Yêu Mẹ
 
 


07. Thánh Simon Stock (1165-1265)

Dòng Carmêlô được thiết lập từ thời tiên tri Elias (Thế kỷ thứ 9 trước Tây lịch), mệnh danh là Dòng của Đức Mẹ. Thế kỷ thứ IV sau Tây lịch, Mẹ hiện ra với một vị thánh của Dòng và xác nhận: "Dòng Carmêlô của Mẹ sẽ còn mãi cho đến tận thế, vì tiên tri Elias, vị quan thầy của Dòng, đã xin với Con của Mẹ ơn đó khi Ngài biến hình và đã được Chúa chấp nhận".

Năm 1245, Đại Hội các Dòng Tây phương họp tại Anh, đại diện các cha dòng Carmêlô là cha Simon Stock, Bề trên Cả nổi danh và là một cha gốc Anh. Ngay từ nhỏ, Simon Stock đã có lòng tôn kính Đức Maria nhiều. Cậu có xu hướng sống đời tu rừng, vì thời niên thiếu, cậu đã tập sống trong một khu nhiều cây, và cậu sai một con chó nhỏ đi lấy đồ ăn cho cậu. Cậu cũng thường đi kính viếng các Đền Đức Mẹ, làm thơ ca ngợi Mẹ, khắc danh thánh của Mẹ trên cây. Đáp lại Đức Mẹ cũng thường cho cậu thấy Người qua thị kiến, để hướng dẫn và chỉ vẽ cho cậu cách sống. Một lần Đức Mẹ tỏ cho cậu biết trước: ít năm nữa sẽ có mấy cha Dòng Carmêlô đến với cậu, và bảo cậu nên đi tu Dòng với các cha, vì Dòng này lo việc phụng sự Mẹ. Khi đã nhập Dòng Carmêlô, Simon đã theo học làm Linh mục và chịu chức năm 40 tuổi. Sau khi thụ phong, Simon qua Đất Thánh và ở Dòng Carmêlô tại đó ít năm, chuyên chăm sống đời thống hối, thầm lặng, và chiêm niệm. Sau đó, cha Simon trở về Âu châu, tha thiết xây dựng và lập thêm các Nhà Dòng Carmêlô khắp miền.

Suốt đêm ngày 15-7-1251 Simon đã cầu nguyện và làm thơ ca ngợi Mẹ. Đột nhiên lúc hừng Đông, thánh nhân đã được Đức mẹ hiện ra tay bế Chúa Hài Đồng trong ánh sáng thiên đàng và các thiên thần theo hầu. Đức Maria, tay cầm bộ Áo Đức Mẹ Carmêlô và trao vào cổ Simon Stock. Mẹ phán: "Con yêu dấu, con hãy nhận lấy Áo Dòng của con: Đây là một đặc ân cho con và cho mọi phần tử thuộc Dòng Carmêlô. Những ai khi chết đang mang Áo này, họ sẽ không phải sa vào lửa đời đời!"

Tháng Giêng năm sau đó, Đức Thánh Cha và cả vua nước Anh đều công bố các thư ban đặc ân và nâng đỡ Dòng Carmêlô. Ảnh Áo Đức Mẹ đã được Giáo quyền chính thức chuẩn nhận, được phát động và làm lan tràn khắp Âu châu kèm theo Lời hứa ban ơn cứu rỗi. 15 năm sau khi thánh Simon Stock qua đời, 1276, Đức Thánh Cha Grêgôry X băng hà khi mang Áo Đức Mẹ Carmêlô, Áo này, sau 554 năm còn giữ mầu nguyên vẹn khi cải táng Ngài vào năm 1830. Bao thế kỷ nay, Áo Đức Mẹ Carmêlo được Tín hữu Công giáo sùng mộ nhiều. Một sử gia viết: "...Không có lòng sùng mộ nào được mọi tín hữu tha thiết hơn là lòng sùng mộ Áo Đức Mẹ Carmêlô. Đương thời Nữ thánh Bernadette, mọi trẻ em trong các gia đình Công giáo đều đeo Áo Đức Mẹ Carmêlô". Đức Piô XI công bố: "Tôi mến chuộng Áo Đức Trinh Nữ Carmêlô ngay từ thời còn trên tay mẹ tôi". Khi Đức Lêô XIII thấy mình gần chết, Ngài nói: "Nào, ta hãy làm Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Carmêlô, tôi đeo Áo Mẹ và sẵn sàng chết!" Một linh mục thế giá Dòng Tên đã khảo cứu và viết trong Tự Điển Bách Khoa Công giáo: "Giống như Kinh Mân Côi, Áo Đức Mẹ Carmêlô đã nên như Dấu chỉ của Tín hữu Công giáo sùng mộ, của người tôi tớ đích thực của Đức Maria".

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)