dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Gương Yêu Mẹ
 
<<<  
 
     
  22. CN XXXIII Thường Niên: Đền thờ tầm hồn
  21. CN XXIX Thường Niên: Kiên tâm cầu nguyện
  20. CN XXVIII Thường Niên: Tất cả là hồng ân
  19. CN XXV Thường Niên: Khôn ngoan
  18. CN XXIV Thường Niên: Lòng Chúa thương xót
  17. Lễ Sinh Nhật Mẹ 08.09: Ánh ban mai
  16. CN XVIII Thường Niên: Đầu tư cuộc đời
  15. CN XVI Thường Niên: Chỉ có một sự cần
  14. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Nguồn Chân Lý
  10. N
  10. N
  10. N
  10. N
  10. N
  14. Thánh Ignatiô Loyola (1491-1556)
  13. Thánh Nicolas Von Der Aue (1417-1487)
  12. Nữ Thánh Bridget Thụy Điển (c. 1302-1373)
  11. Nữ Thánh Gertrude (c. 1256-1302)
  10. Nữ Thánh Mechtilde (c. 1240-1298)
  09. Thánh Bernadinô Thành Siena (1380-1444)
  08. Thánh Nữ Catherine Thành Siena (1347-1380)
  07. Thánh Simon Stock (1165-1265)
  06. Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tá Đức Mẹ (Tk. 13)
  05. Thánh Phanxicô X (1506- 1552)
  04. Thánh Phanxicô Nghèo (1181-1226)
  03. Thánh Bernard of Clairvaux (1091-1153)
  02. Thánh Meinrard (d. 861)
  01. Thánh Gregory, Wonderworker
     
 

______________________________

 
 

Cảm nghiệm, chia sẻ, truyện... liên quan đến tình Mẹ xin gởi về:

dongcong.net
1900 Grand Ave.
Carthage, MO 64836

hoặc email: web@dongcong.net

 

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)