dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của Thánh Ephrem

Ôi Maria, Nữ Trinh vô nhiễm vẹn tuyền, là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương chúng con, Mẹ được tôn vinh hơn mọi bậc thần thánh. Mẹ là hy vọng độc nhất của các tổ phụ và là nguồn hân hoan của mọi người lành. Nhờ có Mẹ, chúng con mới được ơn nghĩa cùng Chúa.

Mẹ là nữ trạng sư duy nhất của tội nhân, là cửa bể an toàn của những người đắm đuối. Mẹ là nguồn an ủi của thế giới, là giá chuộc kẻ tù đầy, là an vui của bệnh nhân, là phấn khởi của người đau khổ, là nơi ẩn nương, là sự sống của toàn thế giới. Lạy Nữ Vương cao cả, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin che cánh tình thương của Mẹ trên chúng con, xin thương xót chúng con.

Lạy Đức Nữ Trinh tinh tấn, chúng con đã tin tưởng ở một mình Mẹ. Chúng con dâng mình chúng con cho Mẹ, chúng con xin hiến thân phụng sự Mẹ, chúng con tự nhận là tôi tớ Mẹ, xin Mẹ đừng để Satan quyến dũ chúng con vào lối xuống hỏa ngục.

Lạy Nữ Trinh vô nhiễm, chúng con nấp dưới bóng Mẹ; chúng con chỉ cậy nhờ một mình Mẹ. Chúng con nài xin Mẹ làm khuây Con Mẹ đang đau lòng vì tội lỗi chúng con, đừng để chúng con mắc quyền quỉ dữ.

Lạy Mẹ đầy ơn phúc, xin Mẹ sáng soi tâm trí chúng con, tháo gỡ miệng lưỡi chúng con, để chúng con hát lên ca tụng Mẹ, nhất là khúc ca thiên thần rất xứng hợp cùng Mẹ: Kính chào Mẹ là hòa bình, là nguồn vui, là sự sống, là ủi an của toàn thể vũ trụ! Kính chào Mẹ là phép lạ tuyệt trần Chúa làm trên thế giới, là thiên đàng cực lạc, là cửa bể an toàn cứu nguy mọi linh hồn! Kính chào Mẹ là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)