dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Bênađô

Lạy Nữ Vương thế giới, chúng con ngước nhìn lên Mẹ. Chúng con tội lỗi ngập đầu thế này mà phải ra trước tòa Quan Án chí công vô tư. Ai sẽ làm khuây lòng Người được? Lạy Nữ Trinh chí thánh, Mẹ mến yêu Chúa hơn hết và Chúa cũng  yêu mến Mẹ hơn cả, chỉ có Mẹ là làm khuây lòng Người được mà thôi. Lạy Mẹ thương xót, xin Mẹ lắng nghe tiếng thảm sầu chúng con kêu lên Mẹ. Chúng con đến ẩn nương dưới bóng Mẹ, xin Mẹ trấn tĩnh lòng Con Mẹ để Người đoán nhận chúng con. Dầu tội nhân có xấu xa đến đâu Mẹ cũng không khinh ghét họ. Mẹ không hề khinh thị, nếu họ kêu lên Mẹ. Mẹ sẽ giơ bàn tay thương cảm giải thoát họ khỏi thất vọng âu sầu, nếu họ hối hận xin Mẹ can thiệp. Mẹ sẽ tưởng lệ lòng họ cậy  trông, ủi an họ, và xin Quan Án ân xá cho họ, chứ không bỏ rơi họ.

Mẹ phúc đức xuất chúng trong hàng phụ nữ. Chúa Cứu Thế đã tìm đến an nghỉ nơi Mẹ và đặt trót cả những kho tàng sung mãn của Người nơi Mẹ. Nên, lạy Nữ Vương chí thánh, cả thế giới kính tôn lòng Mẹ là đền thờ Thiên Chúa, tấm lòng đã khai nguyên ơn cứu chuộc và hoàn thành cuộc giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ôi Mẹ uy linh Thiên Chúa, Mẹ là khu vườn rào kín, không một tội nhân nào đưa tay vào hái hoa quả được bao giờ. Mẹ là vườn tráng lệ Thiên Chúa đã ươm trồng hết các giống kỳ hoa dị thảo khiêm nhu, hoa huệ trinh trong và hoa hồng đức ái. Ôi, Mẹ mỹ lệ đầy ơn phúc, chúng con còn sánh Mẹ với gì được nữa? Mẹ chính là Thiên đàng của Thiên Chúa. Từ linh hồn Mẹ, một giòng suối hằng sống đã phát nguyên tưới chan hòa khắp đất. Ôi! trở nên một thủy đạo thông chuyển ơn lành, Mẹ đã trao ban cho thế giới biết bao phúc đức.

Nhã Ca đã nói về Mẹ: Ai kia đang vùng lên như bình minh, trong sáng như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời? (Ct 6,9). Ôi Maria, Mẹ xuất hiện trên thế giới như một bình minh huy hoàng, đem ánh sáng thánh đức của Mẹ tiên báo ngày mặt trời công chính mọc lên. Ngày mà Mẹ rực sáng trên trái đất đáng gọi là ngày cứu chuộc, ngày ân sủng. Mẹ trong sáng như mặt trăng, vì không có hành tinh nào tương tự mặt trời như mặt trăng, thì cũng không có thụ tạo nào tương tự Thiên Chúa như Mẹ. Và như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời soi sáng ban đêm, Mẹ cũng sáng soi những đêm tăm tối linh hồn chúng con bằng ánh sáng huy hoàng thánh đức của Mẹ. Nhưng Mẹ còn lộng lẫy hơn mặt trăng nhiều, vì Mẹ không hề vương lây một tì vết, một bóng mờ. Mẹ rực rỡ như mặt trời, đây là Mặt Trời đã tạo sinh vừng thái dương, ấy là Chúa Giêsu. Chúa hiển hách giữa loài nam nhân, thì Mẹ huy lộng giữa loài phụ nữ.

Ôi Maria rất dịu dàng, rất cao cả và rất đáng mến, lòng con không thể để thánh danh Mẹ thốt ra môi miệng, mà Mẹ không đốt cháy lòng con lên trong tình yêu mến Mẹ; và những ai yêu mến Mẹ không thể tưởng nghĩ đến Mẹ mà lòng không bừng lên ngọt lửa mến yêu Mẹ thiết tha hơn.

Lạy Mẹ, xin nâng đỡ chúng con hèn yếu. Mẹ đã được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong phúc hưởng nghe những niềm tâm sự dào dạt êm vui của Chúa, không ai có thể cầu bầu cho chúng con bên Chúa Giêsu hơn Mẹ được. Vậy lạy Mẹ, xin Mẹ hãy nói lên, nói lên một lời đi, lúc nào Chúa cũng sẵn sàng nghe theo lời Mẹ, và cái gì Mẹ xin, Mẹ đều đạt được hết.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)