dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Germanô Contantinôpoli

Ôi Maria, Nữ Vương duy nhất của con, Mẹ là nguồn ủi an độc nhất Chúa ban cho con, là áng sương trời duy nhất xoa dịu những nỗi trầm phiền của con. Mẹ là ánh sáng giãi soi con khi bị bóng tối dầy đặc vây phủ. Mẹ là hướng đạo dẫn đưa con trong cuộc hành trinh dương thế, là nghị lực nâng đỡ con khi nhu nhược, là kho tàng con khi túng thiếu, là linh dược chữa lành vết thương con, là ủi an lúc con châu chan nước mắt. Mẹ là nơi con nương ẩn lúc gian truân, là hy vọng cứu độ: xin Mẹ thương chứng nhậm lời con kêu xin, xin Mẹ thương con cho đúng với tình yêu thương mọi người của Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ thương ban cho con những điều con cầu xin Mẹ, Lạy Mẹ là niềm an vui bênh đỡ con. Xin cho con đáng được hưởng cùng Mẹ nguồn hạnh phúc cao trọng Mẹ đang hưởng kiến trên cõi trời.

Vâng, lạy Nữ Vương con, Mẹ là nơi con ẩn trú, là đường lối con theo, là cứu trợ bênh vực con, là nghị lực là hoan hỉ cùng là hy vọng của con, xin Mẹ cho con được đến ở bên Mẹ trên thiên đàng. Con biết Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ có thể cung ban cho con hạnh phúc ấy nếu Mẹ muốn. Ôi Maria, Mẹ có quyền toàn năng giải thoát các tội nhân. Mẹ chẳng phải cậy nhờ đến ai, vì Mẹ là Mẹ sự sống thật.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)