dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của cha Raymônđô Giôđanô

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin lôi cuốn con về Mẹ, để con chạy theo hương thơm Mẹ tỏa lan (Ct1,3). Vâng, xin Mẹ lôi kéo con, vì tội lỗi nặng nề và thù địch quỉ quyệt cứ muốn ghì riệt con lại. Không ai có thể đến với Con, nếu không được Cha thu hút (Jn 6,44). Con cũng dám nói một phần nào rằng chẳng ai có thể đến với Chúa Giêsu, nếu Mẹ không cầu xin mà thu hút họ. Mẹ là Thầy dạy sự khôn ngoan. Mẹ là Người xin cho kẻ có tội lỗi được tha thứ, vì Mẹ là nữ trạng sư chữa tội cho họ. Mẹ hứa phần vinh phúc cho những người tôn kính Mẹ, vì Mẹ là người quản thủ kho trời.

Lạy Nữ Trinh hiền dịu, Mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa, đã không vương mùi tội tổ truyền, lòng Mẹ lại tràn đầy Thánh Linh và cưu mang Con Thiên Chúa. Ôi Maria khiêm hạ, không phải đã lĩnh nhận hết các ơn đó để làm lợi cho một mình Mẹ, mà còn để sinh ích chung cho chúng con trong mọi khi cần thiết. Đó chính là điều con muốn thưa cùng Mẹ: Mẹ phù hộ gìn giữ người lành trong ân sủng, Mẹ cứu vớt xin cho tội nhân được ơn Chúa dủ thương, Mẹ phá tan mưu kế quỉ ma để đỡ bênh người hấp hối. Và Mẹ chính là người hộ giúp họ khi lìa trần, đón nhận linh hồn họ mà đưa vào nước trường sinh.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)