dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Mêthôđô

Lạy Mẹ Thiên Chúa, thánh danh Mẹ chan hòa muôn ân sủng, và tràn đầy mọi chúc phúc Chúa ban.

Mẹ đã bao chứa trong lòng Mẹ Đấng vô biên, đã dưỡng dục Đấng nuôi sống vạn vật. Đấng đầy ngập đất trời và là chủ tể muôn lời đã muốn cần nhờ đến với Mẹ. Mẹ đã trao tặng Người một thân xác mà trước Người không có. Lạy Mẹ là Mẹ và là Nữ tỳ của Thiên Chúa, Mẹ hãy vui lên một nguồn vui khôn tả! Mẹ có một khách nợ đã từng tạo dựng nên mọi vật từ hư vô. Hết thảy chúng con đều là con nợ của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại là con nợ của Mẹ. Cho nên, lạy Mẹ Thiên Chúa chí thánh, từ tâm và đức ái của Mẹ vượt xa trên từ tâm và đức ái của hết các thần thánh vô ngần. Trên thiên đàng, Mẹ ở sát gần Thiên Chúa hơn mọi bậc chân phúc, vì Mẹ là Mẹ Chúa. Ca tụng vinh quang Mẹ dưới trần ai, và nhìn nhận lòng từ ái Mẹ cực kỳ cao cả, chúng con nài xin Mẹ, nài xin Mẹ nhớ đến chúng con, cũng như tình cảnh bi thương vây hãm chúng con dưới cõi đời đau khổ này.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)