dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Gioan Đama

Ôi Maria, con kính chào Mẹ! Mẹ là hy vọng của Kitô hữu; xin Mẹ hãy nhậm lời van nài của một tội nhân tha thiết mến yêu Mẹ, đặc biệt kính tôn Mẹ và đặt trót niềm tin tưởng được cứu độ nơi Mẹ. Chính nhờ Mẹ mà con mới được sống. Nên Mẹ có nhiệm vụ làm cho con lại được ơn nghĩa cùng Con Mẹ. Mẹ là bảo đảm chắc chắn ơn tiền định của con. Vậy con nài xin Mẹ giải thoát con khỏi ách tội lỗi nặng nề. Xin Mẹ phá tan bóng tối tâm trí con, đuổi xa khỏi tâm hồn con những tình yêu thế tục; xin Mẹ dẹp tan những chước tấn công của cừu địch con, và hướng dẫn đời con, sao cho nhờ Mẹ phù trì dẫn dắt, con được lên hưởng phúc trường sinh trên trời.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)