dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Anrê Crêta

Kính chào Mẹ đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ! Kính chào Mẹ là khí cụ niềm hoan hỉ chúng con: Nhờ Mẹ, án phán quyết đọa trầm chúng con đã được trừu lại, và đổi thành án phán quyết chúc phúc ơn trời. Kính chào Mẹ là thánh điện vinh quang Thiên Chúa, là cung khuyết linh thánh Vua trời. Con kính chào Mẹ, ôi Mẹ niềm vui của chúng con. Mẹ thật phúc đức, vì Mẹ là người độc nhất trong hàng phụ nữ đã đáng được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Tạo Thành. Hết mọi dân tộc đều tung hô Mẹ là người diễm phúc.

Ôi Maria, trông cậy Mẹ, con sẽ được cứu rỗi; nương bóng Mẹ, con không phải sợ gì; sùng kính Mẹ, đó là nắm chắc được khí giới bảo đảm chiến thắng toàn công, thứ khí giới mà Chúa chỉ ban cho những ai Người muốn cứu độ.

Ôi Mẹ tình thương, xin hãy khuyên can Con Mẹ. Lúc Mẹ còn sống ở trần gian, địa vị Mẹ rất thấp bé trước mắt người đời, nhưng ngày nay Mẹ đã được tôn lên tuyệt cao ở trên trời, toàn thế giới đều nhìn nhận Mẹ là máng chuyên ơn phổ phát cho muôn dân. Chúng con nài xin Mẹ, lạy Nữ Trinh chí thánh, xin Mẹ nguyện cầu bên Chúa mà cứu vớt chúng con: lời Mẹ nguyện cầu là những lời chúng con quí tôn hết sức, và trân trọng hơn mọi báu tàng trên đất, lời nguyện cầu của Mẹ cảm được lòng Chúa đoái thương chúng con, và ban cho chúng con ân sủng dư tràn để chúng con được tha thứ và thực hành nhân đức; lời nguyện cầu của Mẹ làm chết đứng quân thù, phá hủy mưu mô và toàn thắng lực lượng của chúng.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)