dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Iđêphong

Lạy Mẹ Thiên Chúa, con trông cậy Mẹ, con nài van Mẹ xin Chúa thứ tha tội lỗi con, và thanh tẩy con sạch khỏi những lầm lỗi con vấp phạm trong đời sống. Con cũng nài van Mẹ xin Chúa ban cho con được đem hết tâm hồn hợp nhất cùng Con Mẹ và cùng Mẹ: cùng Con Mẹ là Thiên Chúa và cùng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa dấu yêu của con.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)