dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Athanaxiô

Ôi Nữ Trinh chí thánh, xin Mẹ lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin Mẹ luôn tưởng nhớ đến chúng con. Mẹ hãy trào đổ trên chúng con nguồn ân huệ dồi dào chứa chan trong lòng Mẹ. Đức Tổng thần đã cúi chào Mẹ là Đấng đầy ơn; hết mọi dân tộc tung hộ Mẹ là người diễm phúc; hết mọi phẩm trật trên trời cao đều đồng thanh chúc tụng Mẹ. Chúng con còn đang lưu lạc trên cõi đời trầm lệ này, cũng xin kính chào Mẹ: Kính chào Mẹ đầy ơn ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu cho chúng con, lạy Mẹ Thiên Chúa, và là Nữ Vương chúng con.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)